Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu przepompowni wód drenażowych w przejściu podziemnym nr 3 na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.310.56605.06.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 23.06.2017 13:00
Data publikacji: 14.06.2017

Dostawa 14 szt. słupków przystankowych typu uniwersalnego

Numer referencyjny: EEIP.8211.05.57415.2017.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 28.06.2017 00:00
Data publikacji: 14.06.2017

Wykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu

Numer referencyjny: EED.072.180.55101.06.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 27.06.2017 11:00
Data publikacji: 14.06.2017

Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych – projekt nr 59 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Numer referencyjny: TXU.TRP.159.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.06.2017 10:30
Data publikacji: 13.06.2017

Roboty ogólnobudowlane na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDIUM

Numer referencyjny: TXU/NXO/84/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 27.06.2017 09:30
Data publikacji: 09.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu podpór mostu drogowo-tramwajowego im. Gen. Władysława Sikorskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.299.55246.06.2017.ASz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 16.06.2017 13:00
Data publikacji: 09.06.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu

Numer referencyjny: TRP.4110.28.54661.2017.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.06.2017 14:00
Data publikacji: 06.06.2017

Wykonanie prac serwisowych wraz z oczyszczeniem separatora ropopochodnych SKG 55 BP na instalacji odwodnienia drogowego pl. Wolności we Wrocławiu.

Numer referencyjny: EEIM.4211.53902.2017.TP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 19.06.2017 12:00
Data publikacji: 06.06.2017

Wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich pomnika fontanny Walka i Zwycięstwo zlokalizowanej na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu w zakresie murków (ścianek) łączących cokoły rzeźb „Alegoria Walki” i „Alegoria Zwycięstwo” z basenami dolnymi (niższym i wyższym) oraz obrzeży basenów dolnych.

Numer referencyjny: EEIM.4231.2.53013.2017.MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.06.2017 15:00
Data publikacji: 06.06.2017

Budowa pętli autobusowej przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/150/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.06.2017 10:30
Data publikacji: 05.06.2017