Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na 2 zadania

Numer referencyjny: TXU/EEIM/261/2017
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 09:30
Data publikacji: 20.09.2017

Poprawa stanu technicznego łącznika przy al.Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/281/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.10.2017 10:30
Data publikacji: 19.09.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Tunelowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/260/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.09.2017 10:30
Data publikacji: 08.09.2017

Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.431.84146.09.2017.AK
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 13.09.2017 12:00
Data publikacji: 05.09.2017

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul.Stabłowickiej (DW 337 i DG 106263) i ul.Głównej (DW 336) we Wrocławiu – Etap 1

Numer referencyjny: TXU/TRP/272/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.09.2017 09:30
Data publikacji: 04.09.2017

Wykonanie wymiany izolacjonawierzchni z żywic na kapach oraz wykonanie powłok malarskich na barierach separacyjnych Mostów Warszawskich (Zachodniego Starego w ul. Jedności Narodowej, Środkowego w al. M. Kromera i Wschodniego Starego w al. M. Kromera) we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDI/266/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 18.09.2017 10:30
Data publikacji: 01.09.2017

Obsługa obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon zachodni i Zadanie 2 – rejon wschodni.

Numer referencyjny: TXU/EEIP/237/2017
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.10.2017 09:30
Data publikacji: 01.09.2017

Wykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu z podziałem na dwa zadania

Numer referencyjny: TXU/EED/251/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.09.2017 10:30
Data publikacji: 31.08.2017

Budowa drogi ul. Hugona Kowarzyka we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/219/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 15.09.2017 09:30
Data publikacji: 31.08.2017

Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim Zadanie 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej

Numer referencyjny: TXU/EEIM/223/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.08.2017 10:30
Data publikacji: 23.08.2017