NAPAWANIE SZYN ROWKOWYCH W TOROWISKU TRAMWAJOWYM NA PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: EEDT.4221.07.49302.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 30.05.2017 10:00
Data publikacji: 23.05.2017

Wykonanie przeglądów szczegółowych - pięcioletnich wybranych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.260.48888.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.05.2017 12:00
Data publikacji: 22.05.2017

Dostawa słupków przystankowych z podziałem na dwa zadania: - zadanie 1 - dostawa 3 szt. słupków przystankowych typu uniwersalnego, - zadanie 2 - dostawa 2 szt. słupków przystankowych typu staromiejskiego.

Numer referencyjny: EEIP.8211.04.45513.2017.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 00:00
Data publikacji: 12.05.2017

Wymiana siatek zabezpieczających estakadę zachodnią na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.249.45205.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 19.05.2017 13:00
Data publikacji: 12.05.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego pobocza gruntowego przy ul. Kowalskiej 80-86 we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDD.072.246.44955.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 18.05.2017 12:00
Data publikacji: 11.05.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni zatok postojowych i pobocza w ciągu ul. Zawalnej po stronie zabudowy wielorodzinnej

Numer referencyjny: TXZ.EEDD.072.245.44950.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 18.05.2017 12:00
Data publikacji: 11.05.2017

"Jasne i bezpieczne przejście" - wykonanie oświetlenia alejki - drogi pomiędzy ulicami Grudziądzką i Kętrzyńską we Wrocławiu w zakresie budowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: EEIM.4213.21.2.44138.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 12:00
Data publikacji: 09.05.2017

Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.243.43260.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 13:00
Data publikacji: 05.05.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę skrzyżowania torów z 4 krzyżownic oraz jednotorowego pojedynczego rozjazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego - Ruska we Wrocławiu

Numer referencyjny: EEDT.4122.02.42763.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 15:00
Data publikacji: 04.05.2017

Wykonanie przeglądów okresowych rocznych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia oraz wykonanie kart albumowych i kart ewidencyjnych

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.234.41938.04.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.05.2017 12:00
Data publikacji: 28.04.2017