Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon A i Zadanie 2 – rejon B.

Numer referencyjny: TXZ/EEDT/371/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 17.03.2017 09:30
Data publikacji: 02.03.2017

Utrzymanie eksploatacyjne przejścia podziemnego oraz bieżącą konserwację 5 dźwigów osobowych i konstrukcji zadaszenia na Rondzie Ronalda Reagana we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/385/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 06.03.2017 09:30
Data publikacji: 20.02.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Wilczyckiej.

Numer referencyjny: TRP.4030.7. 15993 .2016.MCz.
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 02.03.2017 12:00
Data publikacji: 20.02.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Przebudowa ul. M.J.Piłsudskiego w celu wydzielenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. H.Kołłątaja we Wrocławiu - projekt nr 52 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego".

Numer referencyjny: TRP.404.17.15230.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert lub wniosków: 22.02.2017 12:00
Data publikacji: 15.02.2017

Przebudowa mostu Żernickiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TRP/007/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 17.03.2017 12:30
Data publikacji: 13.02.2017

Usługa świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TXXI/019/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 03.03.2017 08:00
Data publikacji: 13.02.2017

Usługa świadczenia gwarancji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu ITS we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/TXXI/6/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.02.2017 09:30
Data publikacji: 10.02.2017

Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia – zadanie nr 1 –część wschodnia Wrocławia - zadanie nr 2 –część zachodnia Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EEDI/388/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.02.2017 09:30
Data publikacji: 06.02.2017

Ocena okresowa 5 – letnia stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych we Wrocławiu o długości 355 km w rozwinięciu na pierwszą i następne jezdnie

Numer referencyjny: TXZ/NXOE/10/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 14.02.2017 09:30
Data publikacji: 03.02.2017

Świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/NXOS/382/2016
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne
Termin składania ofert lub wniosków: 02.02.2017 09:30
Data publikacji: 23.01.2017