Wykonanie przebudowy chodnika przy Galerii Dominikańskiej od strony ul. Bł. Czesława we Wrocławiu

Numer referencyjny: EE.070.80.64424.2017.EW.BIP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 18.07.2017 12:00
Data publikacji: 13.07.2017

Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 – odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów

Numer referencyjny: TXU/TRP/158/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.08.2017 10:30
Data publikacji: 12.07.2017

Przebudowa drogi ul.Kamieńskiego na odcinku od ul.Poświęckiej do ul.Polanowickiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/163/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.07.2017 09:30
Data publikacji: 10.07.2017

Dostawa wiat przystankowych

Numer referencyjny: TXU/EEIP/210/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 18.07.2017 09:30
Data publikacji: 10.07.2017

Wykonanie wymiany uszkodzonej dylatacji blokowej na wiadukcie drogowym nad torami tramwajowymi w ciągu ul. Lotniczej

Numer referencyjny: TXU/EEDI/176/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.07.2017 10:30
Data publikacji: 10.07.2017

Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu – projekt nr 690 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Numer referencyjny: TXU/TRP/042/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 24.07.2017 10:30
Data publikacji: 06.07.2017

Rozbudowę ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

Numer referencyjny: TXU/TRP/209/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.07.2017 11:30
Data publikacji: 06.07.2017

Przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych ul. Drobnera i Łokietka we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXU.TRP.186.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.07.2017 08:30
Data publikacji: 06.07.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej pochylni dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów i pieszych

Numer referencyjny: EED.072.193.64401.07.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.07.2017 11:00
Data publikacji: 05.07.2017

Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego

Numer referencyjny: TXU/EED/148/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.07.2017 09:30
Data publikacji: 04.07.2017