Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej ul. Osobowickiej we Wrocławiu (sięgacz wzdłuż cmentarza)

Numer referencyjny: TXU/EED/36/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.03.2017 09:00
Data publikacji: 15.03.2017

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach oraz ich pielęgnacja w związku z przebudową ulic: Jeziorowej, Starodębowej, Chłopskiej, Wilgotnej, Kowalskiej, Starchocińskiej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.4110.20.25224.2016.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.03.2017 12:00
Data publikacji: 14.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ludowej i ul. Wilczyckiej.

Numer referencyjny: TRP.4030.7.25228.2016.MCz
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 20.03.2017 12:00
Data publikacji: 14.03.2017

Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXU/TRP/32/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.04.2017 09:30
Data publikacji: 10.03.2017

Utrzymanie i konserwację Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/TXK/28/2017
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.03.2017 10:30
Data publikacji: 09.03.2017

Usługa świadczenia gwarancji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu ITS we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TXXI/56/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 17.03.2017 11:30
Data publikacji: 09.03.2017

Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ/EIO/023/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 21.03.2017 10:30
Data publikacji: 06.03.2017

Budowę drogi kL-7, kZ-1, kZ-3 wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze Zachodniego Śródmieścia Przemysłowego ograniczonego ul. Rychtalską, ul.Zakładową, ul.Trzebnicką i linią kolejową relacji Wrocław-Warszawa w zakresie etapu I B

Numer referencyjny: TXU/TRP/022/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.03.2017 10:30
Data publikacji: 06.03.2017

Wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. I. J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ|/EEDT/9/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.03.2017 09:30
Data publikacji: 03.03.2017

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ/EEIM/005/2017
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 13.04.2017 10:30
Data publikacji: 03.03.2017