Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Wieczystej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: EED.072.97917.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 11:00
Data publikacji: 16.10.2017

Rozbiórka kładki nad Al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/299/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.10.2017 10:30
Data publikacji: 11.10.2017

Wykonanie zmiany organizacji ruchu przy ul. Sztabowej/Pocztowej oraz ul. Mickiewicza/9 Maja (po zmianie: 8 Maja) we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.237.94262.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.10.2017 11:00
Data publikacji: 10.10.2017

Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego.

Numer referencyjny: TXU/EEDD/296/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.10.2017 09:30
Data publikacji: 03.10.2017

Remont chodnika przy ul. Jasienicy we Wrocławiu - WBO

Numer referencyjny: EED.072.236.90060.09.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 11:00
Data publikacji: 03.10.2017

Przebudowa skrzyżowania ul.W.Berenta i T.Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu – zmiana organizacji ruchu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/279/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 16.10.2017 09:30
Data publikacji: 29.09.2017

część 1 – Budowa drogi publicznej – odcinka ul. Szałwiowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/13 część 2 – Budowa ul. Laurowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/15

Numer referencyjny: TXU/TRP/291/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.10.2017 09:30
Data publikacji: 26.09.2017

Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu – projekt nr 690 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Numer referencyjny: TXU/TRP/259/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 10:30
Data publikacji: 22.09.2017

Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/280/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 09:30
Data publikacji: 22.09.2017

Poprawa stanu technicznego łącznika przy al.Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/281/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.10.2017 10:30
Data publikacji: 19.09.2017