Wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Małopolskiej i Wielkopolskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.178.54045.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.06.2017 11:00
Data publikacji: 05.06.2017

Wykonanie progów zwalniających przy Al. Piastów we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.177.52968.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.06.2017 11:00
Data publikacji: 01.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu Kładki dla pieszych nad al. Gen. Józefa Hallera we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.273.52048.05.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.06.2017 13:00
Data publikacji: 31.05.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czerwonych Maków we Wrocławiu

Numer referencyjny: TRP.4110.21.51713.2017.ES
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 05.06.2017 12:00
Data publikacji: 29.05.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni zatok postojowych i pobocza w ciągu ul. Zawalnej po stronie zabudowy wielorodzinnej

Numer referencyjny: TXZ.EEDD.072.245.50771.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 02.06.2017 12:00
Data publikacji: 26.05.2017

Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/118/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.06.2017 09:30
Data publikacji: 24.05.2017

Budowa chodnika wzdłuż ul.Kłokoczyckiej na odcinku od ul.mjr.J.Piwnika-Ponurego do ul.Zakrzowskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/128/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.06.2017 09:30
Data publikacji: 18.05.2017

Utrzymanie eksploatacyjne przejścia podziemnego i konstrukcji zadaszenia peronów oraz bieżące utrzymanie i konserwacja 5 dźwigów osobowych na Rondzie Ronalda Reagana we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDI/106/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 09:30
Data publikacji: 16.05.2017

Wykonywanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/117/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.05.2017 09:30
Data publikacji: 15.05.2017

Dostawa słupków przystankowych z podziałem na dwa zadania: - zadanie 1 - dostawa 3 szt. słupków przystankowych typu uniwersalnego, - zadanie 2 - dostawa 2 szt. słupków przystankowych typu staromiejskiego.

Numer referencyjny: EEIP.8211.04.45513.2017.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 00:00
Data publikacji: 12.05.2017