Rozbudowa ul. Kiełczowskiej w rejonie zjazdu do TESCO wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP.4030.5.16334.2016.MS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.02.2017 12:00
Data publikacji: 20.02.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Artura Młodnickiego na odcinku ok. 50 m od ul. Jaracza

Numer referencyjny: TRP.4110.31.5634.2016.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert lub wniosków: 26.01.2017 13:00
Data publikacji: 19.01.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu budowy drogi rowerowej na odcinku ul. Ślężna - ul. Bardzka.

Numer referencyjny: TRP.404.18.19.5104.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.01.2017 12:00
Data publikacji: 17.01.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Blacharskiej we Wrocławiu (łącznik z ul. Rymarską)

Numer referencyjny: TRP/1/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert lub wniosków: 20.01.2017 12:00
Data publikacji: 11.01.2017

Bieżące utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:

Numer referencyjny: TXZ/EIO/086/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.12.2016 09:30
Data publikacji: 16.11.2016

Rozbudowa ul. Kiełczowskiej w rejonie zjazdu do TESCO wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP/6/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.11.2016 12:00
Data publikacji: 04.11.2016

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Zielone Tętnice Wrocławia. Ulica Legnicka. Etap I.

Numer referencyjny: TRP/5/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 07.11.2016 14:00
Data publikacji: 28.10.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Mościckiego na odcinku od ul. Mandżurskiej do ul. Ziemniaczanej

Numer referencyjny: TRP/4/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.11.2016 12:00
Data publikacji: 27.10.2016

Budowa nowej bramy drogowskazowej na ul. Traugutta (plac Wróblewskiego) we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TRP/3/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 04.11.2016 12:00
Data publikacji: 20.10.2016

Montaż, wymiana i naprawa uszkodzonych balustrad, ekranów dźwiękochłonnych i barier energochłonnych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/303/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.11.2016 09:30
Data publikacji: 17.10.2016