Budowa fragmentu chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy ul. Maślickiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/37/17
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 20.04.2017 10:30
Data publikacji: 03.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika i zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Cukrowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.170.31218.03.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 07.04.2017 11:00
Data publikacji: 29.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mińskiej na odcinku od ul. Zagony do ul. Stanisławowskiej we Wrocławiu, w zakresie budowy drogi dla rowerów - projekt WBO 2016 nr 237

Numer referencyjny: TRP.404.15.30328.2016.EK
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 03.04.2017 12:00
Data publikacji: 27.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego łącznika przy al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: EED.072.167.30225.03.2017.DS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 07.04.2017 11:00
Data publikacji: 27.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Rozbudowa ul. Trawowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Stanisławowskiej do nr 3; 2. Przebudowa ul. Awicenny na odcinku od ul. Pińskiej do Trawowej w zakresie budowy przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów i ścieżki rowerowej.

Numer referencyjny: TRP.404.16.29526.2016MS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 30.03.2017 12:00
Data publikacji: 23.03.2017

Dostawa ławek przystankowych z podziałem na dwa zadania: - zadanie 1 - dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego, - zadanie 2 - dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego.

Numer referencyjny: EEIP.8211.02.28384.2017.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 06.04.2017 12:00
Data publikacji: 23.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu kładki Siedleckiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.096.19229.03.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 31.03.2017 13:00
Data publikacji: 20.03.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Sycowskiej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 98

Numer referencyjny: TRP.404.14.27442.2017.MS
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 24.03.2017 15:00
Data publikacji: 17.03.2017

Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej ul. Osobowickiej we Wrocławiu (sięgacz wzdłuż cmentarza)

Numer referencyjny: TXU/EED/36/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.03.2017 09:00
Data publikacji: 15.03.2017

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach oraz ich pielęgnacja w związku z przebudową ulic: Jeziorowej, Starodębowej, Chłopskiej, Wilgotnej, Kowalskiej, Starchocińskiej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.4110.20.25224.2016.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 21.03.2017 12:00
Data publikacji: 14.03.2017