Przebudowa ul. Onufrego Zagłoby we Wrocławiu z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Jana Skrzetuskiego do działki 301/2 AM 42 obręb Żerniki.

Numer referencyjny: TRP.4010.33.90652.2017.AW
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj:
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 05.10.2017 12:00
Data publikacji: 25.09.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Ślęzoujście na odcinku od ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej wraz z elementami wału przeciwpowodziowego

Numer referencyjny: TXU/TRP/268/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.10.2017 09:30
Data publikacji: 22.09.2017

Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu – projekt nr 690 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Numer referencyjny: TXU/TRP/259/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 10:30
Data publikacji: 22.09.2017

Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/280/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.10.2017 09:30
Data publikacji: 22.09.2017

Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/EEIM/246/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 02.10.2017 10:30
Data publikacji: 22.09.2017

Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na 2 zadania

Numer referencyjny: TXU/EEIM/261/2017
Powyżej progów unijnych? Tak
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 31.10.2017 09:30
Data publikacji: 20.09.2017

Poprawa stanu technicznego łącznika przy al.Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EED/281/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 04.10.2017 10:30
Data publikacji: 19.09.2017

Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Tunelowej we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/EEDD/260/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 25.09.2017 10:30
Data publikacji: 08.09.2017

Wykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.431.84146.09.2017.AK
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 13.09.2017 12:00
Data publikacji: 05.09.2017

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul.Stabłowickiej (DW 337 i DG 106263) i ul.Głównej (DW 336) we Wrocławiu – Etap 1

Numer referencyjny: TXU/TRP/272/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 19.09.2017 09:30
Data publikacji: 04.09.2017