Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Wieczystej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: EED.072.97917.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 11:00
Data publikacji: 16.10.2017

Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/230/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.10.2017 09:30
Data publikacji: 12.10.2017

Wykonanie zmiany organizacji ruchu przy ul. Sztabowej/Pocztowej oraz ul. Mickiewicza/9 Maja (po zmianie: 8 Maja) we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.237.94262.10.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.10.2017 11:00
Data publikacji: 10.10.2017

Wykonanie projektu odwodnienia przejścia podziemnego nr 4 na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.478.95501.10.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.10.2017 12:00
Data publikacji: 06.10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika

Numer referencyjny: TRP.4110.38.94248.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.10.2017 14:00
Data publikacji: 03.10.2017

Remont chodnika przy ul. Jasienicy we Wrocławiu - WBO

Numer referencyjny: EED.072.236.90060.09.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 11:00
Data publikacji: 03.10.2017

Wykonanie ekspertyz wybranych drogowych obiektów inżynierskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.471.92423.09.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.10.2017 12:00
Data publikacji: 28.09.2017

Przebudowa ul. Onufrego Zagłoby we Wrocławiu z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Jana Skrzetuskiego do działki 301/2 AM 42 obręb Żerniki.

Numer referencyjny: TRP.4010.33.90652.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 13.10.2017 13:00
Data publikacji: 25.09.2017

Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.431.84146.09.2017.AK
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 13.09.2017 12:00
Data publikacji: 05.09.2017

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecią tras rowerowych"

Numer referencyjny: TRP.404.11.79398.2015.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 04.09.2017 13:00
Data publikacji: 18.08.2017