Dostawa wiat przystankowych

Numer referencyjny: FZP/EE/48/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.05.2013 10:30
Data publikacji: 21.03.2013

Dostawa i montaż 563 stojaków rowerowych na terenie miasta Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: FZP/IP/043/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.04.2013 09:30
Data publikacji: 19.03.2013

Poprawa stanu technicznego nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla: zadanie 1 - ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Krynickiej 54-92 we Wrocławiu, zadanie 2 - chodnika przy ul. Krynickiej 34-70 we Wrocławiu

Numer referencyjny: FZP/IP/44/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.04.2013 08:30
Data publikacji: 18.03.2013

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont Mostu Jagiellońskiego Południowego starego nad kanałem powodziowym rzeki Odry w ciągu ul. Kochanowskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: FZP/IPP/040/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.04.2013 08:30
Data publikacji: 14.03.2013

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu Żernickiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: FZP/IPP/38/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.04.2013 10:30
Data publikacji: 12.03.2013

Przebudowa chodników z podziałem na zadania: 1. ul. Warmińska, 2. ul. Krucza 102-108, 3. ul. Grabiszyńska - dojście do pomnika, 4. ul. Jastrzębia, 5. ul. Miernicza, 6. pl. Mongolski, 7. ul. Katowicka od ul. Chorzowskiej do ul. Opolskiej

Numer referencyjny: FZP/EE/36/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.04.2013 10:30
Data publikacji: 06.03.2013

Roboty ogólnobudowlane na terenie ZDiUM we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w zarządzie ZDiUM

Numer referencyjny: FZP/NXO/33/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.04.2013 09:30
Data publikacji: 06.03.2013

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kamiennej i ul. Drukarskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: FZP/IP/26/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.04.2013 08:30
Data publikacji: 06.03.2013

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul.Popowickiej między ul.Zajęczą a ul.Rysią (przy zatokach autobusowych) we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: FZP/IPP/027/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.04.2013 12:30
Data publikacji: 06.03.2013

Budowa oświetlenia ul. Zielnej we Wrocławiu

Numer referencyjny: FZP/IP/25/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.04.2013 11:30
Data publikacji: 06.03.2013