Ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych i przykanalików na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEI/225/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.10.2017 10:30
Data publikacji: 19.10.2017

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwatorskich urządzeń oświetlenia drogowego będących własnością Gminy Wrocław

Numer referencyjny: TXU.EEIM.304.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.10.2017 09:30
Data publikacji: 18.10.2017

Rozbiórka kładki nad Al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/299/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.10.2017 10:30
Data publikacji: 11.10.2017

Wykonanie prac związanych z konserwacją elementów małej architektury takich jak: podświetlane punkty informacyjne z planem miasta, wskazane tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu, tablice parkowe i pomniki na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/263/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.10.2017 10:30
Data publikacji: 10.10.2017

Dostawa i montaż 655 stojaków rowerowych na terenie Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/298/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.10.2017 10:30
Data publikacji: 09.10.2017

Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego.

Numer referencyjny: TXU/EEDD/296/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.10.2017 09:30
Data publikacji: 03.10.2017

Przebudowa skrzyżowania ul.W.Berenta i T.Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu – zmiana organizacji ruchu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/279/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 16.10.2017 09:30
Data publikacji: 29.09.2017

część 1 – Budowa drogi publicznej – odcinka ul. Szałwiowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/13 część 2 – Budowa ul. Laurowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/15

Numer referencyjny: TXU/TRP/291/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.10.2017 09:30
Data publikacji: 26.09.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Ślęzoujście na odcinku od ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej wraz z elementami wału przeciwpowodziowego

Numer referencyjny: TXU/TRP/268/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.10.2017 09:30
Data publikacji: 22.09.2017

Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu – projekt nr 690 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Numer referencyjny: TXU/TRP/259/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 10:30
Data publikacji: 22.09.2017