Wykonanie naprawy balustrady na ul. Podwale oraz zabezpieczenie zieleni na ul. Dicksteina we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.137.30787.03.2017.AR
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.04.2017 13:00
Data publikacji: 07.04.2017

Przebudowa Al. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców

Numer referencyjny: TXU/TRP/071/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 24.04.2017 09:30
Data publikacji: 05.04.2017

Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/TXK/82/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.04.2017 10:30
Data publikacji: 04.04.2017

Budowa fragmentu chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy ul. Maślickiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/37/17
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.04.2017 10:30
Data publikacji: 03.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika i zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Cukrowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.170.31218.03.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 07.04.2017 11:00
Data publikacji: 29.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego łącznika przy al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.167.30225.03.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 07.04.2017 11:00
Data publikacji: 27.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Rozbudowa ul. Trawowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Stanisławowskiej do nr 3; 2. Przebudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Pińskiej do Trawowej w zakresie budowy przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów i ścieżki rowerowej.

Numer referencyjny: TRP.404.16.29526.2016MS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 30.03.2017 12:00
Data publikacji: 23.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu kładki Siedleckiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.096.19229.03.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.03.2017 13:00
Data publikacji: 20.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Sycowskiej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 98

Numer referencyjny: TRP.404.14.27442.2017.MS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 24.03.2017 15:00
Data publikacji: 17.03.2017

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach oraz ich pielęgnacja w związku z przebudową ulic: Jeziorowej, Starodębowej, Chłopskiej, Wilgotnej, Kowalskiej, Starchocińskiej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.4110.20.25224.2016.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.03.2017 12:00
Data publikacji: 14.03.2017