Utrzymanie czystości na obiektach budowlanych i na ekranach akustycznych przez usuwanie graffiti, trwałe zabezpieczenie powierzchni oraz mycie powierzchni obiektów budowlanych, na terenie Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/109/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.04.2016 09:30
Data publikacji: 12.04.2016

Wykonanie naprawy spodu konstrukcji przęsła środkowego mostu Pokoju wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/133/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.06.2016 08:30
Data publikacji: 12.04.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na wlocie południowym i północnym ronda Powstańców Śląskich we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa trzech sygnalizacji na skrzyżowaniach w ciągu ul.Powstańców Śląskich we Wrocławiu”

Numer referencyjny: TXZ/TRP/123/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.05.2016 09:30
Data publikacji: 12.04.2016

Wykonanie poprawy stanu technicznego przejścia podziemnego Słodowego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/76/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.04.2016 10:30
Data publikacji: 08.04.2016

Wymiana skrzyżowania torów z 8-miu krzyżownic i rozjazdu tramwajowego jednotorowego pojedynczego na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEDT/125/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.05.2016 09:30
Data publikacji: 07.04.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic: Świdnickiej, pl.Teatralnego, Widok, Szewskiej, Bożego Ciała oraz Nowej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych

Numer referencyjny: TXZ/TRP/108/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.04.2016 10:30
Data publikacji: 06.04.2016

Świadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego Internetu wraz z dostawą sprzętu dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/NXO/045/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.04.2016 09:30
Data publikacji: 05.04.2016

Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem terenu w rejonie ul. Ogórkowej, ul. Buraczanej i ul. Jutrzenki we Wrocławiu oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr XXXVIII/1227/09 jako 4KD-L/3, 5KD-D/7, 5KD-D/4, 5KD-D/5

Numer referencyjny: TXZ/TRP/8/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.04.2016 08:30
Data publikacji: 29.03.2016

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w budynkach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy ul. Długiej 49 oraz w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/NXO/028/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.03.2016 09:30
Data publikacji: 15.03.2016

Wykonanie nasadzeń drzew oraz ich pielęgnacja w rejonie parku przy ul. Awicenny kompensujących wycinkę roślin w związku z budową chodnika od ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TRP/272/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.10.2016 10:30
Data publikacji: 08.03.2016