Wykonywanie bieżącej wymiany: uszkodzonych elementów barier energochłonnych i elementów ekranów dźwiękochłonnych oraz balustrad na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/330/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.12.2016 09:30
Data publikacji: 13.12.2016

wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 1 – Fabryczna, Zadanie 2 – Psie Pole, Zadanie 3 – Krzyki, Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

Numer referencyjny: TXZ/EED/338/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.12.2016 10:30
Data publikacji: 09.12.2016

Dostarczenie kontraktów serwisowych wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego przez okres trwania umowy dla urządzeń aktywnych sieci ITS we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TXC/358/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.12.2016 09:30
Data publikacji: 09.12.2016

Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie miejsc niebezpiecznych (15 lokalizacji)

Numer referencyjny: TRP/8/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.12.2016 12:00
Data publikacji: 08.12.2016

Przygotowanie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w ramach realizacji zadania pn: "Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną", a w szczególności opracowanie dokumentacji wraz ze świadczeniem usługi eksperckiego wsparcia IT w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne

Numer referencyjny: TXZ/TXXI/332/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.12.2016 10:30
Data publikacji: 01.12.2016

Wykonanie progów zwalniajacych i azyli dla pieszych we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu.

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/347/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.12.2016 09:30
Data publikacji: 01.12.2016

Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EED/349/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 22.12.2016 09:30
Data publikacji: 29.11.2016

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXZ/EEIM/309/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.12.2016 09:30
Data publikacji: 28.11.2016

Budowa drogi gminnej na działkach o nr 39/8, 47 AM-14 obręb Gaj we Wrocławiu – projekt nr 560 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Numer referencyjny: TXZ/TRP/334/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.12.2016 10:30
Data publikacji: 25.11.2016

Przebudowa ul. Jarnołtowskiej od nr 31 do ul. Samotworskiej w zakresie utwardzenia pobocza i poprawy stanu technicznego chodników

Numer referencyjny: TXZ/TRP/314/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 07.12.2016 10:30
Data publikacji: 17.11.2016