Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa Al. Śliwowej we Wrocławiu w zakresie budowy obustronnego chodnika, oświetlenia oraz miejskich kanałów technologicznych".

Numer referencyjny: TRP.4010.26.69709.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 01.08.2017 12:00
Data publikacji: 21.07.2017

Wykonanie przebudowy chodnika przy Galerii Dominikańskiej od strony ul. Bł. Czesława we Wrocławiu.

Numer referencyjny: EE.070.84.69504.2017.EW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.07.2017 12:00
Data publikacji: 20.07.2017

Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/178/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.08.2017 12:30
Data publikacji: 18.07.2017

Roboty ogólnobudowlane na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDIUM

Numer referencyjny: TXU/NXO/222/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.08.2017 09:30
Data publikacji: 18.07.2017

Dostawa 21 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego

Numer referencyjny: EEIP.8211.06.67914.2017.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.07.2017 00:00
Data publikacji: 18.07.2017

Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych – projekt nr 59 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Numer referencyjny: TXU.TRP.224.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.08.2017 10:30
Data publikacji: 18.07.2017

Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Stanisławowską a ul. Awicenny we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/217/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.08.2017 11:30
Data publikacji: 17.07.2017

Dostawa zewnętrznych gablot informacyjnych i ich montaż na wolnostojących słupkach z oznaczeniem przystani pasażerskich na terenach miejskich Wrocławia

Numer referencyjny: EEIM.4231.3. 67818 .2017.MP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.07.2017 15:00
Data publikacji: 14.07.2017

Poprawa stanu torowisk tramwajowych we Wrocławiu: Zad.1: Wymiana skrzyżowania torów z 4 krzyżownic oraz jednotorowego pojedynczego rozjazdu na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego – Ruskiej Zad.2: Napawanie i szlifowanie szyn tramwajowych

Numer referencyjny: TXU/EEDT/205/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.07.2017 09:30
Data publikacji: 14.07.2017

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Tarnogajskiej z uwzględnieniem 10 miejsc postojowych na samochody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej od Poczty Polskiej przy ul. Tarnogajskiej do ul. Klimasa we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXU/EE/142/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.07.2017 09:30
Data publikacji: 13.07.2017