"Jasne i bezpieczne przejście" - wykonanie oświetlenia alejki - drogi pomiędzy ulicami Grudziądzką i Kętrzyńską we Wrocławiu w zakresie budowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: EEIM.4213.21.2.44138.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 12:00
Data publikacji: 09.05.2017

Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie dworca kolejowego Wrocław Psie Pole wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (parking nr 4)

Numer referencyjny: TXU/TRP/088/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 10:30
Data publikacji: 05.05.2017

Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.243.43260.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 13:00
Data publikacji: 05.05.2017

Wykonanie przeglądów okresowych rocznych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia oraz wykonanie kart albumowych i kart ewidencyjnych

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.234.41938.04.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.05.2017 12:00
Data publikacji: 28.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu mostu Tumskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.227.41067.04.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 13:00
Data publikacji: 28.04.2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Szybowcowa/ul. Bajana i ul. Kwidzyńska/ul. Brücknera w celu wykonania podłączenia sygnalizacji świetlnej do ITS wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/087/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.05.2017 10:30
Data publikacji: 25.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Kwidzyńskiej na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Czajczej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.404.17.39511.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.05.2017 00:00
Data publikacji: 24.04.2017

Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

Numer referencyjny: TXU/TRN/045/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.05.2017 09:30
Data publikacji: 13.04.2017

Część pierwsza: Przebudowa ul. Puckiej w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Część druga: Przebudowa ul. Zalipie w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: TXU/TRP/079/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.04.2017 11:30
Data publikacji: 13.04.2017

Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: 1)Rozbudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej 2)Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku od ul.Cynamonowej do ul.Kminkowej i ul.Kminkowej na odcinku od ul.Waniliowej do posesji nr 66 3)Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/089/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.04.2017 10:30
Data publikacji: 13.04.2017