NAPAWANIE SZYN ROWKOWYCH W TOROWISKU TRAMWAJOWYM NA PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: EEDT.4221.07.49302.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 30.05.2017 10:00
Data publikacji: 23.05.2017

Wykonanie przeglądów szczegółowych - pięcioletnich wybranych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.260.48888.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 29.05.2017 12:00
Data publikacji: 22.05.2017

Budowa chodnika wzdłuż ul.Kłokoczyckiej na odcinku od ul.mjr.J.Piwnika-Ponurego do ul.Zakrzowskiej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/128/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.06.2017 09:30
Data publikacji: 18.05.2017

Utrzymanie eksploatacyjne przejścia podziemnego i konstrukcji zadaszenia peronów oraz bieżące utrzymanie i konserwacja 5 dźwigów osobowych na Rondzie Ronalda Reagana we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDI/106/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 09:30
Data publikacji: 16.05.2017

Wykonywanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/117/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 30.05.2017 09:30
Data publikacji: 15.05.2017

Dostawa słupków przystankowych z podziałem na dwa zadania: - zadanie 1 - dostawa 3 szt. słupków przystankowych typu uniwersalnego, - zadanie 2 - dostawa 2 szt. słupków przystankowych typu staromiejskiego.

Numer referencyjny: EEIP.8211.04.45513.2017.IwF
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 26.05.2017 00:00
Data publikacji: 12.05.2017

Wymiana siatek zabezpieczających estakadę zachodnią na pl. Społecznym we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.249.45205.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 19.05.2017 13:00
Data publikacji: 12.05.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego pobocza gruntowego przy ul. Kowalskiej 80-86 we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDD.072.246.44955.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 18.05.2017 12:00
Data publikacji: 11.05.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni zatok postojowych i pobocza w ciągu ul. Zawalnej po stronie zabudowy wielorodzinnej

Numer referencyjny: TXZ.EEDD.072.245.44950.05.2017.KG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 18.05.2017 12:00
Data publikacji: 11.05.2017

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę strefy płatnego parkowania we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EP/052/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Dialog techniczny
Termin składania ofert lub wniosków: 19.05.2017 15:00
Data publikacji: 10.05.2017