Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych i rowerów w rejonie skrzyżowania ul. Grabiszyńskiej z ul. Kolejową we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4010.17.60015.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.06.2017 00:00
Data publikacji: 22.06.2017

Utrzymanie czystości obiektów budowlanych przez bieżące usuwanie graffiti oraz innych zanieczyszczeń na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.065.59693.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.06.2017 12:00
Data publikacji: 22.06.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego pobocza gruntowego przy ul. Kowalskiej 80-86 we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.182.57429.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.06.2017 11:00
Data publikacji: 14.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu przepompowni wód drenażowych w przejściu podziemnym nr 3 na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.310.56605.06.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 23.06.2017 13:00
Data publikacji: 14.06.2017

Dostawa 14 szt. słupków przystankowych typu uniwersalnego

Numer referencyjny: EEIP.8211.05.57415.2017.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 28.06.2017 00:00
Data publikacji: 14.06.2017

Wykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu

Numer referencyjny: EED.072.180.55101.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.06.2017 11:00
Data publikacji: 14.06.2017

Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stabłowickiej i Głównej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP.4110.1.56718.2015.PP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.06.2017 12:00
Data publikacji: 09.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu podpór mostu drogowo-tramwajowego im. Gen. Władysława Sikorskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.299.55246.06.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 16.06.2017 13:00
Data publikacji: 09.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu

Numer referencyjny: TRP.4110.28.54661.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.06.2017 14:00
Data publikacji: 06.06.2017

Wykonanie prac serwisowych wraz z oczyszczeniem separatora ropopochodnych SKG 55 BP na instalacji odwodnienia drogowego pl. Wolności we Wrocławiu.

Numer referencyjny: EEIM.4211.53902.2017.TP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 19.06.2017 12:00
Data publikacji: 06.06.2017