Opracowanie dokumenatcji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Byczyńskiej w celu budowy chodnika na odcinku od ul. Miłoszyckiej do ul. Murowanej".

Numer referencyjny: TRP.4110.34.36511.2017.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.07.2017 12:00
Data publikacji: 04.07.2017

Wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 1. Przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Żmigrodzkiej na odcinku od ul. na Polance do ul. Kasprowicza wraz z wymianą wysięgników na skrzyżowaniu Żmigrodzka Kasprowicza we Wrocławiu; Zadanie 2. Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecią tras rowerowych; Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiędzy ul. Św. Wincentego a ul. Ołbińską

Numer referencyjny: TXU/TRN/141/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 14.07.2017 09:30
Data publikacji: 26.06.2017

Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/166/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.07.2017 09:30
Data publikacji: 23.06.2017

Utrzymanie czystości obiektów budowlanych przez bieżące usuwanie graffiti oraz innych zanieczyszczeń na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.065.59693.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.06.2017 12:00
Data publikacji: 22.06.2017

Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/180/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.07.2017 09:30
Data publikacji: 22.06.2017

Budowa oświetlenia drogowego w ul.Ostródzkiej na odcinku od ul.Pasłęckiej do ul.Brodnickiej oraz budowa chodnika i oświetlenia drogowego w łączniku od ul.Ostródzkiej do ul.Brodnickiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/173/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.07.2017 10:30
Data publikacji: 22.06.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowych wybranych ulic miasta Wrocławia z podziałem na zadania

Numer referencyjny: TXU/EED/132/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.07.2017 10:30
Data publikacji: 21.06.2017

Budowa systemu „Parkuj i Jedź we Wrocławiu – Etap I”: część I – Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie pętli komunikacji miejskiej Oporów we Wrocławiu część II – Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna – Kamienna we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/151/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.07.2017 09:30
Data publikacji: 16.06.2017

Budowa drogi ul. Skarbowców na odcinku od ul. Róży Wiatrów do ul. Szarugi we Wrocławiu wraz z infrastrukturą

Numer referencyjny: TXZ/TRN/068/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.06.2017 10:30
Data publikacji: 14.06.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego pobocza gruntowego przy ul. Kowalskiej 80-86 we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.182.57429.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.06.2017 11:00
Data publikacji: 14.06.2017