Przebudowa ul. Marca Polo na odcinku od ul. Krzysztofa Kolumba do ul. Ferdynanda Magellana we Wrocławiu - etap II

Numer referencyjny: TXZ/TRP/312/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.12.2016 10:30
Data publikacji: 15.11.2016

Utwardzenie łącznika chodników ulic Noteckiej i Królewieckiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EED/294/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.12.2016 10:30
Data publikacji: 15.11.2016

Eksploatacja i konserwacja 8 drogowych stacji pogodowych we Wrocławiu wraz z utrzymaniem łączności GPS z firmą obsługująca dane

Numer referencyjny: TXZ/EEIM/333/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.12.2016 09:30
Data publikacji: 14.11.2016

Zaprojektowanie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach z ul. Grodzką, ul. Ruską i ul. Św. Mikołaja

Numer referencyjny: TRP/7/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.11.2016 12:00
Data publikacji: 09.11.2016

Wykonanie i konserwacja elementów zabezpieczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EIO/260/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.11.2016 09:30
Data publikacji: 08.11.2016

Oczyszczanie z plakatów 7084 szt. słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym ulic Wrocławia wraz z ich monitoringiem

Numer referencyjny: TXZ/EEIM/299/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.12.2016 10:30
Data publikacji: 27.10.2016

Przebudowa ul.Nowej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXZ/TRP/308/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.11.2016 08:30
Data publikacji: 27.10.2016

Naprawa konstrukcji mostu Milenijnego w ciągu ul.Milenijnej we Wrocławiu po szkodzie spowodowanej pożarem

Numer referencyjny: TXZ/EED/293/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.11.2016 10:30
Data publikacji: 19.10.2016

Przebudowa ul. F. Magellana we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TRP/300/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.11.2016 08:30
Data publikacji: 07.10.2016

Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania: zadanie 1 - obszar A i Zadanie 2 - obszar B.

Numer referencyjny: TXZ/EIS/249/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 05.12.2016 09:30
Data publikacji: 29.09.2016