Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Szybowcowa/ul. Bajana i ul. Kwidzyńska/ul. Brücknera w celu wykonania podłączenia sygnalizacji świetlnej do ITS wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Numer referencyjny: TXU/TRP/087/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 10.05.2017 10:30
Data publikacji: 25.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Kwidzyńskiej na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Czajczej we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TRP.404.17.39511.2017.AG
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 08.05.2017 00:00
Data publikacji: 24.04.2017

Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych – projekt nr 59 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Numer referencyjny: TXU.TRP.92.2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 09.05.2017 09:00
Data publikacji: 24.04.2017

Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

Numer referencyjny: TXU/TRN/045/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 08.05.2017 09:30
Data publikacji: 13.04.2017

Część pierwsza: Przebudowa ul. Puckiej w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Część druga: Przebudowa ul. Zalipie w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: TXU/TRP/079/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.04.2017 11:30
Data publikacji: 13.04.2017

Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: 1)Rozbudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej 2)Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku od ul.Cynamonowej do ul.Kminkowej i ul.Kminkowej na odcinku od ul.Waniliowej do posesji nr 66 3)Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXU/TRP/089/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 28.04.2017 10:30
Data publikacji: 13.04.2017

Wykonanie naprawy balustrady na ul. Podwale oraz zabezpieczenie zieleni na ul. Dicksteina we Wrocławiu

Numer referencyjny: TXZ.EEDI.072.137.30787.03.2017.AR
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 12.04.2017 13:00
Data publikacji: 07.04.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do mostu Szczytnickiego we Wrocławiu.

Numer referencyjny: EEDT.4122.01.34565.2017.WB
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków: 14.04.2017 15:15
Data publikacji: 07.04.2017

Przebudowa Al. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców

Numer referencyjny: TXU/TRP/071/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 24.04.2017 09:30
Data publikacji: 05.04.2017

Utrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny: TXU/TXK/82/2017
Powyżej progów unijnych? Nie
Rodzaj: Usługi
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków: 12.04.2017 10:30
Data publikacji: 04.04.2017