Strona główna BIP

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ul. Długa 49
53-633 Wrocław

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZDiUM znajduje się na platformie ePUAP: http://epuap.gov.pl/
Korzystanie z niej wymaga założenia konta-profilu zaufanego na platformie.
System generuje dla nadawcy potwierdzenie otrzymania pisma przez ZDiUM.

email: zdium@zdium.wroc.pl

Uwaga! System pocztowy do obsługi adresu zdium@zdium.wroc.pl nie generuje dla nadawcy potwierdzenia otrzymania maila, jeśli takowe jest nadawcy potrzebne, musi skorzystać z platformy ePUAP.

Centrala 71 355-90-76
Biuro Obsługi Interesanta 71 376-07-34 lub 71 376-07-92
Dyspozytor przyjmujący zgłoszenia 71 376-00-22, 19 501
Sekretariat 71 355-40-16, 71 355-42-18
fax 71 355-08-66, 71 373-49-06

Dni i godziny urzędowania:

* Urząd: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15;

* Biuro Obsługi Interesanta:

– środy w godzinach 7.15-17.00,

– poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 7.15-15.15;

* Kasa ZDiUM – opłaty dodatkowe za postój, zakup abonamentów, opłaty za dzierżawę i zajęcie pasa drogowego:

– środy w godzinach 10.00 – 17.00;

– poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 14.00;

 

REGON: 000150142

Numery NIP:

1. Z  dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Wrocław, która wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi stanie się jednym podatnikiem podatku od towarów i usług.  Od tego dnia wszystkie dokumenty, na których widniał nasz obecny numer NIP, będą oznaczone w sposób następujący:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP 897-13-83-551

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ul. Długa 49, 53-633 Wrocław.

2. W zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jako płatnik (także składek ubezpieczeniowych) oraz jako pracodawca, ZDiUM będzie posługiwać się dotychczasowym numerem identyfikacji podatkowej NIP.
NIP: 896-00-05-839.

 

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej/ linie podmiejskie
Bank PKO BP S.A 76 1020 5226 0000 6602 0416 7185

Wpłaty z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie opłaconego czasu postoju, zakupu abonamentu, wpłaty za zajęcie pasa drogowego
Bank PKO BP S.A 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193

Wpłaty z tytułu pozostałych dochodów budżetowych
Bank PKO BP S.A 68 1020 5226 0000 6402 0416 7136

Dojazd:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zajmuje 8 budynków zlokalizowanych przy ul. Długiej 49. Do ZDiUM najdogodniej jest dojechać autobusami komunikacji zbiorowej. Na przystankach przy ul. Długiej zatrzymują się autobusy linii: C, 103,104, 122, 127, 128. Od przystanków tramwajowych linii 3, 10, 12, 20, 23, 31, 32, 33 oraz autobusowych linii 132 i 142 do siedziby ZDiUM trzeba przejść kawałek ulicą Młodych Techników.

Przyjeżdżający do nas własnymi samochodami mogą skorzystać z wygodnego parkingu pomiędzy budynkiem C, a terenem hipermarketu TESCO.
Biuro Obsługi Interesanta

Załatwianie każdej sprawy w ZDiUM najlepiej jest rozpocząć w Biurze Obsługi Interesanta, które mieści się na parterze budynku B, tuż przy wejściu. Tam można zasięgnąć wyczerpujących informacji na temat trybu postępowania w każdej sprawie załatwianej w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, pobrać wymagane dokumenty oraz dowiedzieć się, w którym miejscu urzęduje osoba odpowiedzialna za daną sprawę.


Informacje o dokumencie:

Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 18.01.2008

Opublikowane przez: Ewa Iwańska

Data publikacji: 18 listopada 2016

217 436 wyświetleń strony


Historia zmian: