część 1 – Budowa drogi publicznej – odcinka ul. Szałwiowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/13 część 2 – Budowa ul. Laurowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/15

Numer referencyjny: TXU/TRP/178/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.09.2017 09:30
Data publikacji: 18.08.2017

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecią tras rowerowych"

Numer referencyjny: TRP.404.11.79398.2015.BP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 04.09.2017 13:00
Data publikacji: 18.08.2017

Wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDT/252/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 01.09.2017 09:30
Data publikacji: 17.08.2017

Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego

Numer referencyjny: TXU/EED/250/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.08.2017 09:30
Data publikacji: 16.08.2017

Przebudowa drogi ul. H. M. Kamieńskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. Polanowickiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/248/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.08.2017 09:30
Data publikacji: 10.08.2017

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul.Stabłowickiej (DW 337 i DG 106263) i ul.Głównej (DW 336) we Wrocławiu – Etap 1

Numer referencyjny: TXU/TRP/226/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 23.08.2017 09:30
Data publikacji: 08.08.2017

Remont pobocza ul. Kolumba przy skrzyżowaniu z ul. Swojczycką we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.213.74406.08.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.08.2017 11:00
Data publikacji: 04.08.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Kiełczowskiej na wysokości Cmentarza Kiełczowskiego we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.4030.9.73007.2017.PP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.08.2017 12:00
Data publikacji: 31.07.2017

Poprawa stanu technicznego nawierzchni sięgacza ul. Osobowickiej we Wrocławiu (wzdłuż cmentarza)

Numer referencyjny: TXU.EED.208/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.08.2017 09:30
Data publikacji: 27.07.2017

Wykonanie wyceny majątku drogowego

Numer referencyjny: NOXE.071.MT.2017.RP
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.08.2017 12:00
Data publikacji: 25.07.2017