Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego.

Numer referencyjny: TXU/EEDD/296/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.10.2017 09:30
Data publikacji: 03.10.2017

Remont chodnika przy ul. Jasienicy we Wrocławiu - WBO

Numer referencyjny: EED.072.236.90060.09.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 11:00
Data publikacji: 03.10.2017

Przebudowa skrzyżowania ul.W.Berenta i T.Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu – zmiana organizacji ruchu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/279/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 16.10.2017 09:30
Data publikacji: 29.09.2017

Wykonanie ekspertyz wybranych drogowych obiektów inżynierskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.471.92423.09.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.10.2017 12:00
Data publikacji: 28.09.2017

część 1 – Budowa drogi publicznej – odcinka ul. Szałwiowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/13 część 2 – Budowa ul. Laurowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/15

Numer referencyjny: TXU/TRP/291/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 11.10.2017 09:30
Data publikacji: 26.09.2017

Przebudowa ul. Onufrego Zagłoby we Wrocławiu z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Jana Skrzetuskiego do działki 301/2 AM 42 obręb Żerniki.

Numer referencyjny: TRP.4010.33.90652.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 13.10.2017 13:00
Data publikacji: 25.09.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Ślęzoujście na odcinku od ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej wraz z elementami wału przeciwpowodziowego

Numer referencyjny: TXU/TRP/268/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.10.2017 09:30
Data publikacji: 22.09.2017

Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu – projekt nr 690 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Numer referencyjny: TXU/TRP/259/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 10:30
Data publikacji: 22.09.2017

Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/280/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 09:30
Data publikacji: 22.09.2017

Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/246/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.10.2017 10:30
Data publikacji: 22.09.2017