Budowa ciągów rowerowych i przejść dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie we Wrocławiu, odcinek 2: ul.Strachocińska od PKP do ul.Mikołowskiej

Numer referencyjny: TXU/TRP/102/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.05.2017 09:30
Data publikacji: 10.05.2017

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Racławickiej w zakresie budowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/103/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.05.2017 10:30
Data publikacji: 09.05.2017

"Jasne i bezpieczne przejście" - wykonanie oświetlenia alejki - drogi pomiędzy ulicami Grudziądzką i Kętrzyńską we Wrocławiu w zakresie budowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: EEIM.4213.21.2.44138.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 12:00
Data publikacji: 09.05.2017

Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie dworca kolejowego Wrocław Psie Pole wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (parking nr 4)

Numer referencyjny: TXU/TRP/088/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 10:30
Data publikacji: 05.05.2017

Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.243.43260.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 13:00
Data publikacji: 05.05.2017

Wykonanie przeglądów okresowych rocznych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia oraz wykonanie kart albumowych i kart ewidencyjnych

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.234.41938.04.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 11.05.2017 12:00
Data publikacji: 28.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu mostu Tumskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.227.41067.04.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 13:00
Data publikacji: 28.04.2017

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Szybowcowa/ul. Bajana i ul. Kwidzyńska/ul. Brücknera w celu wykonania podłączenia sygnalizacji świetlnej do ITS wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/087/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.05.2017 10:30
Data publikacji: 25.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Kwidzyńskiej na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Czajczej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.404.17.39511.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.05.2017 00:00
Data publikacji: 24.04.2017

Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych – projekt nr 59 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Numer referencyjny: TXU.TRP.92.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.05.2017 09:00
Data publikacji: 24.04.2017