Budowa chodnika wzdłuż ul.Kłokoczyckiej na odcinku od ul.mjr.J.Piwnika-Ponurego do ul.Zakrzowskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/128/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.06.2017 09:30
Data publikacji: 18.05.2017

Wykonywanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/117/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.05.2017 09:30
Data publikacji: 15.05.2017

Wymiana siatek zabezpieczających estakadę zachodnią na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.249.45205.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 19.05.2017 13:00
Data publikacji: 12.05.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego pobocza gruntowego przy ul. Kowalskiej 80-86 we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDD.072.246.44955.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 18.05.2017 12:00
Data publikacji: 11.05.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni zatok postojowych i pobocza w ciągu ul. Zawalnej po stronie zabudowy wielorodzinnej

Numer referencyjny: TXZ.EEDD.072.245.44950.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 18.05.2017 12:00
Data publikacji: 11.05.2017

Budowa ciągów rowerowych i przejść dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie we Wrocławiu, odcinek 2: ul.Strachocińska od PKP do ul.Mikołowskiej

Numer referencyjny: TXU/TRP/102/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.05.2017 09:30
Data publikacji: 10.05.2017

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Racławickiej w zakresie budowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/103/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.05.2017 10:30
Data publikacji: 09.05.2017

"Jasne i bezpieczne przejście" - wykonanie oświetlenia alejki - drogi pomiędzy ulicami Grudziądzką i Kętrzyńską we Wrocławiu w zakresie budowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: EEIM.4213.21.2.44138.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 12:00
Data publikacji: 09.05.2017

Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie dworca kolejowego Wrocław Psie Pole wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (parking nr 4)

Numer referencyjny: TXU/TRP/088/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 10:30
Data publikacji: 05.05.2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Szybowcowa/ul. Bajana i ul. Kwidzyńska/ul. Brücknera w celu wykonania podłączenia sygnalizacji świetlnej do ITS wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/087/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.05.2017 10:30
Data publikacji: 25.04.2017