Realizacja robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecią tras rowerowych"

Numer referencyjny: TRP.404.11.79398.2015.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 04.09.2017 13:00
Data publikacji: 18.08.2017

Remont pobocza ul. Kolumba przy skrzyżowaniu z ul. Swojczycką we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.213.74406.08.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.08.2017 11:00
Data publikacji: 04.08.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Kiełczowskiej na wysokości Cmentarza Kiełczowskiego we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.4030.9.73007.2017.PP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.08.2017 12:00
Data publikacji: 31.07.2017

Wykonanie wyceny majątku drogowego

Numer referencyjny: NOXE.071.MT.2017.RP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.08.2017 12:00
Data publikacji: 25.07.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa Al. Śliwowej we Wrocławiu w zakresie budowy obustronnego chodnika, oświetlenia oraz miejskich kanałów technologicznych".

Numer referencyjny: TRP.4010.26.69709.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 01.08.2017 12:00
Data publikacji: 21.07.2017

Wykonanie przebudowy chodnika przy Galerii Dominikańskiej od strony ul. Bł. Czesława we Wrocławiu.

Numer referencyjny: EE.070.84.69504.2017.EW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.07.2017 12:00
Data publikacji: 20.07.2017

Dostawa 21 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego

Numer referencyjny: EEIP.8211.06.67914.2017.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.07.2017 00:00
Data publikacji: 18.07.2017

Dostawa zewnętrznych gablot informacyjnych i ich montaż na wolnostojących słupkach z oznaczeniem przystani pasażerskich na terenach miejskich Wrocławia

Numer referencyjny: EEIM.4231.3. 67818 .2017.MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.07.2017 15:00
Data publikacji: 14.07.2017

Wykonanie przebudowy chodnika przy Galerii Dominikańskiej od strony ul. Bł. Czesława we Wrocławiu

Numer referencyjny: EE.070.80.64424.2017.EW.BIP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 18.07.2017 12:00
Data publikacji: 13.07.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej pochylni dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów i pieszych

Numer referencyjny: EED.072.193.64401.07.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.07.2017 11:00
Data publikacji: 05.07.2017