Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/001/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.01.2017 10:30
Data publikacji: 20.01.2017

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego na odcinku od ul.Krzyckiej do ul.Racławickiej w zakresie budowy oświetlenia i elementów małej architektury wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXZ/TRP/002/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.02.2017 09:30
Data publikacji: 19.01.2017

Przebudowa ul. Orzechowej w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych

Numer referencyjny: TXZ/TRP/374/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 01.02.2017 11:30
Data publikacji: 17.01.2017

Przebudowa ul. Krzyckiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych z azylem

Numer referencyjny: TXZ/TRP/370/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.02.2017 10:30
Data publikacji: 17.01.2017

Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na części: część 1 - obszar A - Północny (ograniczony od południa przez:ul. Średzką, ul. Kosmonautów, ul. Lotniczą, ul. Legnicką, ul. Rybacką, ul. Sikorskiego, ul. Podwale, most Sikorskiego, rzekę Odrę - Stare koryto; ograniczony od wschodu, północy i zachodu przez granice administracyjne miasta, bez ww. ulic lub obiektów), część 2 - obszar B - Południowy (ograniczony od północy przez: ul. Średzką, ul. Kosmonautów, ul. Lotniczą, ul. Legnicką, ul. Rybacką, ul. Sikorskiego, ul. Podwale, most Sikorskiego, rzekę Odrę - Stare koryto; ograniczony od wschodu, południa i zachodu przez granice administracyjne miasta, łącznie z ww. ulicami lub obiektami),

Numer referencyjny: TXZ/EIO/390/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.02.2017 10:30
Data publikacji: 17.01.2017

Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 1 - Fabryczna, Zadanie 2 - Psie Pole, Zadanie 3 – Krzyki, Zadanie 4 - Stare Miasto i Śródmieście

Numer referencyjny: TXZ/EED/359/16
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.01.2017 10:30
Data publikacji: 16.01.2017

Budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Chorzowskiej w obrębie działki nr 13 AM-6, 25/2, 24/2 AM-7, obręb Księże Małe we Wrocławiu – WBO 546

Numer referencyjny: TXZ/EEIM/354/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.01.2017 09:30
Data publikacji: 12.01.2017

Utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo - rowerowych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/260/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.01.2017 09:30
Data publikacji: 19.12.2016

Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEIM/321/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 29.12.2016 10:30
Data publikacji: 19.12.2016

Utrzymanie dwóch tuneli samochodowych w ciągu ul. Oławskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/353/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.12.2016 11:30
Data publikacji: 16.12.2016