Wykonanie ekspertyz i orzeczeń technicznych wybranych obiektów inżynierskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/139/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.06.2016 10:30
Data publikacji: 23.05.2016

Budowa sygnalizacji świetlnej na wlocie południowym i północnym ronda Powstańców Śląskich we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa trzech sygnalizacji na skrzyżowaniach w ciągu ul.Powstańców Śląskich we Wrocławiu”

Numer referencyjny: TXZ/TRP/136/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.06.2016 09:30
Data publikacji: 17.05.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu czterech wiaduktów nad torami kolejowymi we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/160/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.06.2017 16:51
Data publikacji: 16.05.2016

Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEDD/159/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 16.06.2016 09:30
Data publikacji: 16.05.2016

Utrzymanie skarp, konserwacja urządzeń dylatacyjnych, oczyszczanie systemu odwodnienia, konserwacja stalowych łożysk obiektów inżynierskich, mycie obiektów i ekranów na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/129/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.05.2016 10:30
Data publikacji: 11.05.2016

Rozbudowa drogi gminnej nr 105774 (ul. Buforowa – łącznik)

Numer referencyjny: TXZ/TRP//2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.06.2016 11:30
Data publikacji: 06.05.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic: Świdnickiej, pl.Teatralnego, Widok, Szewskiej, Bożego Ciała oraz Nowej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych

Numer referencyjny: TXZ/TRP/141/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.05.2016 09:30
Data publikacji: 25.04.2016

Przebudowa ul. Sarniej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EE/112/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.05.2016 10:30
Data publikacji: 14.04.2016

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEIM/134/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.04.2016 09:30
Data publikacji: 13.04.2016

Wykonanie i konserwacja elementów zabezpieczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EIO/095/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.04.2016 09:30
Data publikacji: 12.04.2016