Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/166/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.07.2017 09:30
Data publikacji: 23.06.2017

Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/180/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.07.2017 09:30
Data publikacji: 22.06.2017

Budowa oświetlenia drogowego w ul.Ostródzkiej na odcinku od ul.Pasłęckiej do ul.Brodnickiej oraz budowa chodnika i oświetlenia drogowego w łączniku od ul.Ostródzkiej do ul.Brodnickiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/173/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.07.2017 10:30
Data publikacji: 22.06.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowych wybranych ulic miasta Wrocławia z podziałem na zadania

Numer referencyjny: TXU/EED/132/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.07.2017 09:30
Data publikacji: 21.06.2017

Budowa systemu „Parkuj i Jedź we Wrocławiu – Etap I”: część I – Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie pętli komunikacji miejskiej Oporów we Wrocławiu część II – Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna – Kamienna we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/151/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.07.2017 09:30
Data publikacji: 16.06.2017

Budowa drogi ul. Skarbowców na odcinku od ul. Róży Wiatrów do ul. Szarugi we Wrocławiu wraz z infrastrukturą

Numer referencyjny: TXZ/TRN/068/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.06.2017 08:30
Data publikacji: 14.06.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego pobocza gruntowego przy ul. Kowalskiej 80-86 we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.182.57429.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.06.2017 11:00
Data publikacji: 14.06.2017

Wykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu

Numer referencyjny: EED.072.180.55101.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.06.2017 11:00
Data publikacji: 14.06.2017

Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych – projekt nr 59 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Numer referencyjny: TXU.TRP.159.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.06.2017 10:30
Data publikacji: 13.06.2017

Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stabłowickiej i Głównej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP.4110.1.56718.2015.PP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.06.2017 12:00
Data publikacji: 09.06.2017