Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Kasprowicza przy skrzyżowaniu z ul. Wincentego Pola we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: FZP/IP/30/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.04.2013 09:30
Data publikacji: 06.03.2013

Wymiana rozjazdu dwutorowego podwójnego na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej – ul. J. Piłsudskiego, rozjazd od strony wiaduktu PKP, na istniejącej podbudowie wraz z montażem nowoczesnych mechanizmów nastawczych i sygnalizatora wyświetlającego kierunek ustawienia zwrotnicy w dwóch zwrotnicach najazdowych

Numer referencyjny: FZP/EE/34/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 13.05.2013 09:30
Data publikacji: 04.03.2013

Szlifowanie korekcyjne szyn oraz napawanie szyn w torach tramwajowych we Wrocławiu

Numer referencyjny: FZP/EEDT/29/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 16.04.2013 09:30
Data publikacji: 28.02.2013

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Grabiszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Budowlaną we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: FZP/IPP/28/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.04.2013 10:30
Data publikacji: 28.02.2013

Chemiczne odchwaszczanie wydzielonych torowisk tramwajowych we Wrocławiu

Numer referencyjny: FZP/EE/21/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.03.2013 12:30
Data publikacji: 05.02.2013

Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Fabryczna i Krzyki

Numer referencyjny: FZP/EED/020/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.03.2013 09:30
Data publikacji: 05.02.2013

Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: FZP/EI/15/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.03.2013 09:30
Data publikacji: 24.01.2013

Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Brylantowej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Kurpiów do ul. Nefrytowej

Numer referencyjny: FZP/IPP/12/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.02.2013 09:30
Data publikacji: 24.01.2013

Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia z podziałem na 2 rejony

Numer referencyjny: FZP/EEDD/11/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.03.2013 09:30
Data publikacji: 23.01.2013

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych (Niemcewicza/Pobożnego,Wyszyńskiego/Orzeszkowej,Kochanowskiego/Śniadeckich)

Numer referencyjny: FZP/IPP/009/2013
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.03.2013 09:30
Data publikacji: 21.01.2013