BIP zdium
.Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz Umów

Wykonawca Przedmiot umowy Wartość umowy brutto Data zawarcia umowy Data obowiązywania Numer umowy
"PRESSCOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzkolenie - Telefoniczna obsługa klientów w urzędzie – trudne sytuacje, radzenie sobie ze stresem i agresją, asertywność. ”

4 950,00 zł

2018-10-18 od: 2018-10-26 do: 2018-10-26 TXU/NXZ/245/216/2018
"PRESSCOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOdmowa udostępnienia informacji publicznej i informacji sektora publicznego

5 440,00 zł

2018-10-16 od: 2018-10-19 do: 2018-10-19 TXU/NXZ/244/215/2018
Konsorcjum: ELEKTROTIM S.A.-Lider, ZABERD S.A.-Partner, ROTOMAT Sp. z o.o. - Partner/357/Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXZ/EIS/357/323/2016 z dnia 30.12.2016r.w przedmiocie: bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania: Za

200 000,00 zł

2018-10-15 od: 2018-10-15 do: 2018-12-31 TXU/EIS/237/211/2018
EKO Projects Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej na Doświetlenie odcinka drogowego ul. Odolanowskiej od skrzyżowania z Al. Jana III Sobieskiego do granicy zabudowy na wysokości posesji nr 42 we Wrocławiu

29 397,00 zł

2018-10-12 od: 2018-10-12 do: 2019-03-12 TXU/TRP/221/196/2018
AMIVA Sp zo.o. SKPrzebudowa Placu Franciszkańskiego we Wrocławiu

158 057,46 zł

2018-10-11 od: 2018-10-11 do: 2018-12-12 TXU/EE/250/220/2018
Konsorcjum: ZABERD S.A. -Lider, ROTOMAT Sp. zo.o.-Partner, ELEKTROTIM-Partner /358/Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXZ/EIS/358/323/2016 z dnia 30.12.2016r.w przedmiocie: bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania: Za

200 000,00 zł

2018-10-11 od: 2018-10-15 do: 2018-12-31 TXU/EIS/238/211/2018
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie na podstwie opracowanej dokumentacji dojścia dla pieszych do planowanego przedszkola na terenie Stadionu Miejskiego od wyznaczonego przejścia przy Węźle Drzymały we Wroclawiu

123 000,00 zł

2018-10-04 od: 2018-10-04 do: 2018-10-31 TXU/EED/235/209/2018
Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.NA- Budowa ścieżek rowerowych, kanałów MKT oraz brakujących odcinków chodników w rejonie węzła AOW na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do skrzyżowania ul. Sułowskiej z ul. Polanowicką Północną we Wrocławiu.

12 300,00 zł

2018-10-04 od: 2018-10-04 do: 2018-10-31 TXU/TRP/215/190/2018
Bickhardt Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przebudowa ul. Oraczy na odcinku od ul. gen. S. Grota-Roweckiego do ul. Będzińskiej we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej.

697 492,00 zł

2018-10-04 od: 2018-10-04 do: 2019-06-04 TXU/TRN/224/199/2018
Dariusz Maroń ServcompZakup usługi dodatkowej ochrony połączenia internetowego na rok.

5 892,69 zł

2018-10-03 od: 2018-10-03 do: 2018-11-08 TXU/NXXI/230/205/2018
Konsorcjum: ROTOMAT Sp. z o.o.-lider, Wrocławskie Kruszywa Sp. z o.o.-partnerPrzebudowa ul. Wędkarzy we Wrocławiu w zakresie budowy chodnika.

693 217,78 zł

2018-10-03 od: 2018-10-03 do: 2019-01-01 TXU/TRN/222/197/2018
DUDGRA Remonty Dróg Grażyna MajewskaZamówienie z art.. 67 ust. 1 pkt 6 do umowy nr TXU/EEDD/418/356/2017 z dnia 17.01.2018 r. na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno - bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy: część

200 699,10 zł

2018-10-02 od: 2018-10-02 do: 2018-12-31 TXU/EEDD/228/203/2018
MTI PROJEKT Tomasz CabałaOpracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania łącznika chodników wraz z przeniesieniem peronu przystankowego przy ul. Jerzmanowskiej/Żernickiej we Wrocławiu

20 664,00 zł

2018-10-01 od: 2018-10-01 do: 2018-11-30 TXU/EED/218/193/2018
MALWA MAŁGORZATA DYNGOSZPielęgnacja zieleni w obrębie parkingu przy ul.A.Majchra i ul.Snycerskiej we Wrocławiu

16 200,00 zł

2018-10-01 od: 2018-10-01 do: 2019-02-02 TXU/TRN/234/208/2018
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDZamówienie z art.. 67 ust. 1 pkt 6 do umowy nr TXU/EEDD/417/356/2017 z dnia 12.01.2018 r. na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno - bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy: część

294 239,22 zł

2018-10-01 od: 2018-10-01 do: 2018-12-31 TXU/EEDD/227/202/2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Zamówienie z art.. 67 ust. 1 pkt 6 do umowy nr TXU/EEDD/415/356/2017 z dnia 12.01.2018 r. na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno - bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy: część

352 463,27 zł

2018-10-01 od: 2018-10-01 do: 2018-12-31 TXU/EEDD/225/200/2018
MIWRO Zakład Ogólnobudowlany Ignacy MłotkowskiWykonanie iluminacji murów obronnych z basteją św. Hioba obok budynku Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu oraz wykonanie tablicy pamiątkowej fundatora.

129 150,00 zł

2018-10-01 od: 2018-10-01 do: 2018-11-05 TXU/EEIM/229/204/2018
Wojciech Bisek "BISEK"Zamówienie z art.. 67 ust. 1 pkt 6 do umowy nr TXU/EEDD/416/356/2017 z dnia 12.01.2018 r. na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno - bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy: część

345 759,09 zł

2018-10-01 od: 2018-10-01 do: 2018-12-31 TXU/EEDD/226/201/2018
AVARON Sp. z o.o.Reprezentowanie ZDiUM przed KIO w postępowaniu na obsługę strefy płatnego parkowania we Wrocławiu

2 460,00 zł

2018-09-28 od: 2018-09-28 do: 2018-09-28 TXU/EP/231/137/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.NA dla zadania "Przebudowa ul. Starogajowej w zakresie budowy brakujących chodników"

1 537,50 zł

2018-09-26 od: 2018-09-26 do: 2018-11-13 TXU/TRN/216/191/2018
Bickhardt Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonanie chodnika i zmiany organizacji ruchu przy ul. Nefrytowej we Wrocławiu - WBO 2017

249 000,00 zł

2018-09-26 od: 2018-09-26 do: 2018-10-31 TXU/EED/214/188/2018
SYSTEmEG Parkingi Sp. z o.o.Wdrożenie modułu eNadawca do oprogramowania SystemEGA (SEGA).

11 685,00 zł

2018-09-25 od: 2018-09-25 do: 2018-12-27 TXU/NXXI/219/194/2018
"Industrial Plant Limited" Sp. z o.o. Oddział w PolsceZakup gniazd do magazynu ZDiUM do elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

19 680,00 zł

2018-09-20 od: 2018-09-20 do: 2018-10-18 TXU/EIO/208/183/2018
Radosław Wolicki "RADPOL"Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji (usuwanie gniazd owadów) terenów zieleni przyulicznej zlokalizowanej na terenach pod zarządem ZDIUM

3 136,00 zł

2018-09-19 od: 2018-09-19 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/206/181/2018
Rotomat Sp. z o.o.Wykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu z podziałem na części część 1: Progi bitumiczne - dzielnica Psie Pole; część 2: Progi bitumiczne i roboty brukarskie - dzielnica Fabryczna

263 589,00 zł

2018-09-18 od: 2018-09-18 do: 2018-09-29 TXU/EED/211/186/2018
Stoicis Christos FIRMA HANDLOWA ‘’ITOS’’ WYBURZANIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHRozbudowa kładki Grabiszyńskiej w ciągu ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu

479 700,00 zł

2018-09-17 od: 2018-09-17 do: 2018-11-17 TXU/EED/212/187/2018
JAMP s.c. Roman Rawiak Rafał PołećPełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu z podziałem na 2 części: Część 1

2 214,00 zł

2018-09-14 od: 2018-07-16 do: 2018-11-26 TXU/TRP/198/136/2018
JAMP s.c. Roman Rawiak Rafał PołećPełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu z podziałem na 2 części: Część 2

2 214,00 zł

2018-09-14 od: 2018-07-16 do: 2018-11-26 TXU/TRP/199/136/2018
Rotomat Sp. z o.o.Realizacja zadania pn.: "Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu".

335 498,81 zł

2018-09-13 od: 2018-09-13 do: 2018-10-31 TXU/TRN/213/189/2018
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Sprzedaż energii w taryfach O11 i O12

3 000 000,00 zł

2018-09-09 od: 2018-09-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/236/210/2018
BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa łącznika drogowego między ul.Rakietową a ul.Żwirki i Wigury”

258 300,00 zł

2018-09-07 od: 2018-09-07 do: 2019-07-07 TXU/TRP/210/185/2018
KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o.Zakup z dostawą do magazynu ZDiUM pylonów U-5a, w ilości 50 sztuk

4 243,50 zł

2018-09-07 od: 2018-09-07 do: 2018-09-14 TXU/EIO/204/179/2018
"Industrial Plant Limited" Sp. z o.o. Oddział w PolsceZakup z dostawą do magazynu ZDiUM pylonów U-5b, w ilości 30 sztuk

29 520,00 zł

2018-09-07 od: 2018-09-07 do: 2018-09-21 TXU/EIO/205/180/2018
"Industrial Plant Limited" Sp. z o.o. Oddział w PolsceZakup z dostawą do magazynu ZDiUM gniazd do słupków oznakowania pionowego w ilości 25 sztuk.

11 070,00 zł

2018-09-07 od: 2018-09-07 do: 2018-09-28 TXU/EIO/203/178/2018
E-DRO Projekt Ewelina DragańWykonanie dokumentacji "Inwentaryzacja oznakowania, scalenie istniejących dokumentacji i opracowania w wersji elektronicznej ciągu ul. Jedności Narodowej - Poniatoweskiego we Wrocławiu"

29 631,00 zł

2018-09-05 od: 2018-09-05 do: 2018-10-05 TXU/EIR/209/184/2018
Hydrotech Sp. z o.o.Odwodnienie części ulicy Schuberta w Wrocławiu

92 361,17 zł

2018-08-30 od: 2018-08-30 do: 2018-09-29 TXU/EE/155/133/2018
C-VERCIAL Sp. z o.o.Przebudowa chodnika przy Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu.

21 593,35 zł

2018-08-28 od: 2018-08-28 do: 2018-10-11 TXU/EE/197/174/2018
AMIVA Sp zo.o. SKWykonanie remontu nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich w centrum Wrocławia

106 986,01 zł

2018-08-28 od: 2018-08-28 do: 2018-12-30 TXU/EED/183/160/2018
Konsorcjum firm: 1. Zakład Torowy sp. z o.o. +2. Zakład Sieci i Zasilania sp. z o.o. Ul. TysWymiana szyn tramwajowych i podkładów w torze tramwajowym na pętli tramwajowej przy ul. Kopernika we Wrocławiu

648 210,00 zł

2018-08-24 od: 2018-09-01 do: 2018-09-28 TXU/EEDT/196/173/2018
Veganet Spółka z o.o.Świadczenie przez producenta oprogramowania usługi podstawowego wsparcia technicznego dla producenta oprogramowania VMware przez okres 1 roku

10 575,54 zł

2018-08-23 od: 2018-08-23 do: 2018-09-16 TXU/NXXI/201/176/2018
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przystanków wiedeńskich oraz zmiany docelowej organizacji ruchu na ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Podwale we Wrocławiu.

109 470,00 zł

2018-08-21 od: 2018-08-21 do: 2019-02-21 TXU/TRP/200/175/2018
Olprint Sp. z o. o.Dostawa do siedziby ZDiUM drukarek i wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.

34 686,00 zł

2018-08-21 od: 2018-08-21 do: 2018-09-21 TXU/NXXI/202/177/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania Pn.: "Przebudowa ul. Puszczykowskiej we Wrocławiu w celu budowy chodnika".

3 075,00 zł

2018-08-16 od: 2018-08-16 do: 2018-08-31 TXU/TRP/191/168/2018
P.U.P. Euroasfalt Sp. zo.o.Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

385 605,00 zł

2018-08-13 od: 2018-08-13 do: 2018-11-15 TXU/EEDD/185/162/2018
G-KON KONSTRUKCJE METALOWE Krystiana GórskaAwaryjna naprawa elementu konstrukcji mostu Sikorskiego po kolizji drogowej

61 008,00 zł

2018-08-10 od: 2018-07-19 do: 2018-08-14 TXU/EEDI/181/158/2018
Circle K Polska Sp. zo.o.Dostawa paliwa - tankowanie na stacjach paliwowych

125 361,60 zł

2018-08-08 od: 2018-08-28 do: 2020-02-28 TXU/NXO/173/150/2018
Arret Spółka z o.o.Dostawa wiaty przystankowej 5 segmentowej wraz z jej montażem na przystanku nr 20717 przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu.

30 449,88 zł

2018-08-08 od: 2018-08-08 do: 2018-10-17 TXU/EEIP/178/155/2018
BOGIV S.C. Iwona Pietrykowska Bogdan PietrykowskiWykonanie i montaż 10 sztuk metalowych kopii szpad dla postaci Szermierza z Pomnika - Fontanny Szermierz zlokalizowanej na pl. Uniwersyteckim we Wrocławiu. Zamówienie polega na demontażu uszkodzonej szpady oraz montażu nowej we wskazanych terminach

8 007,30 zł

2018-08-08 od: 2018-08-08 do: 2019-12-31 TXU/EEIM/180/157/2018
DROGTIM Adam PawłuckiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa stanu technicznego nawierzchni obejmującej remont jezdni na skrzyżowaniu ulic Jerzmanowskiej/Adamczewskich we Wrocławiu’’.

38 745,00 zł

2018-08-07 od: 2018-08-07 do: 2018-10-31 TXU/EED/182/159/2018
MTI PROJEKT Tomasz CabałaOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy przedszkolu modułowym przy ul. Stanów Zjednoczonych 88 we Wrocławiu’’.

21 894,00 zł

2018-08-07 od: 2018-08-07 do: 2018-12-07 TXU/TRP/184/161/2018
ODEON S.C.Wykonanie podświetlenia (iluminacji) konstrukcji owalu na Rondzie Reagana we Wrocławiu wraz z serwisowaniem.

93 480,00 zł

2018-08-06 od: 2018-08-06 do: 2018-10-05 TXU/EED/188/165/2018
E-DRO Projekt Ewelina DragańOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę peronu przystankowego przy ul. Białoskórniczej we Wrocławiu.

15 375,00 zł

2018-08-06 od: 2018-08-06 do: 2018-11-06 TXU/EE/163/140/2018
Jerzy Klier Zakład Budowlany "Klier"Opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany jednego skrzyżowania torów oraz dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych podwójnych na pl. Legionów we Wrocławiu

71 770,50 zł

2018-08-06 od: 2018-08-06 do: 2018-10-05 TXU/EEDT/189/166/2018
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia: część 2:oczyszczanie z roślinności, impregnacja pomostów drewnianych

74 784,00 zł

2018-08-03 od: 2018-08-03 do: 2018-12-15 TXU/EEDI/124/105/2018
Bickhardt Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przebudowa pasa drogowego w zakresie utwardzenia pobocza na brakującym odcinku u zbiegu ulic Starodębowej i Przedwiośnie.

20 725,50 zł

2018-08-03 od: 2018-08-03 do: 2018-08-31 TXU/TRP/192/169/2018
Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o.Część nr 1. Zadanie 1. Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnicy Fabryczna

344 346,19 zł

2018-08-03 od: 2018-08-03 do: 2018-12-30 TXU/EED/179/156/2018
Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o.Budowa ścieżek rowerowych, kanałów MKT oraz brakujących odcinków chodników w rejonie węzła AOW na odcinku od ul.Żmigrodzkiej do skrzyżowania ul.Sułowskiej z ul.Polanowicką Północną we Wrocławiu

2 159 279,40 zł

2018-08-03 od: 2018-08-03 do: 2018-10-31 TXU/TRN/187/164/2018
Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o.Przebudowa części pasa drogowego przy ul. Tarnogajskiej we Wrocławiu polegającej na wykonaniu brakującego fragmentu chodnika w miejscu istniejącego przedepta

41 499,97 zł

2018-08-03 od: 2018-08-03 do: 2018-09-29 TXU/EED/171/148/2018
Piotr Mastalerz PLAN PROJEKTAktualizacja projektu organizacji ruchu na osiedlu Gaj we Wrocławiu – część południowa.

61 754,00 zł

2018-08-03 od: 2018-08-03 do: 2018-09-12 TXU/EIR/169/146/2018
Konsorcjum: ZABERD S.A., ELEKTROTIM S.A., Rotomat Sp. z o.o.Zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt.6 do umowy nr TXU/EIO/108/94/2017 w przedmiocie: "Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienko i grubowarstwowej na terenie miasta Wrocławia"

1 099 718,40 zł

2018-08-02 od: 2018-08-02 do: 2019-04-01 TXU/EIO/151/130/2018
Viamal Marcin LoręcWykonanie inwentaryzacji oznakowania, scalenia istniejących dokumentacji i opracowania w wersji elektronicznej w ciągu ul. Kromera-Krzywoustego we Wrocławiu.

16 631,00 zł

2018-08-01 od: 2018-08-01 do: 2018-08-31 TXU/EIR/164/141/2018
PHU DWORNICZAK s.c.Opracowanie koncepcji Promenady Krzyckiej we Wrocławiu

117 219,00 zł

2018-07-31 od: 2018-07-31 do: 2019-07-31 TXU/TRP/176/153/2018
AMIVA Sp zo.o. SKusuniecie awarii na kanale deszczowym

14 821,00 zł

2018-07-26 od: 2018-06-29 do: 2018-07-05 TXU/NXO/174/151/2018
Everest Krzysztof JeżewskiDostawa wraz z montażem 16 tablic pamiątkowych na terenie miasta Wrocławia dla zadania : Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WD 2014-2020 w ramach poddziałania

94 857,60 zł

2018-07-26 od: 2018-07-26 do: 2018-09-30 TXU/TRN/177/154/2018
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDaktualizacja projektu branży elektrycznej dla przebudowy dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych na ul. Drobnera i łokietka w zakresie przestawienia słupa trakcyjno - sygbnalizacyjnego oraz kanalizacji kablowej

12 915,00 zł

2018-07-25 od: 2018-07-25 do: 2018-08-01 TXU/TRP/166/144/2018
ELEKTROTIM S.A.remont zadaszenia z poliwęglanu przy szalecie miejskim na pętli autobusowej przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu

39 852,00 zł

2018-07-23 od: 2018-08-01 do: 2018-08-30 TXU/EEIM/167/143/2018
Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o.Przebudowa ul. Puszczykowskiej we Wrocławiu w celu budowy chodnika

19 230,47 zł

2018-07-17 od: 2018-07-17 do: 2018-09-14 TXU/TRN/153/131/2018
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDpodział przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na dwa etapy - Przebudowa ul. Piłsudskiego w celu wydzielenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Świdnickiej do Kołłątaja we Wrocławiu.

1 845,00 zł

2018-07-16 od: 2018-07-16 do: 2018-07-30 TXU/TRP/175/152/2018
MIWRO - Zakład Budowlany Ignacy MłotkowskiBudowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu - CZĘŚĆ 1: doświetlenie: 1. drogi wzdłuż Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej oraz drogi przy modułowym przedszkolu przy ul. Stanów Zjednoczonych; 2. przystanków tramwajowych (21020, 21019) i au

205 832,76 zł

2018-07-16 od: 2018-07-16 do: 2018-12-02 TXU/TRN/158/136/2018
MIWRO - Zakład Budowlany Ignacy MłotkowskiBudowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu - CZĘŚĆ 2: doświetlenie: 1. przejścia dla pieszych w ul. Monte Cassino przy skrzyżowaniu z ul. Sierakowskiego oraz w ul. Monte Cassino przy skrzyżowaniu z ul. Dembowskiego; 2. dwóch przejść dla p

108 526,90 zł

2018-07-16 od: 2018-07-16 do: 2018-12-02 TXU/TRN/159/136/2018
LWZ Sp. z o.o.Zamówienie w trybie z wolnej ręki do umowy TXU/EEDT/076/66/2018 z dnia 30.03.2018 r. na konserwację torów tramwajowych w zakresie napawania i szlifowania szyn we Wrocławiu: Zadanie 2: Szlifowanie szyn.

174 728,88 zł

2018-07-13 od: 2018-07-13 do: 2018-08-24 TXU/EEDT/152/66/2018
Rotomat Sp. z o.o.Przebudowa ul. Starogajowej we Wrocławiu w zakresie budowy brakujących odcinków chodnika

447 575,79 zł

2018-07-13 od: 2018-07-14 do: 2018-11-14 TXU/TRN/165/142/2018
Partner Papes Sp. z o.o.Zakup materiałów biurowych

53 800,31 zł

2018-07-12 od: 2018-08-01 do: 2019-07-31 TXU/NXO/157/135/2018
Pracownia Projektowa MYCZKOWSKIOpracowanie projektu zagospodarowania terenu Bulwaru Słonecznego

31 980,00 zł

2018-07-04 od: 2018-07-04 do: 2018-11-04 TXU/TRP/144/123/2018
Zakład Budowlany KLIEROpracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania:Zad. 2: Oprac. proj. rysunków specyfikacyjnych 15 rozjazdów tramwajowych i jednego skrzyżowania torowego zlokalizowanych we Wrocławiu.

202 027,50 zł

2018-07-04 od: 2018-07-04 do: 2018-09-02 TXU/EEDT/148/127/2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Zamówienie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do umowy nr TXU/EED/181/163/2017 z dnia 22.06.2017r. na Wykonywanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu

267 702,12 zł

2018-07-03 od: 2018-07-03 do: 2018-12-15 TXU/EEDI/149/128/2018
Rotomat Sp. z o.o.Wykonanie chodnika przy ul. Dzielnej/ Kozanowskiej/ Pałuckiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektiowej

119 925,00 zł

2018-07-03 od: 2018-07-03 do: 2018-11-15 TXU/EED/145/124/2018
Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. j.Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEDI/204/182/2017 z dnia 30.06.2017r. w przedmiocie: Utrzymanie eksploatacyjne przejścia podziemnego i konstrukcji zadaszenia peronów oraz bieżące utrzymanie i konserwację 5 dźwigów osobowych na Rondzie Ronalda Rea

90 343,50 zł

2018-07-02 od: 2018-07-02 do: 2018-12-31 TXU/EEDI/146/125/2018
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "REMAT Sp. z o.o.Poprawa stanu technicznego chodnika przy ul.Górniczej we Wrocławiu na odcinku od ul.Rękodzielniczej do ul.Pilczyckiej

586 625,08 zł

2018-07-02 od: 2018-07-02 do: 2018-10-15 TXU/EED/147/126/2018
EKO AUDYT Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu - 5 lokalizacji

24 600,00 zł

2018-07-02 od: 2018-07-02 do: 2018-12-02 TXU/TRP/139/120/2018
EKO AUDYT Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu - 3 lokalizacje

18 450,00 zł

2018-07-02 od: 2018-07-02 do: 2019-01-02 TXU/TRP/140/120/2018
EKO AUDYT Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu - 6 lokalizacji

30 135,00 zł

2018-07-02 od: 2018-07-02 do: 2018-12-02 TXU/TRP/141/120/2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Budowa drogi gminnej 3 KD-D/4 - ul. Rymarska we Wrocławiu

559 223,01 zł

2018-06-27 od: 2018-06-27 do: 2018-09-27 TXU/TRN/137/118/2018
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXZ/EEDI/203/181/2017 z dnia 30.06.2017r. w przedmiocie: utrzymania eksploatacyjnego przejście podziemne i konstrukcję zadaszenia peronów oraz bieżące utrzymanie i konserwację 5 dźwigów osobowych na Rondzie Ronalda R

299 153,53 zł

2018-06-27 od: 2018-07-01 do: 2018-12-31 TXU/EEDI/143/122/2018
TARCOPOL Sp. z o.o Oddział WrocławOpracowanioe dokumentacji dotyczacej awaryjnej naprawy elementu konstrukcji mostu Sikorskiegio po kolizji drogowej

45 264,00 zł

2018-06-22 od: 2018-06-22 do: 2018-07-06 TXU/EEDI/154/132/2018
PHU PRYZMAT Tadeusz SzostakWykonanie chodnika przy ul. Paderewskiego we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

104 472,62 zł

2018-06-21 od: 2018-06-21 do: 2018-11-15 TXU/EED/138/119/2018
Rotomat Sp. z o.o.Wykonanie przejść dla pieszych w rejonie ul.Lakierniczej i ul.Blacharskiej we Wrocławiu

128 879,40 zł

2018-06-18 od: 2018-06-18 do: 2018-08-31 TXU/EED/142/121/2018
Maciej Laskowski ATUT KomputerDostawa monitorów komputerowych

106 205,58 zł

2018-06-18 od: 2018-06-18 do: 2018-11-18 TXU/NXXI/110/95/2018
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDPodział przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na dwa etapy dla zadania pn. „Przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych na odcinku od skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Krzycką do rond

3 567,00 zł

2018-06-15 od: 2018-06-15 do: 2018-06-22 TXU/TRP/136/117/2018
EUROVIA POLSKA S.A.Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXZ/TRN/276/248/2017 z dnia 08.09.2017 r. w zakresie rozbudowy i przebudowy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 – odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej i od ul. Zapor

1 537 500,21 zł

2018-06-14 od: 2018-06-14 do: 2018-08-24 TXU/TRN/115/100/2018
E-DRO Projekt Ewelina DragańOprac. dok. proj. - poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Mokrzańskiej

33 210,00 zł

2018-06-12 od: 2018-06-12 do: 2018-10-12 TXU/EE/125/106/2018
Robert Sałbut ALTEL KONSERWACJA INSTALACJA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCHBieżąca obsługa, konserwacja i naprawa systemu monitoringu wizualnego obiektów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz rejestratorów czasu pracy.

83 640,00 zł

2018-06-12 od: 2018-07-01 do: 2020-12-31 TXU/NXO/134/115/2018
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHWymiana nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do mostu Szczytnickiego we Wrocławiu

1 875 613,03 zł

2018-06-11 od: 2018-06-11 do: 2018-08-31 TXU/EEDT/135/116/2018
Zakład Techniki Kanalizacyjnej Jarosław MijalskiPrzegląd i oczyszczenia separatora ropopochodnych SKG 55 BP na instalacji odwodnienia pl. Wolności zamontowanego na poziomie parkingu podziemnego Narodowego Forum Muzyki wraz z utylizacją powstałych odpadów oraz wykonaniem analizy składu wód opadowych

11 340,00 zł

2018-06-08 od: 2018-06-08 do: 2018-11-30 TXU/EEIM/123/104/2018
Konsorcjum firm: Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. - Lider i Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SPOLBUD Sp. z o.o. -PartneWymiana dwóch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montażem elektrycznych mechanizmów nastawczych zwrotnic z wyświetlaczem położenia iglic w rozjazdach tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego we Wrocławiu

1 266 900,00 zł

2018-06-05 od: 2018-06-06 do: 2018-07-31 TXU/EEDT/127/108/2018
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDpełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych – projekt nr 59 w

3 075,00 zł

2018-06-05 od: 2018-06-05 do: 2018-05-30 TXU/TRN/131/112/2018
Autorska Pracownia Architektury ,,LINEA'' Anna MorasiewiczWykonanie korekty i modernizacji iluminacji zimowej

10 455,00 zł

2018-06-04 od: 2018-06-04 do: 2018-06-11 TXU/EEIM/120/102/2018
ANDRZEJ DWORAK HASTOrganizacja plenerowego spotkania integracyjnego dla pracowników ZDiUM

14 991,00 zł

2018-06-04 od: 2018-06-08 do: 2018-06-09 TXU/NXZ/126/107/2018
Taxco Consulting Jarosław MichalakWykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu kołowego na przejazdach kolejowych kategorii A - D we Wrocławiu

4 050,00 zł

2018-06-04 od: 2018-08-31 do: 2018-11-02 TXU/EIR/128/109/2018
Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.Zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do umowy nr TXU/EE/067/2018 z dnia 30.03.2018r. na "Budowę peronów na pętli tramwajowej Leśnica we Wrocławiu".

28 290,00 zł

2018-06-01 od: 2018-06-01 do: 2018-06-15 TXU/EE/121/60/2018
SKYNET s.c.Serwisowanie i konserwacja stacji dyspozytorskich ITS-Wrocław urządzeń dostępnych sieci aktywnych ITS- Wrocław zlokalizowanych w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem publicznym .

35 000,00 zł

2018-05-21 od: 2018-05-21 do: 2018-12-31 TXU/TXXI/113/98/2018
Joanna Pomorska-GrochowskaSporządzenie opinii entomologicznej w zakresie występowania gatunków chronionych owadów na terenie inwestycji pn.: „Przebudowa ronda na ul.Granicznej – „Węzeł Lotnisko” we Wrocławiu polegająca na wykonaniu połączeń „bypass””.

467,00 zł

2018-05-18 od: 2018-05-18 do: 2018-05-21 TXU/TRN/132/113/2018
DROGTIM Adam PawłuckiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Poznańskiej w celu wykonania miejsc postojowych i doświetlenia przejścia dla pieszych oraz przebudowa chodnika wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych na działce nr 16/22 AM-5,

46 248,00 zł

2018-05-17 od: 2018-05-17 do: 2018-09-17 TXU/TRP/112/97/2018
Biuro Projektów SAN_PLAN Daniel PodkalickiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Odwodnienie części ul. Obornickiej we Wrocławiu’’.

14 760,00 zł

2018-05-15 od: 2018-05-15 do: 2018-09-04 TXU/EE/111/96/2018
JAMP s.c. Roman Rawiak Rafał PołećOpracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Klimasa w rejonie skrzyżowania z ul. Tarnogajską

11 070,00 zł

2018-05-10 od: 2018-05-10 do: 2018-10-10 TXU/TRP/102/89/2018
Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS- Projekt Sp. z o.o.Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ronda na ul.Granicznej – „Węzeł Lotnisko” we Wrocławiu polegająca na wykonaniu połączeń „bypass”

6 765,00 zł

2018-05-08 od: 2018-05-08 do: 2018-07-30 TXU/TRN/103/78/2018
PHU PRYZMAT Tadeusz SzostakBudowa chodnika w ul.Sanockiej we Wrocławiu od wjazdu przy posesji nr 9 do ul.Komandorskiej wraz z oświetleniem

206 564,98 zł

2018-05-07 od: 2018-05-07 do: 2018-07-07 TXU/TRN/098/85/2018
Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała Przebudowa ul. Mglistej we Wrocławiu na odcinku od ul. Babiego Lata do posesji nr 16 przy ul. Mglistej wraz z budową kanalizacji MKT, odwodnienia i oświetlenia

677 703,46 zł

2018-04-27 od: 2018-04-27 do: 2018-08-20 TXU/TRNN/109/94/2018
Delfa Robert SzwedPrzeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz pełnienie stałego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z przebudową ronda na ul.Granicznej – „Węzeł Lotnisko” we Wrocławiu polegającą na wykonaniu połączeń „bypass”

1 968,00 zł

2018-04-27 od: 2018-04-27 do: 2018-07-30 TXU/TRN/104/78/2018
ALL-GEO Przemysław MastynaWykonanie metryk dróg publicznych i wewnętrznych we Wrocławiu o łącznej długości 92,491 km.

92 376,31 zł

2018-04-26 od: 2018-04-26 do: 2018-12-14 TXU/NOXE/094/81/2018
WASKO S.A.Usługa świadczenia gwarancji oraz wsparcia techniczno-merytorycznego dla Oprogramowania Systemu ITS

2 570 700,00 zł

2018-04-26 od: 2018-04-26 do: 2019-12-31 TXU/TXXI/105/90/2018
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Likwidacja samowolnych zajęć pasa drogowego na terenie miasta Wrocławia

40 000,00 zł

2018-04-26 od: 2018-04-26 do: 2018-12-31 TXU/NOZA/096/83/2018
MWT Solutions Sp. z o.o.Rozbudowa systemu ITS o oprogramowanie SupportCenter Plus Professional w ramach projektu rozbudowy systemu ITS

235 310,12 zł

2018-04-26 od: 2018-04-26 do: 2018-05-26 TXU/NXXI/107/92/2018
Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard ZapałaPrzebudowa zakończenia ul. Wapiennej we Wrocławiu

393 588,99 zł

2018-04-25 od: 2018-04-25 do: 2018-10-31 TXU/EEDD/077/67/2018
"PRESSCOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzkolenie nt. "Ochrona danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE /tzw. RODO/"

5 150,00 zł

2018-04-24 od: 2018-04-26 do: 2018-04-26 TXU/NXZ/106/91/2018
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA i Rotomat Sp. z o.o.Przebudowa ronda na ul.Granicznej - "Węzeł Lotnisko" we Wrocławiu polegająca na wykonaniu połączeń "bypass"

2 586 640,92 zł

2018-04-24 od: 2018-04-24 do: 2018-07-30 TXU/TRN/091/78/2018
Galeria Czystości Utrzymanie czystości na obiektach budowlanych przez bieżące usuwanie graffiti oraz innych zanieczyszczeń na terenie Wrocławia

210 945,00 zł

2018-04-23 od: 2018-04-23 do: 2018-12-15 TXU/EED/101/88/2018
HYDROPOL-DEKOR SERWIS Pietrek, Reniewski S.C.Świadczenie kompleksowych usług w zakresie serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w budynkach przy ul. Długiej 49

95 448,00 zł

2018-04-18 od: 2018-04-01 do: 2020-03-31 TXU/NXO/088/76/2018
HYDROPOL-DEKOR SERWIS Pietrek, Reniewski S.C.Świadczenie kompleksowych usług w zakresie serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym przy ul. Strzegomskiej 148

15 006,00 zł

2018-04-18 od: 2018-04-01 do: 2020-03-31 TXU/NXO/089/76/2018
LANDAR PROJECTS Sp. z o.o. W RESTRUKTURYZACJIOprac. dok. proj. - zagospodarowanie terenu skweru omiędzy ul. Parafialną i ul. Pszczelarską

44 453,25 zł

2018-04-17 od: 2018-04-17 do: 2018-09-17 TXU/TRP/097/84/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul.Strzegomskiej na odcinku od ul.Stacyjnej do ul.Śrubowej w celu wyznaczenia drogi i pasa rowerowego"

26 322,00 zł

2018-04-16 od: 2018-04-16 do: 2018-09-16 TXU/TRP/095/82/2018
Zakład Usług Informatycznych Stanisław KowalskiZakup dodatkowej licencji na oprogramowanie systemu EWIDR 2010

4 428,00 zł

2018-04-16 od: 2018-04-16 do: 2018-05-01 TXU/NOXE/099/86/2018
Sławomir Jagiełło Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa Studio ProjektNadzór autorski dotyczący budowy chodnika i zmian w organizacji ruchu przy ul. Cukrowej we Wrocławiu

2 583,00 zł

2018-04-13 od: 2018-04-13 do: 2018-07-30 TXU/EED/087/75/2018
DRO-KOM Damian GeislerOpracowanie mapy do celów projektowych i inwentaryzacji dendrologicznej w rejonie działki nr 5/18, AM-27, Obr. Stare Miasto.

2 091,00 zł

2018-04-12 od: 2018-04-12 do: 2018-06-07 TXU/TRP/086/74/2018
Delfa Robert SzwedWykonanie ratowniczych badań archeologicznych oraz pełnienia stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn.: Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich wraz z przebudową sk

1 968,00 zł

2018-04-12 od: 2018-04-12 do: 2018-06-26 TXU/TRN/085/32/2018
DRO-KOM Damian GeislerPełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rychtalskiej z ul. Ustronie we Wrocławiu

2 460,00 zł

2018-04-11 od: 2018-04-11 do: 2018-06-26 TXU/TRN/081/32/2018
Rotomat Sp. z o.o.Budowa chodnika wraz ze zmianą organizacji ruchu docelowego przy ul. Cukrowej we Wrocławiu

140 000,00 zł

2018-04-11 od: 2018-04-11 do: 2018-07-30 TXU/EED/090/77/2018
S&A Service Sp. z o.o.Odchwaszczanie wydzielonych torowisk tramwajowych na terenie miasta Wrocławia

95 000,00 zł

2018-04-10 od: 2018-04-16 do: 2018-05-15 TXU/EEDT/084/73/2018
TARCOPOL Sp. z o.o Oddział WrocławWykonanie ekspertyz wybranych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia

150 000,00 zł

2018-04-10 od: 2018-04-10 do: 2018-08-31 TXU/EEDI/080/70/2018
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie remontu konstrukcji muru oporowego oraz nawierzchni fragmentu chodnika na ul. Kochanowskiego we Wrocławiu od mostu Jagiellońskiego Starego pnł. do skrzyżowania z ul. Kwidzyńską

147 999,75 zł

2018-04-10 od: 2018-04-10 do: 2018-08-30 TXU/EEDI/083/72/2018
Biuro Projektów EP- ROAD Eliza PodkalickaPełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Realizacja zadań Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w rejonie Księże Małe z podziałem na zadania - Zadanie 2 parking obok kościoła Księże Małe".

861,00 zł

2018-04-10 od: 2018-04-10 do: 2018-06-30 TXU/EED/092/79/2018
Andrzej Dwojak "DWOJAK"Ratownicze badania archeologiczne oraz pełnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związane z realizacją zadania: "Rozbudowa i przebudowa ul. Solskiego i ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych - eta

2 613,75 zł

2018-04-06 od: 2018-01-22 do: 2018-06-30 TXU/TRN/070/3/2018
FRIED-POL PAWEŁ FRIED Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa ul. Jutrzenki we Wrocławiu"

51 660,00 zł

2018-04-05 od: 2018-04-05 do: 2018-12-28 TXU/TRP/082/71/2018
LWZ Sp. z o.o.Konserwacja torów tramwajowych w zakresie napawania i szlifowania szyn we Wrocławiu. Zad. 2. Szlifowanie szyn

160 914,62 zł

2018-03-30 od: 2018-04-01 do: 2018-08-31 TXU/EEDT/076/66/2018
SZTOPKANEL Sp. z o.o.Konserwacja torów tramwajowych w zakresie napawania i szlifowania szyn we Wrocławiu. Zad. 1 Napawanie szyn

368 360,40 zł

2018-03-30 od: 2018-04-01 do: 2018-08-31 TXU/EEDT/075/66/2018
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c.Wykonanie prac związanych z wykonaniem projektów wykonawczych dla informacji adresowej (poziom i1), informacji ulicowej (poziom i2), informacji kierujących ruch pieszych (poziom i4), informacji o obiekcie (poziom i6) oraz oznakowania przystani pasażerskic

23 544,66 zł

2018-03-29 od: 2018-03-29 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/078/68/2018
Robert Szwed DELFARatownicze badania archeologiczne oraz pełnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związane z realizacją zadania: "Rozbudowa i przebudowa ul. Solskiego i ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych - eta

3 444,00 zł

2018-03-29 od: 2018-01-22 do: 2018-06-30 TXU/TRN/071/3/2018
Maciej Laskowski ATUT KomputerPełnienie opieki technicznej nad zestawami komputerowymi znajdującymi się w obiektach ZDiUM, w tym nad zestawami zakupionymi w trakcie trwania umowy, obejmujące wykonywanie ich konserwacji oraz napraw

23 520,00 zł

2018-03-28 od: 2018-04-01 do: 2020-03-31 TXU/NXXI/073/64/2018
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa oświetlenia drogowego ul.Wędkarzy i ul.Szachistów we Wrocławiu wraz z doświetleniem przejść dla pieszych”

35 424,00 zł

2018-03-26 od: 2018-03-26 do: 2018-07-26 TXU/TRP/072/63/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opr dok proj przebudowa sięgacza ul. Borowskiej we Wrocławiu

17 466,00 zł

2018-03-26 od: 2018-03-26 do: 2018-09-26 TXU/EED/065/58/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa skrzyżowań ul. Grota Roweckiego –Jasienicy oraz ul. Grota-Roweckiego –Przystankowa w celu montażu azyli na przejściach dla pieszych’’.

28 905,00 zł

2018-03-20 od: 2018-03-20 do: 2018-06-29 TXU/EIR/069/62/2018
TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział WrocławWykonanie przeglądów szczegółowych - pięcioletnich wybranych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia

95 589,45 zł

2018-03-20 od: 2018-03-20 do: 2018-09-20 TXU/EEDI/066/59/2018
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c. Opracowanie zamiennej, dodatkowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu

8 317,26 zł

2018-03-20 od: 2018-03-20 do: 2018-03-27 TXU/TRP/068/61/2018
"ASKAR" BIURO INŻYNIERSKIE Helena KolanyWykonanie operatu szacunkowego w rejonie ul. Buforowej

5 842,50 zł

2018-03-13 od: 2018-03-13 do: 2018-03-16 TXU/TRP/074/65/2018
Sławomir Jagiełło Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa Studio ProjektOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Przebudowa ul. Krzywa Grobla we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej na odcinku od ul. Na Niskich Łakach do kładki Siedleckiej -WBO 2017

53 209,99 zł

2018-03-09 od: 2018-03-09 do: 2018-11-16 TXU/TRP/050/46/2018
RM-PLAN Robert MilkiewiczOpracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika, oświetlenia i zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Nefrytowej we Wrocławiu (WBO 2017, nr 564)

17 000,00 zł

2018-03-08 od: 2018-03-08 do: 2018-06-15 TXU/EED/030/28/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Bierutowskiej w zakresie budowy chodników i przystanków autobusowych wraz z oświetleniem we Wrocławiu”.

22 755,00 zł

2018-03-07 od: 2018-03-07 do: 2018-10-22 TXU/TRP/058/51/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa skrzyżowania ulic: Chopina, Moniuszki i Śniadeckich oraz przejścia dla pieszych przez ul. Chopina na wysokości szkoły podstawowej nr 36 Wrocławiu’’ .

28 290,00 zł

2018-03-07 od: 2018-03-07 do: 2018-10-31 TXU/TRP/037/35/2018
Firma Inżynierska GF-MostyWykonanie przeglądów okresowych rocznych rozszerzonych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia zadanie 3

11 709,60 zł

2018-03-07 od: 2018-03-07 do: 2018-09-07 TXU/EEDI/052/45/2018
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Wykonanie ścianek wokół dwóch komór wrzutowych podziemnych zbiorników odpadów stałych w Przejściu Garncarskim we Wrocławiu.

22 017,00 zł

2018-03-07 od: 2018-03-07 do: 2018-04-06 TXU/EEIM/057/50/2018
DROGTIM Adam PawłuckiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa istniejących przejść dla pieszych i towarzyszącej im infrastruktury w kwartale ulic: Jastrzębia, Racławicka, Sokola i Gajowicka we Wrocławiu".

61 008,00 zł

2018-03-06 od: 2018-03-06 do: 2018-10-31 TXU/TRP/051/47/2018
ELEKTRJON Krzysztof Jończyk Serwis i konserwacja urządzeń dostępnych sieci aktywnej ITS

50 000,00 zł

2018-03-06 od: 2018-03-06 do: 2018-12-31 TXU/TXXI/060/53/2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Przebudowa ul. Vivaldiego we Wrocławiu.

279 000,00 zł

2018-03-06 od: 2018-03-06 do: 2018-05-31 TXU/EEDD/062/55/2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia z podziałem na dwa rejony – zadanie nr 1 –część wschodnia Wrocławia

1 190 319,59 zł

2018-03-05 od: 2018-03-05 do: 2018-12-31 TXU/EEDI/055/49/2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.przetargu nieograniczonego na Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia - zadanie nr 2 – część zachodnia Wrocławia

1 480 659,86 zł

2018-03-05 od: 2018-03-05 do: 2018-12-31 TXU/EEDI/056/49/2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Marian RadaszewskiPrzebudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Wierzyńskiego do ul. Smardzowskiej w zakresie poszerzenia chodnika wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

57 810,00 zł

2018-03-05 od: 2018-03-05 do: 2018-10-05 TXU/TRP/061/54/2018
TARCOPOL Sp. z o.o Oddział Wrocław Wykonanie przeglądów okresowych rocznych rozszerzonych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia zadanie 1

54 759,60 zł

2018-03-05 od: 2018-03-05 do: 2018-09-05 TXU/EEDI/053/45/2018
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie przeglądów okresowych rocznych rozszerzonych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia. zadanie 2,4,5

52 398,00 zł

2018-03-05 od: 2018-03-05 do: 2018-09-05 TXU/EEDI/049/45/2018
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie remontu odwodnienia przejścia podziemnego nr 4 na pl. Społecznym we Wrocławiu

101 540,00 zł

2018-03-05 od: 2018-03-05 do: 2018-07-30 TXU/EEDI/059/52/2018
TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław ConsultingOprac. dok. proj. na przebudowę chodników przy u. Serowarskiej we Wrocławiu

29 151,00 zł

2018-03-05 od: 2018-03-05 do: 2018-12-05 TXU/EED/064/57/2018
Piotr KowalskiOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przystanku tramwajowego przy ul. Dworskiej we Wrocławiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym bezpiecznego dojazu/dojścia do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesł

36 900,00 zł

2018-03-02 od: 2018-03-02 do: 2018-06-30 TXU/TRP/043/40/2018
MAR - BUD Marzena ŻygadłoWykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu

353 668,11 zł

2018-03-02 od: 2018-03-02 do: 2018-12-31 TXU/EEDD/063/56/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Utwardzenie powierzchni gruntu przy ul.Dobrzyńskiej we Wrocławiu"

3 075,00 zł

2018-03-01 od: 2018-03-01 do: 2018-04-30 TXU/TRN/054/48/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem doświetlenia w ciągu ul. Olgi Boznańskiej we Wrocławiu - PIRO 2017

27 244,50 zł

2018-03-01 od: 2018-03-01 do: 2018-06-30 TXU/EEDD/032/30/2018
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych tuneli pieszo-rowerowych bez przepompowni

134 279,10 zł

2018-02-28 od: 2018-02-28 do: 2019-02-28 TXU/EEDI/047/44/2018
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych tuneli pieszo-rowerowych z przepompownią

213 004,02 zł

2018-02-28 od: 2018-02-28 do: 2019-02-28 TXU/EEDI/048/44/2018
Konsorcjum: ROTOMAT Sp. z o.o. i ELEKTROTIM SARozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rychtalskiej z ul. Ustronie we Wrocławiu.

1 674 456,88 zł

2018-02-26 od: 2018-02-26 do: 2018-07-20 TXU/TRN/034/32/2018
Klaster Robert MielczarekOcena okresowa 5 – letnią stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych we Wrocławiu o długości 590, 76 km w rozwinięciu na pierwszą i następne jezdnie

279 027,29 zł

2018-02-26 od: 2018-02-26 do: 2018-12-11 TXU/NOXE/019/17/2018
JAMP s.c. Roman Rawiak Rafał PołećPełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu: Część 1 obejmuje doświetlenie: 1. łącznika ul. Modrej z ul. Kolistą i Gołężycką 2. przejścia dla pieszych na ul. Wejherowskiej w parku w pobliżu Ha

6 642,00 zł

2018-02-23 od: 2018-03-23 do: 2018-04-09 TXU/TRN/036/34/2018
Nadzory Paweł Waszkisnadzór nad realizacją umowy na wykonanie oceny okresowej pięcioletniej stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych we Wrocławiu - o długości 590,76 km w rozwinięciu na pierwszą i następne jezdnie.

20 993,00 zł

2018-02-22 od: 2018-02-22 do: 2018-12-11 TXU/NOXE/022/20/2018
GEOTAXA Olgierd KempaWykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb jednostki

50 000,00 zł

2018-02-20 od: 2018-02-20 do: 2018-12-14 TXU/NOXE/028/26/2018
Usługi Informatyczne Krzysztof KochańskiWycena majątku drogowego na położonych w granicach miasta Wrocławia drogach gminnych i wewnętrznych (137 ulic) o łącznej długości 51754 m.

20 172,00 zł

2018-02-20 od: 2018-02-20 do: 2018-06-16 TXU/NOXE/031/29/2018
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHRemont ul. Wieczystej we Wrocławiu (WBO 2017, nr 211)

147 477,00 zł

2018-02-19 od: 2018-02-19 do: 2018-09-30 TXU/EED/029/27/2018
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpr dok proj dla budowy MKT oraz oświetlenia w ramach zadania pn" Rozbudowa i przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Ślaskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych na odcinku od skrzyżowania ul Powstańców Śląskich z ul. Krzycką do

71 340,00 zł

2018-02-19 od: 2018-02-19 do: 2018-02-28 TXU/TRP/035/33/2018
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ,,WRODRUK'' BOŻENA JAWIEŃWykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych wraz z ze skanowaniem i zapisem w formacie PDF na nośnikach elektronicznych

18 983,82 zł

2018-02-19 od: 2018-02-19 do: 2018-12-31 TXU/TRP/042/39/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Świeradowskiej we Wrocławiu .

26 814,00 zł

2018-02-19 od: 2018-02-19 do: 2018-10-15 TXU/EED/025/23/2018
Zakład Usług Informatycznych Stanisław KowalskiUdzielenie Zamawiającemu dodatkowej licencji na oprogramowanie systemu OST2010.

4 428,00 zł

2018-02-16 od: 2018-02-26 do: 2018-03-12 TXU/NOXE/026/24/2018
Radosław Wolicki "RADPOL"Wykonanie interwencyjnej usługi w zakresie monitoringu i deratyzacji terenów zieleni przyulicznych zlokalizowanych na terenach pod zarządem ZDiUM

8 364,00 zł

2018-02-15 od: 2018-02-15 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/033/31/2018
PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWE ,,KARSTOL’’ STANISŁAW KARBOWSKI MEBLE I WYPOSAŻENIE WNĘTRZZakup mebli biurowych

36 628,17 zł

2018-02-15 od: 2018-02-15 do: 2018-03-31 TXU/NXOA/041/38/2018
Przedsiębiorstwo Usługowe "PRO-CAD" Bartłomiej SzczygielskiOpr dok proj na Przebudowę ul. Orzechowej i Krynickiej w celu wyznaczenia miejsc postojowych

28 150,00 zł

2018-02-14 od: 2018-02-14 do: 2018-07-14 TXU/TRP/012/11/2018
Rotomat Sp. z o.o.Ułożenie krawężnika, wykonanie sączków drenarskich, zakup wpustu deszczowego, rozebranie podbudowy betonowej oraz budowa oświetlenie i kanalizacji MKT na terenie parkingu przy pętli komunikacji miejskiej Oporów

23 181,87 zł

2018-02-14 od: 2018-02-14 do: 2018-02-21 TXU/TRN/015/14/2018
Pracownia Projektowa ABE Alicja BorczykOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Niedźwiedziej we Wrocławiu na odcinku od ul. Żubrzej do ul. Popowickiej w zakresie przełożenia chodnika i wyznaczenia miejsc postojowych.

32 103,00 zł

2018-02-14 od: 2018-02-14 do: 2018-08-14 TXU/TRP/027/25/2018
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Przebudowa ul. Widłakowej we Wrocławiu

21 525,00 zł

2018-02-08 od: 2018-02-08 do: 2018-08-10 TXU/TRP/023/21/2018
ELEKTROTIM S.A.Rozebranie fundamentów, podbudowy betonowej i przebudowa stropu studni teletechnicznej przy zbiegu ulic Ślężnej i Kamiennej we Wrocławiu

73 942,68 zł

2018-02-06 od: 2018-02-06 do: 2018-02-13 TXU/TRN/014/13/2018
MPWIK S.A. Odbiór wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego

2 800 000,00 zł

2018-02-01 od: 2018-02-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/024/22/2018
AUTOMIL MARZENA MAZURŚwiadczenie usług w zakresie napraw i serwisowania 23 sztuk samochodów służbowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

92 250,00 zł

2018-02-01 od: 2018-02-01 do: 2020-01-31 TXU/NXO/018/16/2018
Polska Press Sp. z o.o.Publikacja ogłoszeń i komunikatów, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez poszczególne komórki ZDiUM, na łamach prasy o zasięgu lokalnym

9 000,00 zł

2018-01-31 od: 2018-02-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXM/017/15/2018
Agora S.A.Publikacja ogłoszeń i komunikatów, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez poszczególne komórki ZDiUM, na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim zawierającym strony mutowane dotyczące regionu dolnośląskiego i miasta Wrocław

11 000,00 zł

2018-01-31 od: 2018-02-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXM/016/15/2018
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "REMAT Sp. z o.o. Realizacja zadań Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w rejonie Księże Małe z podziałem na zadania: Zadanie 1: Poprawa stanu technicznego chodnika w ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Wadowickiej do posesji przy nr 49.

110 700,00 zł

2018-01-30 od: 2018-01-30 do: 2018-06-30 TXU/TRN/010/10/2018
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "REMAT Sp. z o.o.Realizacja zadań Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w rejonie Księże Małe z podziałem na zadania: Zadanie 2: Parking obok kościoła Księże Małe.

146 124,00 zł

2018-01-30 od: 2018-01-30 do: 2018-06-30 TXU/EED/011/10/2018
GREMIUM sp. zo.o.Remont chodnika przy ul. Zemskiej 16b - 16c we Wrocławiu

71 692,09 zł

2018-01-30 od: 2018-01-30 do: 2018-08-31 TXU/EED/006/6/2018
Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ul. Fabrycznej

12 300,00 zł

2018-01-29 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/045/42/2018
Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.dystrybucja energii elektrycznej dla oświetlenia ul. Stargardzkiej

12 300,00 zł

2018-01-29 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/046/43/2018
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. - lider i Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel -partner Oczyszczanie z plakatów 7084 szt. słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym ulic Wrocławia wraz z ich monitoringiem

193 534,10 zł

2018-01-28 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/400/346/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia: część 1:Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie urządzeń dylatacyjnych obiektów inżynierskich oraz oczyszczanie o

293 934,33 zł

2018-01-26 od: 2018-01-26 do: 2018-12-31 TXU/EEDI/004/4/2018
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia: część 2: Impregnacja drewnianych pomostów konstrukcji kładek i mostów wraz z wymianą uszkodzonych elementów, Usuwanie

93 418,50 zł

2018-01-26 od: 2018-01-26 do: 2018-12-31 TXU/EEDI/005/5/2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Przebudowa ul.Prochowickiej we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej

656 820,00 zł

2018-01-26 od: 2018-01-26 do: 2018-10-30 TXU/EE/013/12/2018
MTI PROJEKT Tomasz CabałaOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Buraczanej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ogórkowej do posesji nr 23"

26 445,00 zł

2018-01-24 od: 2018-01-24 do: 2018-08-31 TXU/TRP/001/1/2018
Benefit Systems Spółka Akcyjnabenefit

159 101,73 zł

2018-01-23 od: 2018-02-01 do: 2019-01-31 TXU/NXXO/038/36/2018
D2S Sp. zo.o.Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap 1- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia parkingów "Parkuj i Jedź" w system nadzoru dostępu wraz z jego oprogramowaniem oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.

305 040,00 zł

2018-01-23 od: 2018-01-23 do: 2018-04-30 TXU/TXXI/008/8/2018
Rotomat Sp. z o.o.Utwardzenie nawierzchni gruntu przy ul.Dobrzyńskiej we Wrocławiu

283 690,36 zł

2018-01-23 od: 2018-01-23 do: 2018-04-30 TXU/TRN/002/2/2018
EUROVIA POLSKA S.A.Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. ETAP 2 - odcinek od Mostu Oporowskiego do Al. Gen. J. Hellera i od Al. Gen. J. Hallera do ul. Stalowej

3 443 747,17 zł

2018-01-22 od: 2018-01-22 do: 2018-08-24 TXU/TRN/003/3/2018
MIWRO Zakład Ogólnobudowlany Ignacy MłotkowskiBudowa doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu /9 lokalizacji/ Część 1 obejmuje doświetlenie: 1. łącznika ul. Modrej z ul. Kolistą i Gołężycką 2. przejścia dla pieszych na ul. Wejherowskiej w parku w pobliżu Hali Orbita 3. dwóch przejść dla p

431 378,63 zł

2018-01-22 od: 2018-01-22 do: 2018-04-09 TXU/TRN/413/354/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Marian Radaszewski Zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 do umowy TXZ/EEDD/067/55/2017 z dnia 10.03.2017 r. na "Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 4 - dzielnica Stare Miasto i Śródmieści

30 108,74 zł

2018-01-18 od: 2018-01-18 do: 2018-02-28 TXU/EEDD/419/55/2017
DUDGRA Remonty Dróg Grażyna MajewskaWykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Część nr 4. Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

582 159,00 zł

2018-01-17 od: 2018-01-17 do: 2018-12-15 TXU/EEDD/418/356/2017
Neurosoft Sp. z o.o.Usługa świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno-merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Preselekcyjnego Ważenia Pojazdów we Wrocławiu

147 600,00 zł

2018-01-16 od: 2018-01-16 do: 2018-12-31 TXU/TXXI/007/7/2018
Gruś sylwiusz 3R Agencja Relamowo Marketingowatablic informacyjnych na potrzeby projektu "budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce, Wrocław"

2 287,80 zł

2018-01-15 od: 2018-01-15 do: 2018-03-30 TXU/NBM/373/327/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Część nr 1. Zadanie 1 – Fabryczna

1 398 636,08 zł

2018-01-12 od: 2018-01-12 do: 2018-12-15 TXU/EEDD/415/356/2017
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDWykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Część nr 3. Zadanie 3 – Krzyki

932 235,45 zł

2018-01-12 od: 2018-01-12 do: 2018-12-15 TXU/EEDD/417/356/2017
Wojciech Bisek "BISEK"Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Część nr 2. Zadanie 2 – Psie Pole

1 098 759,00 zł

2018-01-12 od: 2018-01-12 do: 2018-12-15 TXU/EEDD/416/356/2017
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa skrzyżowania ulic Olszewskiego, Spółdzielczej i Orłowskiego w zakresie wyniesienia skrzyżowania oraz odwodnienia .

12 915,00 zł

2018-01-11 od: 2018-01-11 do: 2018-12-14 TXU/TRP/414/355/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul.A.Młodnickiego na odcinku ok.50m od ul.Jaracza we Wrocławiu"

1 537,50 zł

2018-01-11 od: 2018-01-11 do: 2018-03-18 TXU/TRN/412/353/2017
Rotomat Sp. z o.o.Wykonanie azylu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza/ 8 Maja we Wrocławiu

109 403,99 zł

2018-01-10 od: 2018-01-10 do: 2018-05-31 TXU/EED/379/333/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Poprawa stanu technicznego pobocza ul. Kolumba przy skrzyżowaniu z ul. Swojczycką we Wrocławiu.

28 413,00 zł

2018-01-09 od: 2018-01-09 do: 2018-04-30 TXU/EED/275/244/2017
Konsorcjum: Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz s.j.; Mariola Jasek KAMA BAR; SŁAWOMIR JASEK "Przecisk"Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie

1 492 293,54 zł

2017-12-29 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/378/332/2017
MARY-BROK Ryszard JaszczołtWykonanie prac związanych z konserwacją elementów małej architektury takich jak:podświetlane punkty informacyjne z planem miasta, wskazane tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu, tablice parkowe i pomniki na terenie miasta Wrocławia

109 470,00 zł

2017-12-29 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/403/348/2017
Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. j.na utrzymanie i konserwację urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia Część 1 - Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy moście Milenijnym Część 2 - Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy Węźle Pr

371 214,00 zł

2017-12-29 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEDI/385/339/2017
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ASWROObsługa obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania:Zadanie 1 – rejon zachodni

830 412,70 zł

2017-12-28 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIP/406/350/2017
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ASWROObsługa obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania:Zadanie 2 – rejon wschodni

769 474,22 zł

2017-12-28 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIP/407/350/2017
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaPrzebudowa drogi ul.H.Kamieńskiego na odcinku od ul.Poświęckiej do ul.Polanowickiej we Wrocławiu

996 751,45 zł

2017-12-28 od: 2017-12-28 do: 2018-06-08 TXU/TRN/392/342/2017
Piotr Krykwiński PERTELUtrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia

339 725,39 zł

2017-12-28 od: 2018-01-02 do: 2018-12-31 TXU/TXK/404/111/2017
AMIVA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową + Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaCzęść 1 – obszar dzielnicy Stare Miasto

150 112,89 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/386/340/2017
AMIVA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową + Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaCzęść 2 – obszar dzielnicy Śródmieście

203 920,47 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/388/340/2017
AMIVA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową + Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaCzęść 3 – obszar dzielnicy Krzyki

203 920,47 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/389/340/2017
AMIVA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową + Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaCzęść 4 – obszar dzielnicy Fabryczna

203 920,47 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/390/340/2017
AMIVA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową + Roboty Inżynieryjne Barbara Przysadaczęść 5 – obszar dzielnicy Psie Pole

150 112,89 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/391/340/2017
Konsorcjum: AMIVA Sp. z o.o. Sp. k. i Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada Ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych i przykanalików na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania - Zadanie 1 - obszar dzielnicy Stare Miasto

82 237,68 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEI/395/345/2017
Konsorcjum: AMIVA Sp. z o.o. Sp. k. i Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada Ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych i przykanalików na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania - Zadanie 2 - obszar dzielnicy Sródmieście

93 772,08 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEI/396/345/2017
Konsorcjum: AMIVA Sp. z o.o. Sp. k. i Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada Ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych i przykanalików na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania - Zadanie 3 - obszar dzielnicy Krzyki

104 140,08 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEI/397/345/2017
Konsorcjum: AMIVA Sp. z o.o. Sp. k. i Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada Ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych i przykanalików na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania - Zadanie 4 - obszar dzielnicy Fabryczna

104 140,08 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEI/398/345/2017
Konsorcjum: AMIVA Sp. z o.o. Sp. k. i Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada Ręczne i mechaniczne oczyszczanie wpustów deszczowych i przykanalików na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania - Zadanie 5 - obszar dzielnicy Psie Pole

104 140,08 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEI/399/345/2017
Sławomir Jasek ,,PRZECISK’’, -Lider, Mariola Jasek KAMA BAR-PartnerUtrzymanie dwóch tuneli samochodowych w ciągu ul. Oławskiej (pod pl. Dominikańskim) we Wrocławiu

159 506,40 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEDI/411/352/2017
EMC Instytut Medyczny S.A.Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy

25 000,00 zł

2017-12-27 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/NXZ/405/349/2017
Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o.Budowę drogi publicznej 2KD-L – łącznika ul.Racławickiej i ul.Zefirowej we Wrocławiu

1 052 392,72 zł

2017-12-22 od: 2017-12-22 do: 2018-04-30 TXU/TRN/384/338/2017
Advatech Sp. z o.o.Dostawa serwera

38 191,50 zł

2017-12-21 od: 2017-12-21 do: 2017-12-27 TXU/NXXI/408/85/2017
Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS- Projekt Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Ślęzoujście na odcinku od ul. Rędzińskiej do ul. Potokowej wraz z elementami wału przeciwpowodziowego.

284 130,00 zł

2017-12-20 od: 2017-12-20 do: 2018-12-20 TXU/TRP/374/299/2017
Berger Bau Polska Sp. z o.o.część 1 – Budowa drogi publicznej – odcinka ul. Szałwiowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/13 część 2 – Budowa ul. Laurowej we Wrocławiu oznaczonej w MPZP symbolem 2KDD/15

988 844,44 zł

2017-12-18 od: 2017-12-19 do: 2018-04-30 TXU/TRN/376/330/2017
Artur Dzierża ARDA Przedsiębiorstwo Usługowo HandloweWykonanie weryfikacji dokumentów związanych ze szkodami w pojazdach na terenie Gminy Wrocław

36 900,00 zł

2017-12-18 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EXI/387/341/2017
solidex s.a.dostarczenie kontraktów serwisowych wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego dla urządzeń aktywnych sieci ITS Wrocław

87 572,80 zł

2017-12-18 od: 2017-12-18 do: 2019-01-27 TXU/TXXI/383/337/2017
Piotr Czajkowski EntityPrzedmiotem zamówienia jest aktualizacja i rozbudowa Repozytorium Danych ITS wraz z rozbudową interfejsu komunikacyjnego w technologii RESTful Web Services pozwalającego na zasilanie Repozytorium Danych ITS informacjami z zewnętrznych źródeł danych, tj. i

34 440,00 zł

2017-12-15 od: 2017-12-15 do: 2017-12-22 TXU/TXXI/394/344/2017
AVART Marcin KluziakDostawa i montaż 3 tablic informacyjnych na potrzeby projektu MAM

2 546,10 zł

2017-12-15 od: 2017-12-15 do: 2017-12-20 TXU/TXXI/360/315/2017
FB Serwis S.A.Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwatorskich urządzeń oświetlenia drogowego będących własnością Gminy

594 347,07 zł

2017-12-15 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/377/331/2017
MPK sp. z o.o.rozliczenie energii dla tablic DIP dla Pl. Kromera i pl. Powstańców Śl. za lata 2013-2016

21 141,63 zł

2017-12-13 od: 2013-01-11 do: 2016-12-31 TXU/EEIM/401/347/2017
MPK sp. z o.o.rozliczenie energii dla tablic DIP dla Pl. Kromera i pl. Powstańców Śl. od 2017

29 900,00 zł

2017-12-13 od: 2017-10-01 do: 2021-09-30 TXU/EEIM/402/347/2017
Kolbet Sp. z o.o.Rozbiórka kładki nad al.Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

638 831,25 zł

2017-12-13 od: 2017-12-13 do: 2018-05-12 TXU/TRNN/381/335/2017
Trax Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp.j.Eksploatacja i konserwacja 8 drogowych stacji pogodowych we Wrocławiu wraz z utrzymaniem łączności GPS z firmą obsługującą dane

217 947,39 zł

2017-12-13 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/348/306/2017
Paweł Poliński POLMANNadzór autorski nad systemem RCP

21 402,00 zł

2017-12-12 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/371/325/2017
SYSTEMEG NET Sp. z o.o.Przeniesienie działającego systemu e-Abonamenty na serwery ZDiUM oraz prowadzenie nadzoru eksploatacyjnego nad tym systemem w 2018r.

15 744,00 zł

2017-12-11 od: 2017-12-11 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/370/324/2017
GEOTRONICS DYSTRUBUCJA Sp. z o.o.Zakup zestawu pomiarowego do wykonywania niwelacji

45 049,49 zł

2017-12-11 od: 2017-12-11 do: 2017-12-27 TXU/TRXG/382/336/2017
SYSTEmEG Parkingi Sp. z o.o.Nadzór autorski nad systemem do windykacji należności w trybie administracyjnym SYSTEmEGA (SEGA)

66 420,00 zł

2017-12-11 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/375/329/2017
KORBANK S.A.Świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na okres 2 lat

14 169,60 zł

2017-12-11 od: 2017-12-31 do: 2019-12-31 TXU/NXXI/362/317/2017
ABC-SERVICEZakup papieru toaletowego

37 262,11 zł

2017-12-11 od: 2018-01-02 do: 2018-12-31 TXU/NXO/336/288/2017
Partner Papes Sp. z o.o. zakup papieru kserograficznego papieru do faksu i do plotera

45 698,13 zł

2017-12-11 od: 2018-01-02 do: 2018-12-31 TXU/NXO/331/289/2017
Exence S.A.Nadzór nad SMEiOPZ

28 044,00 zł

2017-12-11 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/356/311/2017
Automatyka Biurowa Sp. z o.o.Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego

144 485,03 zł

2017-12-11 od: 2018-01-02 do: 2018-12-31 TXU/NXO/342/300/2017
Zakład Usług Informatycznych Stanisław KowalskiSprawowanie nadzoru autorskiego nad programami ZUI S.Kowalski zainstalowanymi i wdrożonymi w ZDiUM

36 900,00 zł

2017-12-08 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/361/316/2017
GAZ-Technik Krzysztof Wiśniewski (Lider) i Marcin Jagodziński (Partner)Obsługa, eksploatacja i konserwacja oświetlenia gazowego na terenie Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu

285 163,20 zł

2017-12-08 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/358/313/2017
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDNadzór autorski w trakcie realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych na ul. Drobnera i ul. Łokietka we Wrocławiu”

3 075,00 zł

2017-12-07 od: 2017-09-15 do: 2017-12-15 TXU/TRN/339/296/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Wieczystej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uwzględniającej odwodnienie progu

84 870,00 zł

2017-12-07 od: 2017-12-07 do: 2018-05-31 TXU/EED/344/302/2017
MALWA MAŁGORZATA DYNGOSZWykonanie nasadzeń zastępczych w Parku Skowronim we Wrocławiu w zamian za drzewa usunięte przy realizacji zadania pn. Budowa drogi gminnej na działkach o nr 39/8, 47, AM-14 obręb Gaj we Wrocławiu

7 344,00 zł

2017-12-07 od: 2017-12-07 do: 2017-12-31 TXU/TRNN/368/322/2017
Bickhardt Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przebudowa ul.Świt we Wrocławiu na odcinku od ul.Snopkowej do ul.Spokojnej

1 097 775,00 zł

2017-12-05 od: 2017-12-05 do: 2018-05-08 TXU/TRN/345/303/2017
Rotomat Sp. z o.o.Przebudowa ul.A.Młodnickiego na odcinku ok.50m od ul.Jaracza we Wrocławiu

138 523,47 zł

2017-12-04 od: 2017-12-04 do: 2018-01-18 TXU/TRN/347/305/2017
COIG S.A.Świadczenie usług serwisu Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok

23 616,00 zł

2017-12-04 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/363/318/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Wykonywanie bieżącej wymiany uszkodzonych elementów barier energochłonnych i elementów ekranów dźwiękochłonnych oraz balustrad na terenie miasta Wrocławia cz.1:Wymiana uszkodzonych elementów barier energochłonnych i ekranów dźwiękochłonnych oraz montaż no

306 657,45 zł

2017-12-01 od: 2018-01-01 do: 2018-12-15 TXU/EEDI/351/308/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Wykonywanie bieżącej wymiany uszkodzonych elementów barier energochłonnych i elementów ekranów dźwiękochłonnych oraz balustrad na terenie miasta Wrocławia cz.2: Wymiana uszkodzonych elementów balustrad stalowych, ceglanych, kamiennych, betonowych, murkó

241 246,67 zł

2017-12-01 od: 2018-01-01 do: 2018-12-15 TXU/EEDI/352/308/2017
KRZ Rafał ZdybWłączenie stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów przy Karkonoskiej do sieci światłowodowej MAN- ITS

67 552,54 zł

2017-12-01 od: 2017-12-01 do: 2017-12-21 TXU/TXXI/372/326/2017
Konsorcjum firm: BISEK Wojciech Bisek-Lider, ELEKTROTIM S.A.-PartnerWykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego

424 583,70 zł

2017-11-30 od: 2017-11-30 do: 2018-06-30 TXU/EED/341/298/2017
Usługi Inżynierskie Paweł BaryckiPełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez ZDiUM we Wrocławiu: 1. Przebudowa ul. Świt we Wrocławiu od ul. Snopkowej do ul. Spokojnej 2. Przebudowa ul. Młodnickiego na odcinku ok. 50 m od ul. Jaracza we Wrocławiu 3. Rozbud

32 964,00 zł

2017-11-30 od: 2017-12-01 do: 2018-04-30 TXU/TRN/364/319/2017
Szymaszkiewicz-Lęcznar Ewa Konsult Centrum Szkolenia i DoradztwaJednodniowe szkolenie z Prawa budowlanego w zakresie dróg i obiektów inżynierskich

7 100,00 zł

2017-11-30 od: 2017-11-30 do: 2017-11-30 TXU/NXZ/367/321/2017
BOGIV S.C. Iwona Pietrykowska Bogdan PietrykowskiZadanie nr 1. Wykonanie 20 sztuk kopii piór dla postaci pomnika Aleksandra hr. Fredry i ich montaż (wg potrzeb) wraz z usunięciem uszkodzeń powłoki ochronnej pomnika Zadanie nr 2. Wykonanie i montaż 10 sztuk kopii szpad dla figury Szermierza z pomnika f

16 776,00 zł

2017-11-30 od: 2017-11-30 do: 2019-06-30 TXU/EEIM/350/307/2017
AGENCJA USŁUG KSIĘGOWYCH I DORADZTWA FINANSOWEGO BUCHALTERSprawowanie nadzoru autorskiego nad systemem ,,BUCHALTER''

72 176,40 zł

2017-11-29 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/355/310/2017
SYSTEmEG Parkingi Sp. z o.o.Uruchomienie dodatkowych modułów systemu obsługującego windykację administracyjną SYSTEmEGA (SEGA)

81 180,00 zł

2017-11-29 od: 2017-11-29 do: 2017-12-18 TXU/EP/353/309/2017
SYSTEMEG Sp. z o.oNadzór autorski nad systemem do windykacji należności w trybie cywilnym oraz karnym SYSTEmEGC (SEGC)

29 520,00 zł

2017-11-29 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/359/314/2017
MTI PROJEKT Tomasz CabałaPełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania dotyczącego zmiany organizacji ruchu przy ul.Berenta/Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu

246,00 zł

2017-11-27 od: 2017-11-27 do: 2018-01-08 TXU/EEDD/349/286/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Przebudowa ul. Mokronoskiej we Wrocławiu w zakresie wykonania peronu przystankowego przy skrzyżowaniu z ul. Avicenny/Cesarzowicką.

49 040,84 zł

2017-11-27 od: 2017-11-27 do: 2018-05-31 TXU/EED/343/301/2017
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej i Cesarzowickiej we Wrocławiu

83 025,00 zł

2017-11-24 od: 2017-11-24 do: 2018-03-30 TXU/TRP/338/295/2017
Berger Bau Polska Sp. z o.o.Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXU/TRN/124/110/2017 z dnia 05.06.2017 r. na Przebudowę mostu Żernickiego we Wrocławiu.

264 325,43 zł

2017-11-23 od: 2017-11-23 do: 2017-11-30 TXU/TRN/354/110/2017
ELEKTROTIM S.A.Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania" Budowa systemu „Parkuj i Jedź we Wrocławiu – Etap I”: część I – Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie pętli komunikacji miejskiej Oporów we Wrocławiu.

3 690,00 zł

2017-11-21 od: 2017-11-21 do: 2017-12-31 TXU/TRN/299/263/2017
ELEKTROTIM S.A.Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa systemu „Parkuj i Jedź we Wrocławiu – Etap I”: część II – Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna – Kamienna we Wrocławiu”

3 690,00 zł

2017-11-21 od: 2017-12-21 do: 2017-12-31 TXU/TRN/300/264/2017
Wojciech Bisek "BISEK"Zamówienie w trybie z wolnej ręki do umowy nr TXZ/EEDD/034/30/2017 z dnia 08.02.2017 r. na wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu – Zadanie 1 obszar dzielnicy F

49 958,29 zł

2017-11-20 od: 2017-11-20 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/309/30/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Onufrego Zagłoby we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od Jana Skrzetuskiego do działki nr 301/2, AM-42, obręb Żerniki.

44 772,00 zł

2017-11-20 od: 2017-11-20 do: 2018-10-01 TXU/TRP/340/297/2017
VENAG Mirosław GomolewskiDostawa i montaż 655 stojaków rowerowych na terenie Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

413 034,00 zł

2017-11-20 od: 2017-11-20 do: 2018-05-23 TXU/TRP/332/290/2017
Konsorcjum PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. i TARCOPOL Sp. z o.o. O. WrocławWykonanie ekspertyz wybranych drogowych obiektów inżynierskich we Wrocławiu

106 000,00 zł

2017-11-16 od: 2017-11-16 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/321/283/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu - projekt nr 690 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

471 373,92 zł

2017-11-16 od: 2017-11-16 do: 2018-04-30 TXU/TRN/337/294/2017
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno- Ściekowej BIPROWODWykonanie projektu odwodnienia przejścia podziemnego nr 4 na pl. Społecznym we Wrocławiu

107 010,00 zł

2017-11-16 od: 2017-11-16 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/329/287/2017
P.U.P. Euroasfalt Sp. zo.o.Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXU/EEDD/227/204/2017 z dnia 01.08.2017r. na Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu.

199 246,72 zł

2017-11-15 od: 2017-11-15 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/335/293/2017
BUTORG Zbigniew PotocznikAbonament ,,Buduj z Głową'' aktualizujący program Norma Pro dla 9 stanowisk na 2018 r.

4 538,70 zł

2017-11-15 od: 2017-11-15 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/333/291/2017
Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. j.Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na 9-ciu fontannach i ujęciu wody "Zdrój" na ul. Świdnickiej z podziałem na zadania: Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej

260 706,48 zł

2017-11-15 od: 2017-11-16 do: 2018-11-15 TXU/EEIM/292/257/2017
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDZamówienie w trybie z wolnej ręki do umowy nr TXZ/EEDD/035/30/2017 z dnia 08.02.2017 r. na wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu – Zadanie 2 obszar dzielnicy P

97 712,00 zł

2017-11-15 od: 2017-11-15 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/310/30/2017
Berger Bau Polska Sp. z o.o.Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu.

1 696 020,58 zł

2017-11-14 od: 2017-11-14 do: 2018-08-03 TXU/TRN/323/285/2017
Piotr Mastalerz PLAN PROJEKTOpracowanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu docelowego - oznakowanie ostrzegawcze A-18b "zwierzęta dzikie"- na ul. Królewieckiej i ul. Kosmonautów we Wrocławiu

9 840,00 zł

2017-11-14 od: 2017-11-14 do: 2017-12-04 TXU/EIR/334/292/2017
MultiSoft Eliza Krusińska Rozszerzenie o 20 licencji oprogramowania antywirusowego

2 435,40 zł

2017-11-13 od: 2017-11-13 do: 2017-11-27 TXU/NXXI/318/279/2017
Firma Projektowa WANECKI Sp z o.o.Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul.Stabłowickiej (DW 337 i DG 106263)i ul.Głównej (DW 336) we Wrocławiu–etap 1"

4 305,00 zł

2017-11-13 od: 2017-11-13 do: 2018-03-30 TXU/TRN/325/258/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXZ/EEDD/065/55/2017 z dnia 10.03.2017 r. na Wykonanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 2 - Psie Pole

36 509,91 zł

2017-11-13 od: 2017-11-13 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/326/55/2017
Energia Polska Sp. z o.o. sprzedaż energii taryfa O11, O12

6 580 500,00 zł

2017-11-10 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/039/37/2018
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaNaprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania - zadanie nr 3 - obszar dzielnicy Krzyki

100 013,76 zł

2017-11-10 od: 2017-11-10 do: 2017-12-31 TXU/EEIM/311/272/2017
Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania - zadanie nr 4 - obszar dzielnicy Fabryczna

110 013,66 zł

2017-11-10 od: 2017-11-10 do: 2017-12-31 TXU/EEIM/312/273/2017
BOGIV S.C. Iwona Pietrykowska Bogdan PietrykowskiPrace przygotowawcze i eksploatacyjne na 9-ciu fontannach i ujęciu wody "Zdrój" na ul. Świdnickiej z podziałem na zadania: Zad 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo’’ na pl. Jana Pawła II, Zad 3. Fontanna na pl. Solnym, Zad 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich

440 712,29 zł

2017-11-10 od: 2017-11-16 do: 2018-11-15 TXU/EEIM/291/257/2017
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. sprzedaż energii elektrycznej dla taryf G11, G12, C11, C12a, C12b, C21, C22a, C22b, B21, R

3 444 000,00 zł

2017-11-10 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/040/37/2018
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Marian RadaszewskiZamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXU/EEDD/067/55/2017 z dnia 10.03.2017 roku na „Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście”

103 626,09 zł

2017-11-08 od: 2017-11-08 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/328/55/2017
Wolters Kluwer S.A.zakup abonamentu na dostęp do systemu informacji prawnej LEX na 2018

32 863,14 zł

2017-11-08 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/NXXI/308/271/2017
Dariusz Maroń Servcomp zakup usługi dodatkowej ochrony połączenia internetowego

5 884,32 zł

2017-11-08 od: 2017-11-08 do: 2017-11-18 TXU/NXXI/317/278/2017
Akcydensdruk Sp. z o.o.Zakup druku firmowego, kopert z logo i bloczków firmowych dla ZDiUM we Wrocławiu

7 736,70 zł

2017-11-07 od: 2017-12-01 do: 2018-12-31 TXU/NXO/320/282/2017
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaZamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXU/EEDD/066/55/2017 z dnia 10.03.2017 roku na „Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 3 – Krzyki”

59 756,16 zł

2017-11-06 od: 2017-11-06 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/327/55/2017
Rotomat Sp. z o.o.Przebudowa skrzyżowania ul.W.Berenta i T.Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu - zmiana organizacji ruchu

218 804,70 zł

2017-11-06 od: 2017-11-06 do: 2018-01-06 TXU/EEDD/324/286/2017
ELEKTROTIM S.A.Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia

398 370,12 zł

2017-11-02 od: 2018-01-01 do: 2018-12-31 TXU/EEIM/315/276/2017
Robert Szwed DELFAWykonanie ratowniczych badań archeologicznych oraz pełnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z inwestycją pn. "Rozbudowa i przebudowa ul. Solskiego i ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerow

6 396,00 zł

2017-10-31 od: 2017-09-08 do: 2018-04-08 TXU/TRN/301/245/2017
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Kiełczowskiej na wysokości Cmentarza Kiełczowskiego we Wrocławiu

57 195,00 zł

2017-10-31 od: 2017-10-31 do: 2018-09-17 TXU/TRP/314/275/2017
"Industrial Plant Limited" Sp. z o.o. Oddział w PolsceZakup z dostawą pylonów zespolonych podatnych - U5b.

19 434,00 zł

2017-10-31 od: 2017-10-31 do: 2017-11-14 TXU/EIO/322/284/2017
SSK S.A.Dostawa oprogramowania

34 323,15 zł

2017-10-30 od: 2017-10-30 do: 2017-11-09 TXU/NXXI/307/270/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania dotyczącego poprawy stanu technicznego łącznika przy al.Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

922,50 zł

2017-10-30 od: 2017-10-30 do: 2017-11-30 TXU/EED/313/274/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Remont chodnika przy ul. Pawła Jasienicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

109 863,60 zł

2017-10-27 od: 2017-10-27 do: 2018-08-21 TXU/EED/319/280/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o. Poprawa stanu technicznego łącznika przy al.Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

280 239,93 zł

2017-10-27 od: 2017-10-27 do: 2017-11-30 TXU/EED/316/277/2017
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaBudowa drogi - ul. Hugona Kowarzyka we Wrocławiu.

805 125,17 zł

2017-10-26 od: 2017-10-26 do: 2018-05-14 TXU/TRN/296/260/2017
Milestone Dom Wdrożeniowy sp. zo.o. Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych

16 356,54 zł

2017-10-23 od: 2017-10-23 do: 2017-11-20 TXU/NXXI/303/266/2017
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDWykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowej ul. Tunelowej we Wrocławiu

93 221,70 zł

2017-10-20 od: 2017-10-20 do: 2017-11-30 TXU/EEDD/302/265/2017
ELEKTROTIM S.A.Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ul. Solskiego i ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych"

3 690,00 zł

2017-10-20 od: 2017-10-20 do: 2018-08-30 TXU/TRN/304/267/2017
WC Serwis Sp. z o.o. Spółka KomandytowaDostarczenie, ustawienie serwisowanie i odbiór przenośnych kabin WC wraz z wykonaniem tymczasowej latarni oświetlającej ustawione kabiny.

1 090,80 zł

2017-10-19 od: 2017-10-31 do: 2017-11-01 TXU/EEIM/298/262/2017
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Trzebnickiej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Ołbińskiej w zakresie wyznaczenia drogi rowerowej”

615,00 zł

2017-10-18 od: 2017-10-18 do: 2017-10-21 TXU/TRN/306/268/2017
DRO-KOM Damian GeislerNA - Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej w celu wydzielenia trasy rowerowej

2 460,00 zł

2017-10-17 od: 2017-10-17 do: 2018-03-31 TXU/TRN/295/259/2017
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Wykonanie rozbiórki budynku położonego na działce 8/2, AM-3, obręb Tarnogaj przy ulicy Armii Krajowej we Wrocławiu

21 771,00 zł

2017-10-17 od: 2017-12-01 do: 2017-12-31 TXU/EEIM/242/218/2017
ASCO Sp. z o.o.Obsługa tymczasowego parkingu w rejonie Cmentarza Osobowickiego na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

21 492,40 zł

2017-10-17 od: 2017-10-31 do: 2017-11-01 TXU/EIO/297/261/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu technicznego alei Śliwkowej na odc. od ul. Rędzińskiej do posesji Aleja Śliwowa 31

72 356,60 zł

2017-10-13 od: 2017-10-13 do: 2017-10-31 TXU/TRN/281/250/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXZ/EEDI/016/15/2017 na "Wykonanie bieżącej wymiany uszkodzonych elementów barier energochłonnych i elementów ekranów dźwiękochłonnych oraz balustrad na terenie miasta Wrocławia z podziałem na części - Część I: Wymiana

112 515,48 zł

2017-10-12 od: 2017-10-12 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/294/15/2017
Bickhardt Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul.Stabłowickiej (DW 337 i DG 106263) i ul.Głównej (DW 336) we Wrocławiu – etap 1

1 625 681,09 zł

2017-10-11 od: 2017-10-11 do: 2018-06-11 TXU/TRN/293/258/2017
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDWykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu z podziałem na dwa zadania, zadanie 2

118 818,00 zł

2017-10-10 od: 2017-10-10 do: 2017-11-30 TXU/EED/290/256/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEDD/064/55/2017 z dnia 10.03.2017 r. na "Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 1 - dzielnica Fabryczna

147 889,36 zł

2017-10-05 od: 2017-10-05 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/287/55/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Wykonanie progów zwalniających we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu z podziałem na dwa zadania, zadanie 1

113 349,42 zł

2017-10-05 od: 2017-10-05 do: 2017-11-30 TXU/EED/289/256/2017
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaNaprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie Starego Miasta (wolna ręka do umowy TXZ/EEIM/319/291/2016)

92 252,46 zł

2017-10-02 od: 2017-10-02 do: 2017-12-31 TXU/EEIM/271/241/2017
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaNaprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie Psie Pole (wolna ręka do umowy TXZ/EEIM/323/291/2016)

100 860,00 zł

2017-10-02 od: 2017-10-02 do: 2017-12-31 TXU/EEIM/274/242/2017
Jerzy Klier Zakład Budowlany "Klier"Opracowanie dokumentacji zamiennej dla zadania "Budowa peronów na pętli tramwajowej "Leśnica" we Wrocławiu"

4 305,00 zł

2017-09-27 od: 2017-09-27 do: 2017-10-11 TXU/EE/284/253/2017
TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział WrocławWykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

5 904,00 zł

2017-09-27 od: 2017-09-27 do: 2017-09-30 TXU/EEDI/288/150/2017
Biuro Projektów SAN_PLAN Daniel PodkalickiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Odwodnienie części ul.Ścinawskiej we Wrocławiu"

10 455,00 zł

2017-09-25 od: 2017-09-25 do: 2017-12-08 TXU/EE/286/255/2017
Rotomat Sp. z o.o.Przebudowa ul. piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul. Świdnieckiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych - projekt 59 WPO

2 319 817,93 zł

2017-09-25 od: 2017-09-25 do: 2018-09-15 TXU/TRN/277/246/2017
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaWykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Tarnogajskiej z uwzględnieniem 10 miejsc postojowych na samochody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej od Poczty Polskiej przy ul. Tarnogajskiej do ul. Klimasa we Wrocławiu.

234 930,00 zł

2017-09-22 od: 2017-09-22 do: 2018-10-02 TXU/EE/262/233/2017
Mikoda Grzegorz Doma-Wiert Usługi Wiertnicze Grzegorz MikodaWykonanie badań zagęszczenia gruntu na wale przeciwpowodziowym "Osobowice" we Wrocławiu

2 214,00 zł

2017-09-20 od: 2017-09-20 do: 2017-10-05 TXU/EE/282/251/2017
"Industrial Plant Limited" Sp. z o.o. Oddział w PolsceZakup słupków elastycznych z dostawą

34 009,50 zł

2017-09-20 od: 2017-09-20 do: 2017-09-30 TXU/EIO/283/252/2017
Rabbit Sp. z o. o.Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu

1 399 244,06 zł

2017-09-20 od: 2017-09-20 do: 2019-09-20 TXU/EEIM/210/188/2017
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDPełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn."Przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul.Żmigrodzkiej na odcinku od ul.Na Polance do ul.Kasprowicza we Wrocławiu"

1 537,50 zł

2017-09-18 od: 2017-09-18 do: 2017-12-16 TXU/TRN/280/249/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Zamówienie z wolnej ręki do umowy nr TXU/EEDI/062/54/2017 z dnia 14.03.2017 r. na Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia - ZADANIE 1: Konserwacja i utrzymanie

37 592,98 zł

2017-09-18 od: 2017-09-18 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/266/54/2017
Rotomat Sp. z o.o. Przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych ul. Drobnera i Łokietka we Wrocławiu

2 332 865,35 zł

2017-09-15 od: 2017-09-15 do: 2018-08-17 TXU/TRN/264/235/2017
"Industrial Plant Limited" Sp. z o.o. Oddział w Polsce Zakup z dostawą gniazd do słupków do montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

23 985,00 zł

2017-09-15 od: 2017-09-15 do: 2017-09-29 TXU/EIO/270/240/2017
P.P.H.U. KROLL Roman KrollDostawa zewnętrznych gablot informacyjnych i ich montażu na wolnostojących słupkach z oznakowaniem przystani pasażerskich na terenach miejskich Wrocławia.

20 664,00 zł

2017-09-15 od: 2017-09-15 do: 2017-09-29 TXU/EEIM/257/230/2017
Sławomir Jagiełło Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa Studio ProjektOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbudowie Al. Śliwowej we Wrocławiu w zakresie budowy obustronnego chodnika, oświetlenia oraz miejskich kanałów technologicznych

27 798,00 zł

2017-09-15 od: 2017-09-15 do: 2018-03-15 TXU/TRP/265/236/2017
Viamal Marcin Loręcprojekt organizacji ruchu na osiedlu Stabłowice

47 355,00 zł

2017-09-14 od: 2017-09-14 do: 2017-10-26 TXU/EIR/279/248/2017
Ryszard Jedlikowski Zakład Ogólnobudowlany RADEXRoboty ogólnobudowlane na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDIUM

418 878,05 zł

2017-09-14 od: 2017-09-15 do: 2018-09-14 TXU/NXO/269/239/2017
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUD Poprawa stanu technicznego nawierzchni sięgacza przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu (wzdłuż cmentarza)

393 520,05 zł

2017-09-13 od: 2017-09-13 do: 2017-09-30 TXU/EED/278/247/2017
Bickhardt Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przebudowa sięgacza osiedlowego ul. Popielskiego we Wrocławiu wraz z opracowaniem doku. projektowej

153 750,00 zł

2017-09-13 od: 2017-09-13 do: 2018-04-30 TXU/TRP/273/243/2017
TARCOPOL Sp. z o.o Oddział WrocławZamówienie w trybie z wolnej ręki do umowy nr TXU/EEDI/080/68/2017 z dnia 20.03.2017 roku na remonty bieżące i awaryjne na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia: Zadanie nr 1 - część wschodnia miasta

341 017,13 zł

2017-09-11 od: 2017-09-11 do: 2017-12-31 TXU/EEDI/258/68/2017
Wojciech Bisek "BISEK"Zamówienie w trybie z wolnej ręki do umowy nr TXZ/EEDD/034/30/2017 z dnia 08.02.2017 r. na wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu – Zadanie 1 obszar dzielnicy F

150 375,50 zł

2017-09-11 od: 2017-09-11 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/259/30/2017
Andrzej Dwojak "DWOJAK"Wykonanie badań archeologicznych i prowadzenie nadzoru archeologicznego związanych z inwestycją pn. "Przebudowa ul. Wieczystej we Wrocławiu"

4 182,00 zł

2017-09-11 od: 2017-09-11 do: 2017-11-30 TXU/EED/237/214/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opr dok proj "przebudowa ul. Byczyńskiej na odcinku od ul. Miłoszyckiej do ul. Murowanej w celu wykonania chodnika

38 683,50 zł

2017-09-11 od: 2017-09-11 do: 2018-08-30 TXU/TRP/267/237/2017
Veganet Spółka z o.o.Dostawa kabli SAS

3 321,00 zł

2017-09-08 od: 2017-09-08 do: 2017-10-08 TXU/NXXI/263/234/2017
EUROVIA POLSKA S.A.Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 - odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej i od ul. Żelaznej do pl. Legionów

5 279 549,91 zł

2017-09-08 od: 2017-09-08 do: 2018-10-05 TXU/TRN/276/245/2017
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania polegającego na przebudowie ul. Grabiszyńskiej w celu budowy przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Grabiszyńskiej z ul. Kolejową we Wrocławiu.

83 025,00 zł

2017-09-06 od: 2017-09-06 do: 2018-02-28 TXU/TRP/256/229/2017
"PRESSCOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzkolenie: Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

5 000,00 zł

2017-09-06 od: 2017-09-15 do: 2017-09-15 TXU/NXZ/261/232/2017
Rotomat Sp. z o.o.Budowa systemu "Parkuj i Jedź we Wrocławiu - Etap I" część I – Rozbudowa węzła przesiadkowego w rejonie pętli komunikacji miejskiej Oporów we Wrocławiu

948 529,91 zł

2017-09-05 od: 2017-09-06 do: 2017-12-21 TXU/TRN/250/224/2017
ELEKTROTIM S.A.Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

1 664 277,50 zł

2017-09-05 od: 2017-09-05 do: 2018-05-14 TXU/TRN/252/225/2017
ELEKTROTIM S.A.Budowa systemu "Parkuj i Jedź we Wrocławiu - Etap I" część II – Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna – Kamienna we Wrocławiu

1 374 676,75 zł

2017-09-04 od: 2017-09-05 do: 2017-12-20 TXU/TRN/251/224/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHWykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowych wybranych ulic miasta Wrocławia z podziałem na zadania: zad. 1, zad. 4 i zad. 6

158 670,00 zł

2017-09-01 od: 2017-09-01 do: 2018-08-15 TXU/EED/247/222/2017
Taxco Consulting Jarosław MichalakWykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu kołowego na przejazdach kolejowych kategorii A÷D we Wrocławiu, wg standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, ja

3 190,00 zł

2017-09-01 od: 2017-09-05 do: 2017-10-30 TXU/EIR/255/228/2017
Veganet Spółka z o.o.Zakup usługi wsparcia technicznego dla systemu wirtualizacji VMWare

10 332,00 zł

2017-08-25 od: 2017-08-25 do: 2017-09-24 TXU/NXXI/249/223/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radpol Sp. z o.o.Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Stanisławowską,a ul. Awicenny we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

298 890,00 zł

2017-08-25 od: 2017-08-25 do: 2017-12-10 TXU/TRN/260/231/2017
Arret Spółka z o.o.Dostawa 21 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego.

30 221,10 zł

2017-08-25 od: 2017-08-25 do: 2017-10-20 TXU/EEIP/253/226/2017
Galeria Czystości Utrzymanie czystości obiektów budowlanych przez bieżące usuwanie graffiti

58 425,00 zł

2017-08-24 od: 2017-08-24 do: 2017-11-15 TXU/EEDI/243/219/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni gruntowych wybranych ulic miasta Wrocławia z podziałem na zadania:zad. 2 i zad. 5

459 253,40 zł

2017-08-23 od: 2017-08-23 do: 2018-04-30 TXU/EED/248/222/2017
TARCOPOL Sp. z o.o Oddział WrocławWykonanie wymiany uszkodzonej dylatacji blokowej na wiadukcie drogowym nad torami tramwajowymi w ciągu ul. Lotniczej

236 775,00 zł

2017-08-22 od: 2017-08-22 do: 2017-11-15 TXU/EEDI/254/227/2017
Rotomat Sp. z o.o.Wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 3. Przebudowa ul. Trzebnickiej w celu wyznaczenia trasy rowerowej pomiędzy ul. Św. Wincentego a ul. Ołbińską

76 206,77 zł

2017-08-21 od: 2017-08-21 do: 2017-10-21 TXU/TRN/245/220/2017
D2S Sp. zo.o.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu na skrzyżowaniu ul.Snycerskiej i Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu

41 820,00 zł

2017-08-21 od: 2017-08-21 do: 2018-01-21 TXU/TRP/224/201/2017
Zakład Techniki Kanalizacyjnej Jarosław MijalskiPrzegląd i oczyszczenie separatora ropopochodnych SKG 55 BP na instalacji odwodnienia pl. Wolności zamontowanego na poziomie parkingu NFM wraz z utylizacją powstałych odpadów oraz wykonaniem analizy składu wód opadowych

5 670,00 zł

2017-08-17 od: 2017-08-17 do: 2017-10-17 TXU/EEIM/241/217/2017
BioOperat Ewa JuchnowskaOpracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzenia ścieków opadowych z odwodnienia placu nad parkingiem podziemnym przy NFM we Wrocławiu do fosy miejskiej

2 460,00 zł

2017-08-16 od: 2017-08-16 do: 2017-09-16 TXU/EEIM/240/216/2017
ELEKTROTIM S.A.Wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 1. Przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Żmigrodzkiej na odcinku od ul. Na Polance do ul. Kasprowicza wraz z wymianą wysięgników na skrzyżowaniu Żmigrodzka - Kasprowicza we Wrocławiu;

715 311,78 zł

2017-08-16 od: 2017-08-16 do: 2017-12-29 TXU/TRN/244/220/2017
Piotr KowalskiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa chodnika w ul. Sanockiej we Wrocławiu od wjazdu przy posesji nr 9 do ul. Komandorskiej po stronie południowej wraz z oświetleniem"

18 450,00 zł

2017-08-16 od: 2017-08-16 do: 2017-12-16 TXU/TRP/220/198/2017
LWZ Sp. z o.o.Poprawa stanu torowisk tramwajowych we Wrocławiu: Zadanie 2: Napawanie i szlifowanie szyn tramwajowych.

638 864,46 zł

2017-08-11 od: 2017-08-11 do: 2017-11-20 TXU/EEDT/246/221/2017
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno- Ściekowej BIPROWODOpracowanie dokumentacji projektowej na remont przepompowni wód drenażowych w przejściu podziemnym nr 3 na pl. Społecznym we Wrocławiu

138 467,25 zł

2017-08-07 od: 2017-08-07 do: 2017-11-07 TXU/EEDI/229/206/2017
,,B.I.P.'' Jarosław BrodaPełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:Budowa pętli autobusowej przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu

4 305,00 zł

2017-08-07 od: 2017-08-07 do: 2017-09-11 TXU/TRP/239/203/2017
Arret Spółka z o.o.Dostawa wiat przystankowych

221 125,71 zł

2017-08-04 od: 2017-08-04 do: 2017-10-23 TXU/EEIP/238/215/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej pochylni dla osób niepełnosprawnych, rowerzystów i pieszych

21 648,00 zł

2017-08-04 od: 2017-08-04 do: 2017-12-31 TXU/EEDD/235/212/2017
Galeria Czystości Wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich pomnika fontanny Walka i Zwycięstwo na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu

34 440,00 zł

2017-08-03 od: 2017-08-03 do: 2017-11-15 TXU/EEIM/236/213/2017
Industrial Plant Limited Sp. z o.o.Zakup gniazd do słupków

13 284,00 zł

2017-08-02 od: 2017-08-02 do: 2017-08-23 TXU/EIO/196/174/2017
ELEKTROTIM S.A.Wykonanie oświetlenia alejki – drogi pomiędzy ulicami Grudziądzką i Kętrzyńską we Wrocławiu w zakresie budowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

152 520,00 zł

2017-08-01 od: 2017-08-01 do: 2018-10-30 TXU/EEIM/233/210/2017
P.U.P. Euroasfalt Sp. zo.o.Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

192 145,68 zł

2017-08-01 od: 2017-08-01 do: 2017-11-15 TXU/EEDD/227/204/2017
BUDIMEX SABudowa drogi ul. Skarbowców na odcinku od ul. Róży Wiatrów do ul. Szarugi we Wrocławiu wraz z infrastrukturą

3 038 772,07 zł

2017-07-31 od: 2017-07-31 do: 2017-11-16 TXU/TRNN/230/207/2017
Firma Projektowa WANECKI Sp z o.o. Wykonanie podziału na etapy zrealizowanego projektu budowlanego dla zadania "Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej i Głównej we Wrocławiu"

36 408,00 zł

2017-07-28 od: 2017-07-28 do: 2017-08-31 TXU/TRP/228/205/2017
Rotomat Sp. z o.o.Budowa oświetlenia drogowego w ul.Ostródzkiej na odcinku od ul.Pasłęckiej do ul.Brodnickiej oraz budowy chodnika i oświetlenia drogowego w łączniku od ul.Ostródzkiej do ul.Brodnickiej we Wrocławiu

338 812,47 zł

2017-07-28 od: 2017-07-28 do: 2017-09-28 TXU/TRN/232/209/2017
WASCO S.A.tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Stabłowicką we Wrocławiu wraz z opracowaniem dok projektowej

148 707,00 zł

2017-07-28 od: 2017-07-28 do: 2018-05-30 TXU/TRP/214/192/2017
Maciej Laskowski ATUT KomputerDostawa komputerów osobistych, notebooków i monitorów LCD

120 312,45 zł

2017-07-28 od: 2017-07-28 do: 2017-08-11 TXU/NXXI/234/211/2017
Rotomat Sp. z o.o.Dostawa 14 sztuk słupków przystankowych typu uniwersalnego do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

39 950,40 zł

2017-07-27 od: 2017-07-27 do: 2017-09-21 TXU/EEIP/231/208/2017
AG System Sp. z o. o.Poprawa stanu technicznego pobocza gruntowego przy ul. Kowalskiej 80-86 we Wrocławiu

65 727,90 zł

2017-07-26 od: 2017-07-26 do: 2017-09-30 TXU/EED/218/196/2017
Konsorcjum- Atlas Ward Polska Sp. z o.o.-lider, Metal-Trans Piotr Maraj-partnerBudowa pętli autobusowej przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu

1 248 080,00 zł

2017-07-25 od: 2017-07-25 do: 2017-10-06 TXU/TRNN/226/203/2017
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDWykonanie progów zwalniających przy A. Piastów we Wrocławiu (WBO 2016)

47 883,90 zł

2017-07-25 od: 2017-07-25 do: 2017-09-25 TXU/EED/209/187/2017
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaBudowa parkingu „Parkuj i jedź” w rejonie dworca kolejowego Wrocław Psie Pole wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (parking nr 4)

761 370,00 zł

2017-07-25 od: 2017-07-25 do: 2018-10-19 TXU/TRN/189/169/2017
SKYNET Spółka Cywilna Waldemar Turniak, Ewa Kuberaserwis stacji dyspozytorskich ITS Wrocław

147 600,00 zł

2017-07-25 od: 2017-07-25 do: 2017-12-31 TXU/TXXI/225/202/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Zamówienie uzupełniające do Umowy nr TXU/EEDI/063/54/2017 z dnia 14.03.2017 r. na Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia - ZADANIE 2: Konserwacja i oczyszczan

110 864,82 zł

2017-07-21 od: 2017-07-21 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/191/54/2017
Anna ZaleśnaOpracowanie metodyki i przeniesienia płazów z likwidowanych zbiorników na gaz przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu w ramach zadania pn.: ”Budowa układu komunikacyjnego obszaru zachodniego Śródmieścia Przemysłowego ograniczonego ulicami: Rychtalską, Zakładow

900,00 zł

2017-07-18 od: 2017-07-18 do: 2017-07-25 TXU/TRN/223/200/2017
PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o.Opracowanie dokumentacji projektowej na remont podpór Mostu im. Gen. Władysława Sikorskiego we Wrocławiu

46 494,00 zł

2017-07-17 od: 2017-07-17 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/222/199/2017
AXIAL PROJECT Bartosz TomczakOpracowanie dokumentacji projektowej na remont kładki dla pieszych nad al. Gen. J. Hallera we Wrocławiu.

29 889,00 zł

2017-07-14 od: 2017-07-14 do: 2017-11-30 TXU/EEDI/216/194/2017
ELEKTROTIM S.A.Wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Małopolskiej/Wielkopolskiej we Wrocławiu (WBO 2016)

39 588,78 zł

2017-07-14 od: 2017-07-14 do: 2017-08-14 TXU/EED/219/197/2017
Partner Papes Sp. z o.o.Dostawa materiałów biurowych

48 593,78 zł

2017-07-12 od: 2017-08-01 do: 2018-07-31 TXU/NXO/213/191/2017
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa przejść dla pieszych przy zajezdni Dąbie przez ul.Wróblewskiego i przez ul.Tramwajową we Wrocławiu"

30 135,00 zł

2017-07-10 od: 2017-07-10 do: 2018-02-10 TXU/TRP/215/193/2017
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na uporządkowaniu parkowania na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu (obszar w kwartale ulic: Grabiszyńskiej, Piłsudskiego, Zielińskiego i nasypu kolejowego).

25 830,00 zł

2017-07-10 od: 2017-07-10 do: 2017-11-20 TXU/TRP/212/190/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEDD/065/55/2017 z dnia 10.03.2017 r. na "Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 2 - Psie Pole

146 585,74 zł

2017-07-10 od: 2017-07-10 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/221/55/2017
Robert Szwed DELFARatownicze badania archeologiczne oraz pełnienia stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa mostu Żernickiego we Wrocławiu”

2 952,00 zł

2017-07-10 od: 2017-07-10 do: 2018-07-05 TXU/TRN/217/195/2017
AV Technika Sp. zo.o.świadczenie usługi polegającej na wznowieniu gwarancji, tj. serwisowaniu, konserwacji oraz zapewnieniu wsparcia technicznego dla urządzeń ściany wizyjnej Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym we Wrocławiu

140 220,00 zł

2017-07-10 od: 2017-11-25 do: 2019-11-25 TXU/TXXI/211/189/2017
Biuro Projektów SAN_PLAN Daniel PodkalickiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odwodnienie części ul. Schuberta

9 840,00 zł

2017-07-07 od: 2017-07-07 do: 2017-11-03 TXU/EE/190/170/2017
E-DRO Projekt Ewelina DragańAktualizacja projektu zastępczej organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych w rejonie Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu

55 104,00 zł

2017-07-06 od: 2017-07-06 do: 2017-09-06 TXU/EIR/183/165/2017
Edward Krzywulski Drukarnia KCH-EKDostawa druków abonamentów

9 594,00 zł

2017-07-05 od: 2017-07-05 do: 2020-07-05 TXU/EPXR/202/180/2017
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Renowacja skweru przy skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego i ul. Ruskiej

41 820,00 zł

2017-07-05 od: 2017-07-05 do: 2017-07-20 TXU/EEIM/206/184/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul.Zabrodzkiej w celu budowy drogi rowerowej na odcinku od ul.Waflowej do ul.Połabian we Wrocławiu

38 007,00 zł

2017-07-05 od: 2017-07-05 do: 2018-08-10 TXU/TRP/207/185/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Dolnobrzeskiej od ul.Średzkiej do ul.Krępickiej we Wrocławiu

68 880,00 zł

2017-07-05 od: 2017-07-05 do: 2018-08-30 TXU/TRP/208/186/2017
Przedsiębiorstwo Usług Budowlano - Inżynieryjnych ZEMAR Sp. z o.o. S.k.Budowa chodnika wzdłuż ul. Kłokoczyckiej na odcinku od ul. mjr J.Piwnika-Ponurego do ul. Zakrzowskiej we Wrocławiu.

490 625,76 zł

2017-07-04 od: 2017-07-04 do: 2017-10-26 TXU/TRN/193/171/2017
AUTOMIL MARZENA MAZURŚwiadczenie usług w zakresie napraw i serwisowania 23 szt. samochodów służbowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

73 800,00 zł

2017-07-03 od: 2017-07-03 do: 2019-06-19 TXU/NXO/198/176/2017
LWZ Sp. z o.o.Napawanie szyn rowkowych w torowisku tramwajowym na pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu

24 847,72 zł

2017-07-03 od: 2017-07-03 do: 2017-07-31 TXU/EEDT/194/172/2017
Zakład Produkcji Elementów DrogowychZakup pylonów U-5a

8 659,20 zł

2017-07-03 od: 2017-07-03 do: 2017-07-17 TXU/EIO/195/173/2017
Przedsiębiorstwo Usługowe "PRO-CAD" Bartłomiej SzczygielskiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Czerwonych Maków we Wrocławiu na odcinku od ul. Kłokoczyckiej do rejonu posesji nr 14"

30 750,00 zł

2017-07-03 od: 2017-07-03 do: 2018-02-28 TXU/TRP/199/177/2017
Robert Sałbut ALTEL KONSERWACJA INSTALACJA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCHBieżąca obsługa, konserwacja i naprawa systemu monitoringu wizualnego obiektów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz rejestratorów czasu pracy

65 928,00 zł

2017-07-01 od: 2016-07-01 do: 2018-06-30 TXZ/NXO/217/193/2016
Piotr Mastalerz PLAN PROJEKTAktualizacja projektu zastępczej organizacji ruchu na czas Wszystkich Świętych w rejonie Cmentarza Grabiszyńskiego we Wrocławiu

22 140,00 zł

2017-06-30 od: 2017-06-30 do: 2017-08-30 TXU/EIR/184/165/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz z peronami autobusowymi na ul.Awicenny we Wrocławiu od przejazdu kolejowego do obiektu handlowego przed posesją nr 18

21 525,00 zł

2017-06-30 od: 2017-06-30 do: 2018-01-31 TXU/TRP/197/175/2017
Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. j.Utrzymanie eksploatacyjne przejścia podziemnego i konstrukcji zadaszenia peronów oraz bieżące utrzymanie i konserwacja 5 dźwigów osobowych na Rondzie Ronalda Reagana we Wrocławiu z podziałem na części: Część 2 – utrzymanie i konserwacja dźwigów osobo

168 202,50 zł

2017-06-30 od: 2017-07-01 do: 2018-06-30 TXU/EEDI/204/182/2017
Firma Inżynierska GF-MostyOpracowanie aktualizacji projektu pn. Przebudowa m. Żernickiego w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnych

18 450,00 zł

2017-06-30 od: 2017-06-30 do: 2017-07-30 TXU/TRP/200/178/2017
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: 1.Rozbudowa ul.Cynamonowej na odc. od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebu-dowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.

3 690,00 zł

2017-06-30 od: 2017-06-30 do: 2017-08-11 TXU/TRN/192/139/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Utrzymanie eksploatacyjne przejścia podziemnego i konstrukcji zadaszenia peronów oraz bieżące utrzymanie i konserwacja 5 dźwigów osobowych na Rondzie Ronalda Reagana we Wrocławiu z podziałem na części: Część 1 - utrzymanie przejścia podziemnego i konst

423 597,24 zł

2017-06-30 od: 2017-07-01 do: 2018-06-30 TXU/EEDI/203/181/2017
PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o. wymiana siatek zabezpieczajacych estakade zachodnią na pl. Społecznym

140 964,00 zł

2017-06-29 od: 2017-06-29 do: 2017-07-29 TXU/EEDI/187/168/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.zamówienia z wolnej ręki do umowy nr TXZ/EEDI/081/68/2017z dnia 20.03.2017 roku na wykonanie remontów bieżących i awaryjnych obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia z podziałem na dwa zadania : Zadanie nr 2 – część zachodnia miasta Wrocławia

396 994,12 zł

2017-06-28 od: 2017-06-28 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/180/68/2017
Firma Inżynierska GF-MostyNA - Przebudowa m. Żernickiego

9 840,00 zł

2017-06-28 od: 2017-06-28 do: 2018-07-05 TXU/TRN/201/179/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "przebudowa ul. Wędkarzy w zakresie budowy chodnika we Wrocławiu"

26 937,00 zł

2017-06-27 od: 2017-06-27 do: 2018-06-30 TXU/TRP/186/167/2017
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut ArcheologiiNadzór i ratownicze badania archeologiczne przy pracach ziemnych, związanych z realizacją zadania składającego się z następujących części: 1.Rozbudowa ul.Cynamonowej na odc. od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od

2 200,00 zł

2017-06-26 od: 2017-06-26 do: 2017-12-15 TXU/TRN/188/139/2017
BIURO-SERVICE MACIEJ KRĘPUŁARegeneracja modułów bateryjnych w dwóch urządzeniach Symmetra RM 6000 oraz urządzeniu Smart - UPS RT 3000 XL firmy APC wraz z przeglądem konserwacyjnym i kalibracją tych urządzeń

10 566,07 zł

2017-06-26 od: 2017-06-26 do: 2017-07-26 TXU/NXXI/178/162/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu technicznego nawierzchni zatok postojowych przy ul. Zawalnej

153 599,45 zł

2017-06-23 od: 2017-06-23 do: 2017-07-31 TXU/EEDD/185/166/2017
MWT Solutions Sp. z o.o.Odnowienie rocznej licencji na oprogramowanie Support Center Plus Professional Multi-Language dla 55 serwisantów.

68 665,59 zł

2017-06-22 od: 2017-06-22 do: 2017-07-06 TXU/NXXI/171/156/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Wykonywanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu.

292 266,45 zł

2017-06-22 od: 2017-06-22 do: 2017-11-30 TXU/EED/181/163/2017
MWT Solutions Sp. z o.o.Dostawa licencji ManageEngine

64 946,26 zł

2017-06-20 od: 2017-06-20 do: 2017-07-27 TXU/NXXI/176/160/2017
TARCOPOL Sp. z o.o Oddział WrocławWykonanie orzeczenia o stanie technicznym kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

4 674,00 zł

2017-06-20 od: 2017-06-20 do: 2017-06-30 TXU/EEDI/165/150/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie przeglądów okresowych rocznych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia - Zadania 2-6

45 854,40 zł

2017-06-20 od: 2017-06-20 do: 2017-11-20 TXU/EEDI/174/159/2017
PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o.Wykonanie przeglądów okresowych rocznych obiektów inżynierskich miasta Wrocławia - Zadanie 1

59 322,90 zł

2017-06-20 od: 2017-06-20 do: 2017-11-20 TXU/EEDI/173/159/2017
PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o.Wykonanie przeglądów okresowych szczegółowych pięcioletnich obiektów inżynierskich miasta Wrocławia

98 523,00 zł

2017-06-20 od: 2017-06-20 do: 2017-11-30 TXU/EEDI/182/164/2017
KONSORCJUM: Rotomat Sp. z o.o. i B.G.S. Sp. z o.o.Budowa ciągów rowerowych i przejść dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie we Wrocławiu, odcinek 2: ul.Strachocińska od PKP do ul.Mikołowskiej

162 755,09 zł

2017-06-19 od: 2017-06-19 do: 2017-08-19 TXU/TRN/175/158/2017
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. przebudowa ul. Świt na odcinku od ul. Snopkowej do ul. Spokojnej we Wrocławiu

31 980,00 zł

2017-06-16 od: 2017-06-16 do: 2017-08-24 TXU/TRP/177/161/2017
MOSTY Józef RabiegaNadzór autorski - kładka Zwierzyniecka

2 460,00 zł

2017-06-14 od: 2017-06-14 do: 2017-10-30 TXU/TRNN/167/152/2017
TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław Consulting Opracowanie dokumentacji projektowej mostu Tymczasowego

82 829,82 zł

2017-06-12 od: 2017-06-12 do: 2017-12-12 TXU/EEDI/166/151/2017
ELEKTROTIM S.A.Wykonanie zabezpieczenia zieleni na ul. Dicksteina we Wrocławiu

24 000,00 zł

2017-06-12 od: 2017-06-12 do: 2017-07-12 TXU/EEDI/145/131/2017
ELEKTROTIM S.A.Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szybowcowa/ul. Bajana w celu wykonania podłączenia sygnalizacji świetlnej do ITS wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

69 864,00 zł

2017-06-12 od: 2017-06-12 do: 2017-12-08 TXU/TRN/169/154/2017
ELEKTROTIM S.A.Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kwidzyńska/ul. Brucknera w celu wykonania podłączenia sygnalizacji świetlnej do ITS wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

129 888,00 zł

2017-06-12 od: 2017-06-12 do: 2018-04-09 TXU/TRN/170/155/2017
ELEKTROTIM S.A.Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Racławickiej w zakresie budowy oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

294 708,00 zł

2017-06-12 od: 2017-06-12 do: 2018-10-30 TXU/TRN/172/157/2017
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaBudowa fragmentu chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy ulicy Maślickiej we Wrocławiu

201 353,50 zł

2017-06-09 od: 2017-06-09 do: 2018-04-30 TXU/EED/149/135/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu nawierzchni chodnika przy ul. Bujwida we Wrocławiu

58 396,10 zł

2017-06-09 od: 2017-06-09 do: 2017-07-28 TXU/EE/163/148/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu nawierzchni chodnika przy ul. Jagiellończyka we Wrocławiu

136 953,74 zł

2017-06-09 od: 2017-06-09 do: 2017-09-29 TXU/EE/164/149/2017
Zakład Budowlany KLIEROpracowanie dokumentacji projektowej na wymianę skrzyżowania torów z 4 krzyżownic oraz jednotorowego pojedynczego rozjazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego - Ruska we Wrocławiu

23 370,00 zł

2017-06-09 od: 2017-06-09 do: 2017-06-16 TXU/EEDT/162/147/2017
Veganet Spółka z o.o. Dostawa oprogramowania Corel Draw

3 751,50 zł

2017-06-08 od: 2017-06-08 do: 2017-06-16 TXU/NXXI/160/145/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Naprawa balustrady na ul. Podwale we Wrocławiu

22 755,00 zł

2017-06-08 od: 2017-06-08 do: 2017-07-08 TXU/EEDI/138/124/2017
Studio Maja RównanekModyfikacja logotypu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz opracowanie Księgi Znaku

3 444,00 zł

2017-06-07 od: 2017-06-07 do: 2017-07-07 TXU/NXXM/154/140/2017
konsorcjum: lider - Przedsiębiorstwo Drogowe Drobud Sp. z o.o., partner- Elektrotim SABudowa drogi kL-7, kZ-1, kZ-3 wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze Zachodniego Śródmieścia Przemysłowego ograniczonego ul.Rychtalską, Zakładową, Trzebnicką i linią kolejową relacji Wrocław - Warszawa w zakresie etapu Ib

6 729 215,02 zł

2017-06-06 od: 2017-06-06 do: 2018-06-16 TXU/TRNN/146/132/2017
Anna Rej Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKTOpracowanie dokumentacji projektowej dla remontu kładki Siedleckiej we Wrocławiu

32 600,00 zł

2017-06-06 od: 2017-06-06 do: 2017-12-06 TXU/EEDI/148/134/2017
Biuro Projektowe DRO-KOM Damian Geisler Zmiana rozwiązań projektowych w związku z zaleceniami audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania polegającego na rozbudowie ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej

2 091,00 zł

2017-06-06 od: 2017-06-06 do: 2017-06-20 TXU/TRP/161/146/2017
Berger Bau Polska Sp. z o.o.Przebudowa mostu Żernickiego we Wrocławiu

7 888 491,67 zł

2017-06-05 od: 2017-06-05 do: 2018-09-28 TXU/TRN/124/110/2017
JAMP Sp. z o. o.Przebudowa ul. Puckiej w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej-część pierwsza:

84 747,00 zł

2017-06-05 od: 2017-06-05 do: 2018-01-22 TXU/TRP/158/144/2017
JAMP Sp. z o. o.Część druga: Przebudowa ul.Zalipie w celu budowy oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

95 817,00 zł

2017-06-05 od: 2017-06-05 do: 2018-02-09 TXU/TRP/159/144/2017
Usługowy Zakład Kominiarski s.c. Adamczyk&PłonkaWykonanie rocznego przeglądu przewodów wentylacyjnych w budynkach A; B; C; D; E; F; G; H na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49

3 075,00 zł

2017-06-05 od: 2017-06-05 do: 2017-06-15 TXU/NXO/155/141/2017
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o.Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: 1.Rozbudowa ul.Cynamonowej na odc. od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej 2.Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku

3 115 566,40 zł

2017-06-02 od: 2017-06-02 do: 2017-10-27 TXU/TRN/153/139/2017
City Traffic Systems Sp. z o. o.Dostawa wsparcia technicznego (przedłużenie licencji) dla 2 urządzeń Fortigate FG310B

42 558,00 zł

2017-06-02 od: 2017-06-02 do: 2017-06-16 TXU/TXXI/147/133/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej "Poprawa stanu technicznego al. Jana III Sobieskiego"

14 391,00 zł

2017-06-01 od: 2017-06-01 do: 2017-08-14 TXU/EED/133/119/2017
Zakład Budowlany KLIEROpracowanie dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni torowiska tramwajowego przystosowanego do ruchu autobusów miejskich na pl. Grunwaldzkim, na odcinku od Ronda Reagana do mostu Szczytnickiego we Wrocławiu

34 440,00 zł

2017-06-01 od: 2017-06-01 do: 2017-06-08 TXU/EEDT/139/125/2017
ELEKTRJON Krystian JończykSerwisowanie i konserwacja urządzeń dostępnych sieci aktywnych ITS- Wrocław

50 000,00 zł

2017-06-01 od: 2017-06-01 do: 2017-12-31 TXU/TXXI/152/138/2017
AMS S.A.Oddanie Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego w dzierżawę gruntów niezbędnych do posadowienia wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu położonych w pasie dróg publicznych wraz z prawem do ich wyłącznej eksploatacji w sposób określony w §2 nin

999 999 999,00 zł

2017-06-01 od: 2017-06-01 do: 2020-05-31 TXZ/EEIP/4/2017
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c.Wykonanie projektów wykonawczych dla informacji adresowej (poziom i1), informacji ulicowej (poziom i2), informacji kierujących ruch pieszych (poziom i4), informacji o obiekcie (poziom i6) oraz oznakowania przystani pasażerskich dla wskazanych lokalizacji.

43 050,00 zł

2017-05-31 od: 2017-05-31 do: 2017-12-31 TXU/EEIM/143/129/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej "Utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu" WBO 379/2016

14 145,00 zł

2017-05-31 od: 2017-05-31 do: 2017-08-09 TXU/TRP/137/123/2017
Studio Maja RównanekRozszerzenie i usprawnienie zarządzania systemem zamówień publicznych na platformie bip.zdium.wroc.pl oraz uzupełnienie grafik do strony www.zdium.wroc.pl i mediów społecznościowych.

1 845,00 zł

2017-05-30 od: 2017-05-30 do: 2017-06-30 TXU/NXXM/151/137/2017
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Wykonanie adaptacji istniejącej ławy drewnianej na potrzeby ławki dla karmiącej matki

7 995,00 zł

2017-05-30 od: 2017-06-01 do: 2017-06-30 TXU/EEIM/127/113/2017
Roboty Inżynieryjne Barbara Przysadausuniecie awarii wodociągowej ul. Michalczyka

13 804,93 zł

2017-05-30 od: 2017-04-03 do: 2017-04-13 TXU/NXO/156/142/2017
Roboty Inżynieryjne Barbara Przysadausuniecie awarii wodociągowej ul. Długiej

24 873,97 zł

2017-05-30 od: 2017-04-14 do: 2017-04-24 TXU/NXO/157/143/2017
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka AkcyjnaMobilne niszczenie dokumentów na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

6 765,00 zł

2017-05-29 od: 2017-05-30 do: 2017-06-30 TXU/NXO/142/128/2017
Adam Bisek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BisekPlenerowe spotkanie integracyjne dla pracowników ZDiUM finansowane z ZFŚS

15 000,00 zł

2017-05-29 od: 2017-06-02 do: 2017-06-03 TXU/NXZ/150/136/2017
Piotr Krykwiński PERTELUtrzymanie i konserwacja Miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia

324 450,02 zł

2017-05-26 od: 2017-05-26 do: 2017-12-31 TXU/TXK/125/111/2017
LEAF PROJECT STUDIO PIOTR REDAOpracowanie ekspertyzy dendrologicznej dla zadania pn: "Rozbudowa al. Marcina Kromera we Wrocławiu na odcinku od ul. Macieja Miechowity do Mostów Warszawskich w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych".

4 920,00 zł

2017-05-25 od: 2017-05-25 do: 2017-06-08 TXU/TRP/136/122/2017
Alicja Borczyk "ABE" Pracownia ProjektowaOpracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Średzkiej od ul. Zajazdowej do przejazdu kolejowego we Wrocławiu

72 220,68 zł

2017-05-23 od: 2017-05-24 do: 2017-11-30 TXU/TRP/116/102/2017
Rotomat Sp. z o.o.Przebudowa ul. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców

557 658,42 zł

2017-05-19 od: 2017-05-19 do: 2017-08-11 TXU/TRNN/144/130/2017
MIWRO Zakład Ogólnobudowlany Ignacy MłotkowskiWykonanie zabezpieczenia linii kablowych SN kolidujących z realizowaną obecnie budową kanalizacji deszczowej w ul. Skarbowców na odcinku od ul. Róży wiatrów do ul. Mglistej we Wrocławiu

9 575,86 zł

2017-05-18 od: 2017-05-18 do: 2017-06-01 TXU/TRN/135/121/2017
P&D Przemysław DrabikDostawa ławek przystankowych z podziałem na zadania: Zad.1 – dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego.

14 630,85 zł

2017-05-17 od: 2017-05-17 do: 2017-07-12 TXU/EEIP/134/120/2017
JOANNA POLAŃSKA ,,JOTPOL'' PRACOWNIA PROJEKTOWAPełnienie nadzoru autorskiego:Przebudowa ul.Orzechowej w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych

1 180,80 zł

2017-05-16 od: 2017-05-16 do: 2017-06-08 TXU/TRN/130/116/2017
Pracownia Archeologiczna DELFA - Robert SzwedPrzeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych i stały nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z realizacją zadania pn." Budowa drogi ul. Skarbowców na odcinku od ul. Róży Wiatrów do ul. Szarugi we Wrocławiu wraz z infrastrukturą"

3 936,00 zł

2017-05-16 od: 2017-04-10 do: 2017-12-31 TXU/TRN/140/126/2017
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn." Budowa drogi ul. Skarbowców na odcinku od ul. Róży Wiatrów do ul. Szarugi we Wrocławiu wraz z infrastrukturą"

3 075,00 zł

2017-05-16 od: 2017-05-16 do: 2017-12-31 TXU/TRN/141/127/2017
Olprint Sp. z o. o.Dostawa urządzeń drukujących

28 044,00 zł

2017-05-15 od: 2017-05-15 do: 2017-05-25 TXU/NXXI/126/112/2017
Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKTOpracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Mińskiej na odcinku od ul. Zagony do ul. Stanisławowskiej we Wrocławiu, w zakresie budowy drogi dla rowerów - projekt WBO 2016 nr 237

32 595,00 zł

2017-05-15 od: 2017-05-15 do: 2018-01-31 TXU/TRP/120/106/2017
Sławomir Jagiełło Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa Studio ProjektOpracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika i zmian Organizacji ruchu docelowego ul. Cukrowej"

13 591,00 zł

2017-05-15 od: 2017-05-15 do: 2018-02-28 TXU/EED/132/118/2017
Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS- Projekt Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbiórki kładki Grabiszyńskiej w ciagu ul.Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

34 132,50 zł

2017-05-12 od: 2017-05-12 do: 2017-09-29 TXU/EEDI/131/117/2017
Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.Wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. I.J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we Wrocławiu.

1 517 706,99 zł

2017-05-10 od: 2017-05-10 do: 2017-09-30 TXU/EEDT/128/114/2017
DROGTIM Adam PawłuckiOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Sycowskiej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 98

15 805,50 zł

2017-05-10 od: 2017-05-10 do: 2017-07-31 TXU/TRP/113/99/2017
,,BASTER’’ PALUCHOWSKI MACIEJDostawa ławek przystankowych z podziałem na zadania: Zad.2 – dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego.

12 546,00 zł

2017-05-09 od: 2017-05-09 do: 2017-07-04 TXU/EEIP/129/115/2017
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowych oznakowania płatnych miejsc postojowych we Wrocławiu na wybranych ulicach

15 990,00 zł

2017-05-08 od: 2017-05-08 do: 2017-05-28 TXU/EIR/121/107/2017
COLLECT CONSULTING S.A.Świadczenie usług doradztwa w zakresie finansowym realizacji przedsięwzięcia pt. "Budowa i utrzymanie wiat i ławek na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu"

35 670,00 zł

2017-05-05 od: 2017-05-05 do: 2017-07-05 TXU/EEIP/122/108/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Starogajowej w zakresie budowy brakujących odcinków chodnika.

25 707,00 zł

2017-05-05 od: 2017-05-05 do: 2018-02-28 TXU/TRP/117/103/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Rozbudowa ul. Trawowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Stanisławowskiej do nr 3; 2. Przebudowa ul. I. S. Awicenny na odc. od ul. Pińskiej do ul. Trawowej w zakresie budowy przejścia dla piesz

44 833,50 zł

2017-05-05 od: 2017-05-05 do: 2018-02-28 TXU/TRP/118/104/2017
"PRESSCOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzkolenie z zakresu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

5 450,00 zł

2017-05-05 od: 2017-05-19 do: 2017-05-19 TXU/NXZ/123/109/2017
ALITECH AUTOMATYKA Sp. z o. o.Aktualizacja oprogramowania podsystemu PRUCH do obsługi nowego typu urządzeń ARTR

15 067,50 zł

2017-04-28 od: 2017-04-28 do: 2017-05-28 TXU/TXXI/112/98/2017
Biuro Usług Projektowo-Budowlanych Maciej BoberskiUzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu Kładki Pawłowickiej we Wrocławiu

7 995,00 zł

2017-04-27 od: 2017-04-27 do: 2017-08-31 TXU/EEDI/119/105/2017
Pro-Tra Building Sp. z o.o.Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej ul. Osobowickiej we Wrocławiu (sięgacz wzdłuż cmentarza)

387 675,09 zł

2017-04-27 od: 2017-04-27 do: 2017-06-30 TXZ/EED/055/47/2017
Softline PlusDostawa aktualizacji oprogramowania C-GEO dla 4 licencji

1 968,00 zł

2017-04-27 od: 2017-04-27 do: 2017-04-27 TXU/NXXI/115/101/2017
ELEKTROTIM S.A.Realizacja robót budowlanych "zapewnienie rowerzystom jazdy pod prąd na ulicach jednokierunkowych - 45 lokalizacji

130 945,92 zł

2017-04-27 od: 2017-04-27 do: 2017-06-27 TXU/TRP/109/95/2017
PPHU MarMac Marcin KolendaWykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach oraz ich pielęgnacja w związku z przebudową ulic: Jeziorowej, Starodębowej, Chłopskiej, Wilgotnej, Kowalskiej, Strachocińskiej

63 000,00 zł

2017-04-27 od: 2017-04-27 do: 2020-05-15 TXU/TRN/114/100/2017
Fundacja Wspierania Działań Antymobbingowych i Rozwoju OrganizacjiSzkolenie: "Obsługa trudnego klienta w administracji publicznej"

4 000,00 zł

2017-04-27 od: 2017-04-27 do: 2017-04-27 TXU/NXZ/106/92/2017
Krzysztofa Sikora-Bigaj ''WODUS'' Usługi ProjektoweOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej od studni D5 do rejonu posesji przy ul. Kamieńskiego 256 we Wrocławiu

6 273,00 zł

2017-04-26 od: 2017-04-26 do: 2017-05-19 TXU/TRP/110/96/2017
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Rozbiórka żelbetowego słupa ogłoszeniowego przy Złotnickiej 26 we Wrocławiu

4 797,00 zł

2017-04-25 od: 2017-04-25 do: 2017-05-09 TXU/EEIM/111/97/2017
MTI PROJEKT Tomasz CabałaOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany organizacji ruchu przy ul. Berenta/Boya – Żeleńskiego we Wrocławiu

23 124,00 zł

2017-04-24 od: 2017-04-24 do: 2017-07-31 TXU/EEDI/103/90/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Długopolskiej i Puszczykowskiej w celu budowy chodnika"

26 445,00 zł

2017-04-19 od: 2017-04-19 do: 2018-05-11 TXU/TRP/107/93/2017
Audytor-BRD Agnieszka KamińskaOpracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania polegającego na rozbudowie ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej

5 535,00 zł

2017-04-14 od: 2017-04-14 do: 2017-04-24 TXU/TRP/102/89/2017
Konsorcjum: ZABERD S.A. -Lider, ROTOMAT Sp. zo.o.-Partner, ELEKTROTIM-Partner /358/Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej na terenie miasta Wrocławia

2 668 485,00 zł

2017-04-14 od: 2017-04-14 do: 2019-03-31 TXU/EIO/108/94/2017
Firma Inżynierska GF-MostyOpracowanie aktualizacji projektu pn. Przebudowa mostu Żernickiego

54 120,00 zł

2017-04-13 od: 2017-04-13 do: 2018-07-16 TXU/TRP/101/88/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Remont Kładki Pawłowickiej

114 245,71 zł

2017-04-11 od: 2017-04-11 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/093/80/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHpoprawa stanu technicznego przy ul. Drzewnej 7-19

35 447,92 zł

2017-04-05 od: 2017-04-05 do: 2017-06-05 TXU/EED/097/84/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu technicznego chodnika przy ul. Wittiga na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Wiwulskiego 3 we Wrocławiu

106 115,79 zł

2017-04-05 od: 2017-04-05 do: 2017-07-17 TXU/EEDD/092/79/2017
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.Pobór energii elektrycznej celem zasilania/ podświetlania punktu informacyjnego z planem miasta

1 845,00 zł

2017-04-03 od: 2017-01-02 do: 2021-12-31 TXU/EEIM/061/53/2017
Olprint Sp. z o. o.Sprawowanie opieki technicznej nad drukarkami użytkowanymi przez ZDiUM we Wrocławiu

14 391,00 zł

2017-04-01 od: 2017-04-01 do: 2019-12-31 TXU/NXXI/094/81/2017
Konsorcjum: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. - LIDER; Rotomat Sp. z o.o. Zadanie 2 – Obszar B – Południowy (ograniczony od północy przez: ul. Średzką, ul. Kosmonautów, ul. Lotniczą, ul. Legnicką, ul. Rybacką, ul. Sikorskiego, ul. Podwale, most Sikorskiego, rzekę Odrę – Stare koryto; ograniczony od wschodu, południa i zachodu p

2 581 192,39 zł

2017-04-01 od: 2017-04-01 do: 2019-01-31 TXZ/EIO/050/42/2017
Impel Monitoring Sp.z o.o, Wrocław, ul. Ślężna 118Świadczenie usługi monitoringu 22 szt. pojazdów służbowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z wykorzystaniem systemu GPS.

24 659,04 zł

2017-04-01 od: 2017-04-01 do: 2019-03-31 TXU/NXO/096/83/2017
Konsorcjum: Rotomat Sp. z o.o. - Lider, Elektrotim S.A., ZABERD S.A.Zadanie 1 – obszar A – Północny (ograniczony od południa przez: ulicę Średzką, ul. Kosmonautów, ul. Lotniczą, ul. Legnicką, ul. Rybacką, ul. Sikorskiego, ul. Podwale, most Sikorskiego, rzekę Odrę – Stare koryto; ograniczony od wschodu, północy i zachodu

2 597 919,90 zł

2017-04-01 od: 2017-04-01 do: 2019-01-31 TXZ/EIO/049/42/2017
ELEKTROTIM S.A.Rozbudowa ul. Kiełczowskiej w rejonie zjazdu do TESCO wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

125 952,00 zł

2017-03-31 od: 2017-03-31 do: 2017-09-30 TXU/TRN/089/76/2017
WASKO S.A.Usługa świadczenia gwarancji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu ITS we Wrocławiu

883 386,00 zł

2017-03-31 od: 2017-03-31 do: 2017-12-31 TXU/TXXI/100/87/2017
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDopracowanie dokumentacji projektowej w Budowa przystanków wiedeńskich na ul. Traugutta we Wrocławiu

39 360,00 zł

2017-03-30 od: 2017-03-30 do: 2018-01-18 TXU/TRP/090/77/2017
Zakład Torowy Sp. z o.o.Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: zadanie 2 - rejon B.

11 261 012,85 zł

2017-03-30 od: 2017-04-01 do: 2019-03-31 TXU/EEDT/105/91/2017
Veganet Spółka z o.o. Dostawa serwerów

48 523,50 zł

2017-03-30 od: 2017-03-30 do: 2017-04-13 TXU/NXXI/098/85/2017
Konsorcjum firm: Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. - Lider i Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SPOLBUD Sp. z o.o. -PartneKonserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: zadanie 1 - rejon A

11 319 035,64 zł

2017-03-30 od: 2017-04-01 do: 2019-03-31 TXU/EEDT/104/91/2017
Fundacja Wspierania Działań Antymobbingowych i Rozwoju OrganizacjiSzkolenie: "Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy - szkolenie dla pracowników na stanowiskach kierowniczych"

3 500,00 zł

2017-03-29 od: 2017-03-31 do: 2017-03-31 TXU/NXZ/099/86/2017
SSK S.A.Zakup licencji na oprogramowanie MS Windows

4 198,70 zł

2017-03-29 od: 2017-03-29 do: 2017-04-12 TXU/NXXI/095/82/2017
FRIED-POL PAWEŁ FRIED2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Projekt zagospodarowania terenu – projekt budowlany 2.2. Projekty wykonawcze: a) Drogi, b) Organizacja ruchu zastępczego, c) Organizacja ruchu docelowego wraz z programami pracy sygnalizacji świetlnej /lokalne i s

81 180,00 zł

2017-03-29 od: 2017-03-30 do: 2018-03-10 TXU/TRP/087/74/2017
Wulkanizacja i sprzedaz ogumienia Jan ZwolakSezonowe przechowywanie opon dla samochodów osobowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

60 639,00 zł

2017-03-29 od: 2017-03-29 do: 2019-04-30 TXU/NXO/085/72/2017
Zakład Usług Informatycznych Stanisław KowalskiZakup dodatkowej licencji na oprogramowanie systemu OST 2010

4 243,50 zł

2017-03-28 od: 2017-03-30 do: 2017-04-13 TXU/NOXE/074/62/2017
S&A Service Sp. z o.o.Chemiczne odchwaszczanie torowisk tramwajowych we Wrocławiu.

74 000,00 zł

2017-03-27 od: 2017-04-01 do: 2017-05-19 TXZ/EEDT/056/48/2017
Nadzory Paweł WaszkisNadzór nad realizacją umowy na wykonanie oceny okresowej pięcioletniej stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych we Wrocławiu - o dł. 355 km

29 520,00 zł

2017-03-24 od: 2017-03-24 do: 2017-12-29 TXU/NOXE/088/75/2017
Zakład Budowlano-Projektowy MARBUD MArek JakóbOcena okresowa 5 - letnia stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych we Wrocławiu o długości 355 km w rozwinięciu na pierwszą i następne jezdnie

203 036,10 zł

2017-03-24 od: 2017-03-24 do: 2017-12-11 TXU/NOXE/078/66/2017
Unifach Ślusarstwo Piotr KaputaWykonanie i montaż nakładek stopni z blachy aluminiowej na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

6 482,10 zł

2017-03-23 od: 2017-03-23 do: 2017-05-10 TXU/NXO/084/71/2017
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Likwidacja samowolnych zajęć pasa drogowego

40 000,00 zł

2017-03-23 od: 2017-03-23 do: 2017-12-31 TXU/NOZA/086/73/2017
Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS- Projekt Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych, kanałów MKT oraz brakujących odcinków chodników w rejonie węzła AOW na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do skrzyżowania ul. Sułowskiej z ul. Polanowicką Północną we Wrocławiu.

82 410,00 zł

2017-03-23 od: 2017-03-23 do: 2017-11-30 TXU/TRP/091/78/2017
Edward Krzywulski Drukarnia KCH-EKDostawa druków

1 549,80 zł

2017-03-22 od: 2017-03-22 do: 2017-04-05 TXU/EPXR/083/70/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCH Poprawa stanu technicznego chodnika przy ul. Gubińskiej we Wrocławiu ( od. ul. Nowodworskiej do wjazdu do Kościoła)

106 283,81 zł

2017-03-22 od: 2017-03-22 do: 2017-08-31 TXU/EEDD/077/65/2017
DGI Futura s.c.Zakup oprogramowania do projektowania Bricscad 2017 oraz GA Znaki 2017

15 116,70 zł

2017-03-21 od: 2017-03-21 do: 2017-04-04 TXU/NXXI/070/58/2017
"EP ROAD" Eliza PodkalickaOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie robót drogowych realizowanych przy ul. Vivaldiego we Wrocławiu – projekt nr 632 WBO 2016.

24 231,00 zł

2017-03-20 od: 2017-03-20 do: 2017-09-05 TXU/EEDD/073/61/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia - zadania nr 2 - część zachodnia Wrocławia

794 434,49 zł

2017-03-20 od: 2017-03-20 do: 2017-12-31 TXU/EEDI/081/68/2017
TARCOPOL Sp. z o.o Oddział WrocławWykonanie remontów bieżących i awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia - zadanie nr 1 - część wschodnia Wrocławia

684 039,16 zł

2017-03-20 od: 2017-03-20 do: 2017-12-31 TXU/EEDI/080/68/2017
Przedsiębiorstwo Projektowo - Doradcze WROTECH sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Blacharskiej we Wrocławiu /łącznik z ul. Rymarską/

32 964,00 zł

2017-03-17 od: 2017-03-17 do: 2018-04-16 TXZ/TRP/058/50/2017
HAL-SAN Zakład Projektowy Zbigniew HalskiPełnienie nadzoru autorskiego dla zad. pn. ,,Przebudowa ul. Jarnołtowskiej od nr 31 do ul. Samotworskiej w zakresie utwardzenia pobocza i poprawy stanu technicznego chodników

1 845,00 zł

2017-03-16 od: 2017-03-16 do: 2017-04-30 TXU/TRN/079/67/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ul. Mglistej na odcinku od ul. Babiego Lata do posesji nr 16 przy ul. Mglistej we Wrocławiu"

25 215,00 zł

2017-03-16 od: 2017-03-16 do: 2017-10-30 TXU/TRP/072/60/2017
konsorcjum firm Rotomat Sp. z o.o., PW-Service Wojciech PadurekPrzebudowa ul. Krzyckiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych z azylem

164 794,07 zł

2017-03-16 od: 2017-03-16 do: 2017-04-30 TXU/TRN/068/56/2017
Wrocławski Park Wodny S.A.pobór energii elektrycznej celem zasilania punktu informacyjnego ul. Borowskiej

1 845,00 zł

2017-03-15 od: 2017-03-15 do: 2021-12-31 TXU/EEIM/069/57/2017
Autorska Pracownia Architektury ,,LINEA'' Anna MorasiewiczWykonanie korekty i modyfikacji istniejącego projektu oraz wykonanie nowych kompozycji świetlnych dla iluminacji zimowej na sezony 2017/2018 i 2018/2019 na wytypowanych lokalizacjach ulic i placów miasta Wrocławia z projektami nowych, stylistycznych i mat

75 030,00 zł

2017-03-15 od: 2017-03-15 do: 2017-06-01 TXU/EEIM/076/64/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia: Zadanie 1: konserwacja i utrzymanie w należytym stanie urządzeń dylatacyjnych obiektów inżynierskich.

75 586,45 zł

2017-03-14 od: 2017-03-14 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/062/54/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia - Zadanie 2 - konserwacja i oczyszczanie odwodnienia obiektów inżynierskich; usuwanie wegetującej roślinności i samosie

221 729,64 zł

2017-03-14 od: 2017-03-14 do: 2017-12-15 TXU/EEDI/063/54/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu technicznego chodnika ul. Pięknej/Bardzkiej we Wrocławiu-WBO 2016

107 782,69 zł

2017-03-13 od: 2017-03-30 do: 2017-06-30 TXZ/EEDT/057/49/2017
SOLINEX Tępienie szkodników Halina KuzynowskaWykonanie interwencyjnej usługi w zakresie monitoringu i deratyzacji terenów zieleni przyulicznych zlokalizowanych na terenach pod zarządem ZDiUM

14 399,86 zł

2017-03-10 od: 2017-03-15 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/060/52/2017
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaWykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 3 - Krzyki

399 081,65 zł

2017-03-10 od: 2017-03-10 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/066/55/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 1 - Fabryczna

353 182,51 zł

2017-03-10 od: 2017-03-10 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/064/55/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 2 - Psie Pole

364 205,46 zł

2017-03-10 od: 2017-03-10 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/065/55/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Marian RadaszewskiWykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych chodników i dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Zadanie 4 - Stare Miasto i Śródmieście

698 858,94 zł

2017-03-10 od: 2017-03-10 do: 2017-12-15 TXU/EEDD/067/55/2017
Pracownia Projektów Drogowych Rafał WalkowiakOpracowanie dokumentacji projektowej w celu budowy drogi rowerowej na odcinku ul.Motylkowa-ul.Bardzka we Wrocławiu

38 745,00 zł

2017-03-09 od: 2017-03-09 do: 2017-11-09 TXZ/TRP/051/43/2017
Pracownia Projektów Drogowych Rafał WalkowiakOpracowanie dokumentacji projektowej w celu budowy drogi rowerowej na odcinku ul.Ślężna- ul.Motylkowa we Wrocławiu

50 430,00 zł

2017-03-09 od: 2017-03-09 do: 2017-12-09 TXZ/TRP/052/44/2017
INTOP Warszawa Sp. z o.o.Przebudowa kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu

4 243 849,30 zł

2017-03-08 od: 2017-03-08 do: 2017-11-30 TXZ/TRN/368/333/2016
Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o.Przebudowa ul.Orzechowej w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych

298 579,87 zł

2017-03-08 od: 2017-03-08 do: 2017-06-08 TXZ/TRN/054/46/2017
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Aktualizacja dokumentacji podziałowej dla budowy drogi ul. Skarbowców od ul. Róży Wiatrów do ul. Szarugi wraz z infrastrukturą w związku ze zmianą właścicieli nieruchomości i zmianą sposobu sporządzania tej dokumentacji

1 353,00 zł

2017-03-06 od: 2017-03-06 do: 2017-03-09 TXZ/TRP/059/51/2017
AZS-AWFkorzystanie z energii pobieranej dla oświetlenia przejścia podziemnego ul.Różyckiego i Paderewskiego

29 900,00 zł

2017-03-06 od: 2017-01-01 do: TXZ/EEIM/048/41/2017
Wojciech Bisek "BISEK"Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Wieczystej we Wrocławiu (parking gruntowy)

73 467,90 zł

2017-03-03 od: 2017-03-03 do: 2017-09-15 TXZ/EEDD/047/40/2017
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Utrzymanie i konserwacja wyposażenia technicznego lokalu w podziemiu w ciągu ul. Świdnickiej we Wrocławiu

108 682,80 zł

2017-03-01 od: 2017-03-01 do: 2017-12-31 TXZ/EEDI/046/39/2017
Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. j.Wykonanie prac związanych z kompleksowym utrzymaniem szaletu miejskiego zlokalizowanego przy al.L.Różyckiego na terenie parku Szczytnickiego we Wrocławiu

120 663,00 zł

2017-03-01 od: 2017-03-01 do: 2017-12-31 TXU/EEIM/071/59/2017
TOM-INSTAL Sp. z o.o.Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Chorzowskiej w obrębie działki nr 13 AM-6, 25/2, 24/2 AM-7, obręb Księże Małe

160 472,85 zł

2017-03-01 od: 2017-03-01 do: 2017-04-30 TXZ/EEIM/053/45/2017
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Artura Młodnickiego na odcinku ok. 50 m od ul. Jaracza – projekt nr 774 WBO 2016

20 049,00 zł

2017-03-01 od: 2017-03-01 do: 2017-08-31 TXZ/TRP/045/38/2017
Biuro Projektów EP- ROAD Eliza PodkalickaOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy miejsc postojowych i wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ul. Świątnickiej we Wrocławiu - WBO 2016

16 851,00 zł

2017-02-28 od: 2017-02-28 do: 2017-08-25 TXZ/EED/039/32/2017
ELEKTROTIM S.A.rozszerzenie oprac dok. proj dla przebudowy ul. L. Solskiego i ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych w zakresie: 1) przygotowania dodatkowych materiałów oraz opracowań niezbędnych do uzyskania dec. o zezwoleniu na re

116 850,00 zł

2017-02-24 od: 2017-02-24 do: 2017-06-30 TXZ/TRP/030/27/2017
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu technicznego chodnika przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu (łącznik do ul. Szkockiej) - WBO 2016

106 078,80 zł

2017-02-22 od: 2017-02-22 do: 2017-05-31 TXZ/EED/041/34/2017
Poczta Polska S.A.Świadczenie usług pocztowych dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu o kresie 01.03.2017-28.02.2019

907 569,50 zł

2017-02-21 od: 2017-03-01 do: 2019-02-28 TXZ/NXOS/040/33/2017
JAMP s.c. Roman Rawiak Rafał PołećOpracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia miejsc niebezpiecznych (7 lokalizacji) - Pakiet 1 (wschód)

35 178,00 zł

2017-02-21 od: 2017-02-21 do: 2017-12-31 TXZ/TRP/020/18/2017
DUDGRA Remonty Dróg Grażyna MajewskaWykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu: Zadanie 3 - obszar dzielnicy Krzyki

985 768,12 zł

2017-02-17 od: 2017-02-17 do: 2017-12-15 TXZ/EEDD/036/30/2017
Biuro Projektów EP- ROAD Eliza PodkalickaOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany organizacji ruchu w wyznaczonych lokalizacjach we Wrocławiu

35 670,00 zł

2017-02-17 od: 2017-02-17 do: 2017-08-07 TXZ/EED/043/36/2017
MADU S.C. Sp. z o.o., sp. komandytowaDostawa kabli SAS

2 140,20 zł

2017-02-17 od: 2017-02-17 do: 2017-03-03 TXZ/NXXI/031/28/2017
JAMP s.c. Roman Rawiak Rafał PołećOpracowanie dokumentacji projektowej dla 8 zadań obejmujących budowę oświetlenia

69 249,00 zł

2017-02-14 od: 2017-02-14 do: 2018-10-08 TXZ/TRP/028/25/2017
Laboratorium Drogowe Wojciech BogackiWykonanie badań nośności oraz odwiertów wraz z zaleceniami dotyczącymi technologii naprawy nawierzchni dla ulic Wrocławia.

92 250,00 zł

2017-02-14 od: 2017-02-14 do: 2018-11-15 TXZ/TRP/038/31/2017
KAMA BAR Mariola Jasekutrzymania i konserwacji wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo – rowerowych na terenie miasta Wrocławia: Część 1- zadanie 1: utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo- rowerowych bez przepompowni

83 640,00 zł

2017-02-10 od: 2017-02-10 do: 2018-02-10 TXZ/EEDI/026/24/2017
KAMA BAR Mariola Jasekutrzymania i konserwacji wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo – rowerowych na terenie miasta Wrocławia: Część2- zadanie 2: utrzymanie i konserwacja wyposażenia przejść podziemnych i tuneli pieszo- rowerowych z przepompownią

159 900,00 zł

2017-02-10 od: 2017-02-10 do: 2018-02-10 TXZ/EEDI/027/24/2017
Politechnika Krakowska Katedra BudowyDróg i Inżynierii RuchuWykonanie opracowania "Klasyfikacja odcinka drogi krajowej nr 5 od węzła Wrocław Północ do północnej granicy miasta przy moście Widawskim na ul.Sułowskiej we Wrocławiu ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz bezpieczeństwo sieci drogowej"

6 150,00 zł

2017-02-10 od: 2017-02-10 do: 2017-03-10 TXZ/EIR/014/13/2017
Agnieszka Bocheńska-NiemiecMonitoring i ewaluacja zrealizowanego zadania pn.: "Uspokojenie ruchu poprzez budowę wysp bocznych i zmianę organizacji ruchu docelowego na ul. Św. Antoniego we Wrocławiu"

2 672,34 zł

2017-02-09 od: 2017-02-09 do: 2017-03-09 TXZ/TRP/366/331/2016
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul.Ziemniaczanej na odcinku od nr 2 do ul.Mościckiego we Wrocławiu

18 450,00 zł

2017-02-08 od: 2017-02-08 do: 2018-01-31 TXZ/TRP/029/26/2017
Konsorcjum: Zakład Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiał Sp. z o.o. - lider i A.R.-BIT Sp. z o.o. - partnerWykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu: Zadanie 4 - obszar dzielnic Stare Miasto i Śródmieście

498 663,53 zł

2017-02-08 od: 2017-02-08 do: 2017-12-15 TXZ/EEDD/037/30/2017
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDWykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu: Zadanie 2 - obszar dzielnicy Psie Pole

999 571,80 zł

2017-02-08 od: 2017-02-08 do: 2017-12-15 TXZ/EEDD/035/30/2017
Wojciech Bisek "BISEK"Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu: Zadanie 1 - obszar dzielnicy Fabryczna

996 810,45 zł

2017-02-08 od: 2017-02-08 do: 2017-12-15 TXZ/EEDD/034/30/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Utrzymanie dwóch tuneli samochodowych w ciągu ul.Oławskiej we Wrocławiu

188 942,76 zł

2017-02-07 od: 2017-02-07 do: 2017-12-31 TXZ/EEDI/021/19/2017
GEOTAXA Sp. z o.o.Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb jednostki.

55 000,00 zł

2017-02-06 od: 2017-02-06 do: 2017-12-15 TXZ/NOXE/024/22/2017
Pracownia Archeologiczna DELFA - Robert Szwed Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych oraz pełnienie stałego archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z realizacja zadania pn: Budowa drogi gminnej na działkach o nr 39/8, 47 AM-14, obręb Gaj we Wrocławiu - projekt 560 WBO

1 968,00 zł

2017-01-27 od: 2017-01-27 do: 2017-04-15 TXZ/TRN/019/17/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.wykonania progów zwalniających i azyli dla pieszych we Wrocławiu zgodnie z opracowanymi projektami technicznymi organizacji ruchu: część I – wykonanie progów zwalniających na ul. Zefirowej, ul. Drukarskiej, ul. Partynickiej, ul. Jeleniej, ul. Partyzantów,

294 250,44 zł

2017-01-27 od: 2017-01-27 do: 2017-04-27 TXZ/EEDI/022/20/2017
RAND Sp. z o.o.Dzierżawa kserokopiarek

55 763,28 zł

2017-01-26 od: 2017-02-01 do: 2020-01-31 TXZ/NXO/001/1/2017
MTI PROJEKT Tomasz Cabała Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: Budowa drogi gminnej na działkach o nr 39/8, 47 AM-14, obręb Gaj we Wrocławiu - projekt 560 WBO

2 583,00 zł

2017-01-26 od: 2017-01-26 do: 2017-04-15 TXZ/TRN/018/16/2017
Benefit Systems Spółka AkcyjnaŚwiadczenie usług na rzecz Pracowników Klienta w ramach Programu Korzyści Pracowniczych przez Partnerów Benefit Systems oraz Benefit Systems

100 000,00 zł

2017-01-25 od: 2017-02-01 do: 2018-01-31 TXZ/NXXO/044/37/2017
INVEST & CONSULTING GROUP Sp. z o. o.Przygotowanie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w ramach realizacji zadania pn: "Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną", a w szczególności oprac

84 870,00 zł

2017-01-25 od: 2017-01-25 do: 2018-05-30 TXZ/TXXI/011/10/2017
Konsorcjum: ELEKTROTIM S.A.-Lider, ZABERD S.A.-Partner, ROTOMAT Sp. z o.o. - Partner/357/ Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia

375 016,48 zł

2017-01-25 od: 2017-01-25 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/015/14/2017
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaUtwardzenie łącznika chodników ulic Noteckiej i Królewieckiej we Wrocławiu

192 260,18 zł

2017-01-24 od: 2017-01-24 do: 2017-06-30 TXZ/EED/009/8/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Wykonywanie bieżącej wymiany: uszkodzonych elementów barier energochłonnych i elementów ekranów dźwiękochłonnych oraz balustrad na terenie miasta Wrocławia - Część 1 - Wymiana uszkodzonych elementów barier energochłonnych i ekranów dźwiękochłonnych oraz m

225 030,96 zł

2017-01-24 od: 2017-01-24 do: 2017-12-15 TXZ/EEDI/016/15/2017
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Wykonywanie bieżącej wymiany: uszkodzonych elementów barier energochłonnych i elementów ekranów dźwiękochłonnych oraz balustrad na terenie miasta Wrocławia - Część 2: Wymiana uszkodzonych elementów balustrad stalowych, ceglanych, kamiennych, betonowych, m

182 553,53 zł

2017-01-24 od: 2017-01-24 do: 2017-12-15 TXZ/EEDI/017/15/2017
Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. j.Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia - most Milenijny

214 020,00 zł

2017-01-20 od: 2017-01-20 do: 2017-12-31 TXZ/EED/004/4/2017
Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. j.Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia - Przejście Świdnickie, Węzeł Przesiadkowy

112 914,00 zł

2017-01-20 od: 2017-01-20 do: 2017-12-31 TXZ/EED/005/4/2017
Firma Inżynierska GF-MostyOpracowanie operatu wodnoprawnego dla zadania pn.: Przebudowa mostu Żernickiego

20 910,00 zł

2017-01-20 od: 2017-01-20 do: 2017-06-30 TXZ/TRP/364/329/2016
Trecom Wrocław Sp. z o.o.Dostawa kontraktów serwisowych wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego przez okres trwania umowy dla urządzeń aktywnych sieci ITS we Wrocławiu

102 364,83 zł

2017-01-20 od: 2017-01-20 do: 2018-01-20 TXZ/TXC/013/12/2017
Biuro Projektów SAN_PLAN Daniel PodkalickiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odwodnienie części ul. Czarnieckiego we Wrocławiu"

9 225,00 zł

2017-01-19 od: 2017-01-19 do: 2017-04-19 TXZ/EE/367/332/2016
DRO-KOM Damian GeislerOpracowanie dokumentacji projektowej w celu wyznaczenia przejść dla pieszych łącznie z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach ul.Grodzka-Most Uniwersytecki, ul.Ruska-ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Św.Mikołaja-ul.Białoskórnicza

83 640,00 zł

2017-01-19 od: 2017-01-19 do: 2017-11-19 TXZ/TRP/008/7/2017
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaPrzebudowa ul. Marco Polo na odcinku od ul. Krzysztofa Kolumba do ul. Ferdynanda Magellana we Wrocławiu - etap II

84 870,00 zł

2017-01-17 od: 2017-01-17 do: 2017-04-30 TXZ/TRNN/010/9/2017
Trax Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp.j.Eksploatacja i konserwacja 8 drogowych stacji pogodowych we Wrocławiu wraz z utrzymaniem łączności GPS z firmą obsługującą dane.

243 049,23 zł

2017-01-16 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/361/326/2016
ELEKTROTIM S.A.Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu.

435 394,02 zł

2017-01-13 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/362/327/2016
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. - lider i Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel -partner Oczyszczanie z plakatów 7084 szt. słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym ulic Wrocławia wraz z ich monitoringiem

174 811,73 zł

2017-01-13 od: 2017-01-13 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/012/11/2017
GM ROADS Polska Sp. z o.o.Budowa drogi gminnej na działkach o nr 39/8, 47 AM-14 obręb Gaj we Wrocławiu - projekt nr 560 w ramach WBO

558 428,31 zł

2017-01-13 od: 2017-01-13 do: 2017-04-15 TXZ/TRN/002/2/2017
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaPrzebudowa ul. Jarnołtowskiej od nr 31 do ul. Samotworskiej w zakresie utwardzenia pobocza i poprawy stanu technicznego

274 996,13 zł

2017-01-12 od: 2017-01-12 do: 2017-04-30 TXZ/TRN/003/3/2017
Pro-Tra Building Sp. z o.o.Rozbudowa ul.Sułowskiej na odcinku od ul.Polanowickiej Północnej do ul.Fryzjerskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów i chodników wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej

3 925 545,00 zł

2017-01-11 od: 2017-01-11 do: 2018-08-30 TXZ/TRN/360/325/2016
GM ROADS Polska Sp. z o.o.Przebudowa ul. F. Magellana we Wrocławiu

1 809 778,09 zł

2017-01-11 od: 2017-01-11 do: 2017-04-30 TXZ/TRNN/007/5/2017
Zakład Usług Informatycznych Stanisław KowalskiDostosowanie systemu RUZP do zmian wynikających z wprowadzenia w Gminie Wrocław centralizacji rozliczeń podatku VAT

4 305,00 zł

2017-01-10 od: 2017-01-10 do: 2017-02-08 TXZ/NXXI/365/330/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej spinającej kanalizację deszczową w ul. Skarbowców z kolektorem Przyjaźni – Racławicka we Wrocławiu

20 787,00 zł

2017-01-09 od: 2017-01-09 do: 2017-02-28 TXZ/TRP/347/313/2016
VIACON POLSKA-SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUtrzymanie tymczasowego objazdu mostu Pęgowskiego w rejonie ul. Pęgowskiej na rzece Widawie we Wrocławiu

271 234,31 zł

2017-01-05 od: 2016-12-01 do: 2017-04-30 TXZ/EEDI/006/6/2017
Specjalistyczny ZOZ ,,PRAXIS DUO'' s.c. Lucyna Piela, Renata PielaUsługi medyczne z zakresu medycyny pracy

25 000,00 zł

2017-01-01 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXZ/356/322/2016
MPWIK S.A.Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego na terenie miasta Wrocławia

3 150 000,00 zł

2016-12-30 od: 2017-01-30 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/352/318/2016
MPWIK S.A. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

492 000,00 zł

2016-12-30 od: 2017-01-01 do: 2018-12-31 TXZ/NXO/025/23/2017
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.Utrzymanie objazdu wraz z mostem tymczasowym dla zadania "Przebudowa mostu drogowego Widawskiego w ciągu ul. Sułowskiej na rzece Widawie we Wrocławiu"

354 240,00 zł

2016-12-30 od: 2017-01-01 do: 2017-04-30 TXZ/EEDI/363/328/2016
Konsorcjum: ELEKTROTIM S.A.-Lider, ZABERD S.A.-Partner, ROTOMAT Sp. z o.o. - Partner/357/Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania: Zadanie 1 - obszar A i Zadanie 2 - obszar B.

6 978 880,76 zł

2016-12-30 od: 2016-12-30 do: 2018-12-31 TXZ/EIS/357/323/2016
Garmond Press- Kraków Sp. z o.o.Dostawa gazet i czasopism specjalistycznych dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta na rok 2017

25 548,61 zł

2016-12-30 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXO/344/310/2016
Zakład Usług Informatycznych Stanisław KowalskiSprawowanie nadzoru autorskiego nad programami ZUI S. Kowalski zainstalowanymi i wdrożonymi w ZDiUM

35 424,00 zł

2016-12-30 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXXI/293/265/2016
Artur Dzierża ARDA Przedsiębiorstwo Usługowo HandloweWykonanie weryfikacji dokumentów związanych ze szkodami w pojazdach na terenie Gminy Wrocław

34 200,00 zł

2016-12-30 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/EXI/346/312/2016
Konsorcjum: ZABERD S.A. -Lider, ROTOMAT Sp. zo.o.-Partner, ELEKTROTIM-Partner /358/Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania: Zadanie 2 - obszar B.

6 944 467,33 zł

2016-12-30 od: 2016-12-30 do: 2018-12-31 TXZ/EIS/358/323/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Nadzór autorski - Przebudowa ulicy gen. Stanisława Maczka od ul. Zwycięskiej 50 do ul. Ołtaszyńskiej wraz z poprawą stanu istniejącej nawierzchni drogi z uwzględnieniem odwodnienia na odcinku od ul. Zwycięskiej 50 do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej we Wrocł

2 460,00 zł

2016-12-28 od: 2016-12-28 do: 2017-04-30 TXZ/TRN/355/321/2016
KORBANK S.A.Świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

8 118,00 zł

2016-12-28 od: 2016-12-30 do: 2017-12-31 TXZ/NXXI/335/303/2016
Konsorcjum firm: Rotomat sp z o.o.- Lider, Zaberd S.A.-Partner Wykonanie i konserwacja elementów zabezpieczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia

5 488 979,55 zł

2016-12-28 od: 2017-01-01 do: 2018-12-31 TXZ/EIO/359/324/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIED NA - przebudowa ulicy Ołtaszyńskiej na odcinku od ul. Malinowej (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wojszyckiej (wraz ze skrzyżowaniem) oraz ul. Wojszyckiej na odcinku od ul. Ołtaszyńskiej do ul. Agrestowej we Wrocławiu.

3 075,00 zł

2016-12-28 od: 2016-12-28 do: 2017-04-30 TXZ/TRN/354/320/2016
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaPrzebudowa ul.Nowej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

161 500,00 zł

2016-12-28 od: 2016-12-28 do: 2017-11-07 TXZ/TRN/353/319/2016
Jan Ząbek Usługi Sprzętowe-HandelŚwiadczenie usług sprzętowych na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

68 880,00 zł

2016-12-27 od: 2017-01-01 do: 2018-12-31 TXZ/NXO/343/309/2016
SYSTEMEG Sp. z o.oNadzór autorski nad systemem do windykacji należności w trybie cywilnym oraz karnym SYSTEmEGC (SEGC)

29 520,00 zł

2016-12-27 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXXI/351/317/2016
DRO-KOM Damian Geisler NA - przebudowa ulic Stawowej, Borowskiej, Peronowej, Kołłątaja we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych

2 460,00 zł

2016-12-23 od: 2016-11-23 do: 2017-03-30 TXZ/TRN/311/283/2016
SYSTEMEG Sp. z o.oNadzór autorski nad systemem do windykacji należności w trybie administracyjnym SYSTEmEGA (SEGA)

38 376,00 zł

2016-12-22 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXXI/350/316/2016
Krzysztofa Sikora-Bigaj ''WODUS'' Usługi ProjektoweOpracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla budowy chodnika w ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. Polanowickiej we Wrocławiu

12 300,00 zł

2016-12-22 od: 2016-12-22 do: 2017-02-28 TXZ/TRP/345/311/2016
Robert Sałbut ALTEL KONSERWACJA INSTALACJA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCHKonserwacja centrali telefonicznej SILICAN MAC 6400 oraz sieci i urządzeń współpracujących i podłączonych do centrali telefonicznej w budynku przy ul. Długiej 49, w budynku przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu jak i w innych obiektach ZDiUM.

59 778,00 zł

2016-12-22 od: 2017-01-01 do: 2018-12-31 TXZ/NXO/339/307/2016
Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Mościckiego na odcinku od ul. Mandżurskiej do ul. Ziemniaczanej’’.

42 619,50 zł

2016-12-19 od: 2016-12-19 do: 2018-02-16 TXZ/TRP/325/293/2016
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Naprawa konstrukcji mostu Milenijnego w ciągu ul. Milenijnej we Wrocławiu po szkodzie spowodowanej pożarem

292 189,74 zł

2016-12-19 od: 2016-12-19 do: 2017-01-19 TXZ/EEDD/348/314/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDRozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ul.J.Pilsudskiego na odcinku od pl.Legionów do ul.Świdnickiej oraz ul.T.Zielińskiego od ul.J.Piłsudskiego do ul.Swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych –w

21 648,00 zł

2016-12-16 od: 2016-12-16 do: 2017-02-16 TXZ/TRP/340/18/2016
EUROVIA POLSKA S.A.Budowa drogi lokalnej KL7 ze zjazdami i infrastrukturą techniczną w pasie drogowym w rejonie ul.Zakładowej we Wrocławiu

933 430,91 zł

2016-12-16 od: 2016-12-16 do: 2017-04-14 TXZ/TRNN/334/302/2016
SI4IT Sp. z o.o.Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego przez producenta sprzętu i oprogramowania IBM

54 341,40 zł

2016-12-16 od: 2016-12-16 do: 2016-12-29 TXZ/TXC/327/295/2016
Paweł Poliński POLMANNadzór autorski nad systemem RCP

21 402,00 zł

2016-12-16 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXXI/337/305/2016
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaUsunięcie awarii wodociągowej na terenie Zarządu Dróg Utrzymania Miasta przy ul. Michalczyka 23

9 133,66 zł

2016-12-15 od: 2016-11-07 do: 2016-12-17 TXZ/NXO/338/306/2016
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaNaprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na ternie miasta Wrocławia zadanie 1 Stare Miasto

186 704,16 zł

2016-12-15 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/319/291/2016
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaNaprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na ternie miasta Wrocławia zadanie 2 Śródmieście

245 467,41 zł

2016-12-15 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/320/291/2016
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaNaprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na ternie miasta Wrocławia - zadanie 3 Krzyki

305 573,82 zł

2016-12-15 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/321/291/2016
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaNaprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na ternie miasta Wrocławia zadanie 4 Fabryczna

305 573,82 zł

2016-12-15 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/322/291/2016
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaNaprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na ternie miasta Wrocławia zadanie 5 Psie Pole

187 903,41 zł

2016-12-15 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/323/291/2016
Marzena NawrotkiewiczWykonywanie prac księgowych związanych z obsługą pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej

3 300,00 zł

2016-12-14 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXZ/330/298/2016
MARIUSZ SZTOBRYN CENTROWAG Przegląd, legalizacja, kalibracja wagi nieautomatycznej elektronicznej do 60000 kg, typ ROOSTER 60/18/3-T6892, rok produkcji 2007 znajdującej się na terenie Zamawiającego – budynek H pod nadzorem Urzędu Technicznego.

6 949,50 zł

2016-12-13 od: 2016-12-13 do: 2016-12-31 TXZ/NXO/341/308/2016
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii Pełnienie nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych przy pracach ziemnych związanych z realizacją zadania pn. „Poprawą stanu technicznego chodnika przy ul. Nowej we Wrocławiu”.

2 750,00 zł

2016-12-13 od: 2016-12-13 do: 2017-05-31 TXZ/EED/316/288/2016
EL-CO Krzysztof NakoniecznyObsługa stacji transformatorowej R-1740, rozdzielni WN i NN zlokalizowanej przy ul. Michalczyka 23

25 584,00 zł

2016-12-12 od: 2017-01-01 do: 2018-12-31 TXZ/NXO/336/304/2016
Rotomat Sp. z o.o.Budowa nowej bramy drogowskazowej na ul. R. Traugutta (plac Wróblewskiego) we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

72 447,00 zł

2016-12-12 od: 2016-12-12 do: 2017-06-12 TXZ/TRP/328/296/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania polegającego na zapewnieniu rowerzystom jazdy „pod prąd" na ulicach jednokierunkowych we Wrocławiu (45 ulic)

12 300,00 zł

2016-12-08 od: 2016-12-08 do: 2016-12-15 TXZ/TRP/342/135/2016
Agencja Usług Księgowych i Doradztwa Finansowego ,,BUCHALTER'' S.COpracowanie i wdrożenie w systemie "BUCHALTER" transferu danych w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego

29 520,00 zł

2016-12-08 od: 2016-12-08 do: 2017-02-15 TXZ/NXXI/313/285/2016
Agencja Usług Księgowych i Doradztwa Finansowego ,,BUCHALTER'' S.CSprawowanie nadzoru autorskiego nad systemem "BUCHALTER"

72 176,40 zł

2016-12-08 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXXI/314/286/2016
ELEKTROTIM S.A.Dostawa i montaż 44 szt. stojaków rowerowych rurowych typu U, 4 szt. wysp separacyjnych ze słupkami, przesunięcie 1 wyspy separacyjnej oraz odtworzenie nawierzchni

36 864,33 zł

2016-12-06 od: 2016-12-06 do: 2016-12-23 TXZ/EEIM/333/301/2016
Konsorcjum: Rotomat Sp. z o.o. - Lider, Elektrotim S.A., ZABERD S.A.Bieżące utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej poziom i4, poziom i5, poziom i5r na terenie miasta Wrocławia oraz oznakowania Systemu Informacji Miejskiej na Rondzie Reagana we Wrocławiu

266 098,20 zł

2016-12-05 od: 2017-01-01 do: 2018-12-31 TXZ/EIO/318/290/2016
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Sprzedaż energii - taryfa O11, O12 umowa 14/304/2016

6 800 000,00 zł

2016-12-05 od: 2017-01-01 do: 2018-01-25 TXZ/EEIM/032/29/2017
Exence S.A.Prowadzenie nadzoru eksploatacyjnego nad Systemem Monitoringu Eksploatacji i Obsługi Zamówień Publicznych SMEiOZP

25 830,00 zł

2016-12-05 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXXI/315/287/2016
BUTORG Zbigniew PotocznikAbonament na dostawę publikacji elektronicznej Buduj z głową

4 538,70 zł

2016-12-05 od: 2016-12-05 do: 2017-12-31 TXZ/NXXI/317/289/2016
COIG S.A.Świadczenie usług serwisu Systemu Obsługi Spraw i Dokumentów Mdok

23 616,00 zł

2016-12-05 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXXI/331/299/2016
Energia - Obrót S.A.sprzedaż energii pozostałe taryfy - umowa 15/305/2016

4 650 000,00 zł

2016-12-05 od: 2017-01-01 do: 2018-01-25 TXZ/EEIM/033/29/2017
GreenLanding Andrzej RapaczOpracowanie PFU dla zadania "Zielone Tętnice Wrocławia. Ul. Legnicka. Etap.I"

110 000,00 zł

2016-12-02 od: 2017-01-02 do: 2017-03-15 TXZ/TRP/324/292/2016
Automatyka Biurowa Sp. z o.o.Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów do sprzętu komputerowego

143 731,04 zł

2016-12-02 od: 2017-01-02 do: 2017-12-31 TXZ/NXO/294/266/2016
PARTNER PAPESZakup papieru kserograficznego, papieru do faksu oraz papieru do plotera.

42 923,56 zł

2016-12-02 od: 2017-01-02 do: 2017-12-31 TXZ/NXO/305/277/2016
Bożena ZarzecznaWykonywanie prac księgowych związanych z obsługą pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej

3 900,00 zł

2016-12-02 od: 2017-01-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXZ/329/297/2016
ABC-SERVICE Zakup papieru toaletowego i ręczników papierowych.

37 258,67 zł

2016-12-02 od: 2017-01-02 do: 2017-12-31 TXZ/NXO/304/276/2016
"ASKAR" BIURO INŻYNIERSKIE Helena KolanyWykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową 1 m2 nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 2/9 i 2/120, AM – 7 obręb Muchobór Wielki,

1 000,00 zł

2016-12-01 od: 2016-12-01 do: 2016-12-02 TXZ/TRP/332/300/2016
EUROVIA POLSKA S.A.Przebudowa ulicy Ołtaszyńskiej na odcinku od. ul. Malinowej (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wojszyckiej (wraz ze skrzyżowaniem) oraz ul.Wojszyckiej na odcinku od ul.Ołtaszyńskiej do ul.Agrestowej we Wrocławiu.

1 950 870,60 zł

2016-11-28 od: 2016-11-28 do: 2017-06-14 TXZ/TRN/306/278/2016
Advatech Sp. z o.o.Dostawa dysków twardych oraz akcesoriów komputerowych

23 546,25 zł

2016-11-28 od: 2016-11-28 do: 2016-12-12 TXZ/NXXI/307/279/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHpoprawy stanu technicznego nawierzchni ul. 3 Maja we Wrocławiu na odcinku od nr 7 do ul. Koreańskiej.

160 496,84 zł

2016-11-25 od: 2016-11-25 do: 2017-05-31 TXZ/EEDD/308/280/2016
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Poprawa stanu nawierzchni peronów i dostosowanie ich parametrów do taboru tramwajowego typu PESA oraz opracowanie organizacji ruchu zastępczego – dotyczy peronów wzdłuż linii tramwajowej w ciągu ul. Wróblewskiego i ul. Olszewskiego od ul. Tramwajowej do p

173 595,82 zł

2016-11-25 od: 2016-11-25 do: 2017-01-31 TXZ/EEDI/326/294/2016
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Montaż, wymiana i naprawa uszkodzonych balustrad, ekranów dźwiękochłonnych i barier energochłonnych na terenie miasta Wrocławia

173 753,49 zł

2016-11-24 od: 2016-11-24 do: 2016-12-31 TXZ/EEDI/309/281/2016
Andrzej Dwojak "DWOJAK"Ratownicze badania archeologiczne oraz pełnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic Stawowej, Borowskiej, Peronowej, H. Kołłątaja we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowero

2 447,70 zł

2016-11-23 od: 2016-11-23 do: 2017-03-30 TXZ/TRN/312/284/2016
Wojciech Kornak aranżacja i wyposażenie wnętrzDostawa i montaż wyposażenia biurowego stanowiącego uzupełnienie mebli będących na wyposażeniu Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym

29 553,95 zł

2016-11-23 od: 2016-11-23 do: 2016-12-20 TXZ/NXO/310/282/2016
Konsorcjum: ROTOMAT Sp. z o.o. i ELEKTROTIM SAPrzebudowa ulic Stawowej, Borowskiej, Peronowej, H. Kołłątaja we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych

889 050,27 zł

2016-11-21 od: 2016-11-21 do: 2017-06-20 TXZ/TRN/299/271/2016
ELEKTROTIM S.A.Dostawa i montaż stajaków rowerowych w 57 lokalizacjach na terenie Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

164 994,66 zł

2016-11-18 od: 2016-11-18 do: 2017-02-18 TXZ/TRN/301/273/2016
ELEKTROTIM S.A.Budowa parkingu Bike&Ride przy ul. Boguszowskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

60 270,00 zł

2016-11-18 od: 2016-11-18 do: 2016-12-15 TXZ/TRNN/303/275/2016
Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS- Projekt Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej "przebudowa ronda na ul. Granicznej przy Węźle Lotnisko polegająca na budowie łącznic bypass

81 426,00 zł

2016-11-18 od: 2016-11-18 do: 2017-12-15 TXZ/TRP/291/263/2016
Tomasz Bolanowski KONSULTANT & PARTNERZY Szkolenie - prawo budowlane

4 500,00 zł

2016-11-18 od: 2016-11-28 do: 2016-11-28 TXZ/NXZ/300/272/2016
Pro-Tra Building Sp. z o.o.Podniesienie peronu przystanku autobusowego do 17 cm na skrzyżowaniu ulic Kamieńskiego i Starościńskiej na osiedlu Polanowice

20 910,00 zł

2016-11-14 od: 2016-11-14 do: 2016-11-30 TXZ/TRNN/302/274/2016
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "REMAT Sp. z o.o.Poprawa stanu technicznego chodnika przy ul. Górniczej we Wrocławiu na odcinku od ul. Lotniczej do nr 80a

740 403,84 zł

2016-11-10 od: 2016-11-10 do: 2017-04-10 TXZ/EEDD/296/268/2016
Industrial Plant Limited Sp. z o.o.Zakup gniazd do słupków przeszkodowych wraz z dostawą

13 653,00 zł

2016-11-10 od: 2016-11-10 do: 2016-11-23 TXZ/EIO/297/269/2016
"EP ROAD" Eliza PodkalickaPełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w sięgaczach ul. Starzyńskiego, zlokalizowanych pomiędzy posesjami 11 a 13, 23 a 25 i 43 a 45 - projekt nr 220 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego"

1 476,00 zł

2016-11-09 od: 2016-11-09 do: 2016-11-30 TXZ/TRP/290/262/2016
Adwokat Elżbieta Żemojtel Kancelaria Adwokackazastępstwo procesowe

246,00 zł

2016-11-08 od: 2016-11-09 do: 2016-11-09 TXZ/NXXP/298/270/2016
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH SPOLBUD Sp. z o.o.Wymiana nawierzchni na dwóch przejazdach rowerowych przez torowisko tramwajowe na pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu

150 675,00 zł

2016-11-04 od: 2016-11-04 do: 2016-11-25 TXZ/EEDT/292/264/2016
Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk HincaWykonanie nasadzeń drzew oraz ich pielęgnacja w rejonie parku przy ul. Awicenny kompensujących wycinkę roślin w związku z budową chodnika od ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu

178 200,00 zł

2016-11-04 od: 2016-11-04 do: 2019-11-30 TXZ/TRP/284/256/2016
Bickhardt Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przebudowa ul. gen. S. Maczka od ul. Zwycięskiej 50 do ul. Ołtaszyńskiej wraz z poprawą stanu istniejącej nawierzchni drogi z uwzględnieniem odwodnienia na odc. od ul. Zwycięskiej 50 do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej we Wrocławiu.

1 359 958,65 zł

2016-11-04 od: 2016-11-04 do: 2017-07-21 TXZ/TRN/287/259/2016
Jerzy Klier Zakład Budowlany "Klier"Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy peronów na pętli Leśnica we Wrocławiu

8 610,00 zł

2016-11-03 od: 2016-11-03 do: 2016-12-03 TXZ/EE/277/249/2016
"PRESSCOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzkolenie: "Warsztaty Zarządzanie pasem drogowym"

4 500,00 zł

2016-11-02 od: 2016-11-10 do: 2016-11-10 TXZ/NXZ/289/261/2016
BICKHARDT-BAU Polska Sp. z o.o.Poprawa stanu nawierzchni ul. Popielskiego na odcinku od ul. Myszkowskiej do ul. Hajduckiej (droga 3KDL/2) we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg w sięgaczach osiedlowych ul. Popielskiego (dz. 86, AM-6, obręb Księże

860 606,41 zł

2016-10-30 od: 2016-10-30 do: 2018-04-30 TXZ/TRN/286/258/2016
REMDRO S.A.Poprawa stanu technicznego chodników na dwóch odcinkach w ul. Rybnickiej we Wrocławiu – projekt nr 255 z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

116 850,00 zł

2016-10-28 od: 2016-10-28 do: 2016-12-16 TXZ/TRN/281/253/2016
Pro-Tra Building Sp. z o.o. naprawa okładzin schodów oraz ścian w przejściu Świdnickim

33 941,60 zł

2016-10-28 od: 2016-10-28 do: 2016-11-18 TXZ/EEDD/280/252/2016
WC Serwis Sp. z o.o. Spółka KomandytowaDostarczenie, ustawienie, serwisowanie i odbiór przenośnych kabin WC wraz z wykonaniem tymczasowej latarni oświetlającej ustawione kabiny

1 933,20 zł

2016-10-27 od: 2016-10-29 do: 2016-11-02 TXZ/EEIM/285/257/2016
1consulting Oskar SkomskiOpracowanie dokumentacji systemu pomiarowego używanego dla celów badawczych projektu OPTICITIES

7 626,00 zł

2016-10-20 od: 2016-10-20 do: 2016-11-19 TXZ/TXXI/276/248/2016
JAMP Sp. z o. o.Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn. "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych i chodników"

4 428,00 zł

2016-10-20 od: 2016-10-20 do: 2016-11-12 TXZ/TRN/278/250/2016
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Spółka Jawna Świadczenie doradztwa prawnego w zakresie oceny przedsięwzięcia pod kątem identyfikacji możliwych metod i wariantów realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i utrzymanie wiat i ławek na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu”

22 755,00 zł

2016-10-18 od: 2016-10-18 do: 2017-01-18 TXZ/EEIP/279/251/2016
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "REMAT Sp. z o.o.Budowa chodnika i oświetlenia w sięgaczach ul. Starzyńskiego zlokalizowanych pomiędzy posesjami 11a 13, 23 a 25 i 43 a 45 - projekt nr 220 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

92 250,00 zł

2016-10-14 od: 2016-10-14 do: 2016-11-30 TXZ/TRP/274/246/2016
Jerzy Klier Zakład Budowlany "Klier"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i ul. Mickiewicza we Wrocławiu"

60 270,00 zł

2016-10-06 od: 2016-10-06 do: 2016-11-17 TXZ/EEDT/268/240/2016
ZUKiB "Probit"Analiza przedwdrożeniowa nowego systemu f-k.

5 535,00 zł

2016-10-06 od: 2016-10-06 do: 2016-11-30 TXZ/NXXI/272/244/2016
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut ArcheologiiNadzór i ratownicze badania archeologiczne przy pracach ziemnych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia sięgaczy osiedlowych ul. Popielskiego we Wrocławiu - projekt nr 410 z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego"

1 800,00 zł

2016-10-05 od: 2016-10-05 do: 2016-11-25 TXZ/TRN/275/247/2016
Firma Projektowa WANECKI Sp z o.o.Oprac. dok. proj. dla budowy miejskich kanałów technologicznych w ramach zad. ,,Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej i Głównej''

4 920,00 zł

2016-10-05 od: 2016-10-05 do: 2016-11-15 TXZ/TRP/270/242/2016
Firma Inżynierska GF-MostyOpracowanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kowalskiej nad ul. Krzywoustego we Wrocławiu

152 000,00 zł

2016-10-05 od: 2016-10-05 do: 2016-12-15 TXZ/EEDI/273/245/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIED Pełnienie nazdoru autorskiego dla zad.: Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na 11 skrzyżowaniach we Wrocławiu: Pakiet 1 i Pakiet 2

3 075,00 zł

2016-10-04 od: 2016-10-04 do: 2016-12-28 TXZ/TRN/269/241/2016
Agora S.A.Publikacja ogłoszeń i komunikatów na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim zawierającym strony mutowane dotyczące regionu dolnośląskiego i miasta Wrocław

11 000,00 zł

2016-10-01 od: 2016-10-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXXM/262/234/2016
Polska Press Sp. z o.o.Publikacja ogłoszeń i komunikatów na łamach prasy o zasięgu lokalnym

9 000,00 zł

2016-10-01 od: 2016-10-01 do: 2017-12-31 TXZ/NXXM/263/235/2016
Studio Maja RównanekRozbudowa serwisu bip.zdium.wroc.pl w zakresie zintegrowania z nim serwisu zamówień publicznych wzp.zdium.wroc.pl oraz serwisu publikacji umów zawieranych przez ZDiUM

15 375,00 zł

2016-09-29 od: 2016-09-29 do: 2016-11-18 TXZ/NXXI/254/227/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę systemu "Parkuj i jedź" we Wrocławiu - etap I dla: Zadania nr 1. Budowa parkingu "Parkuj i jedź" w rejonie pętli komunikacji miejskiej Oporów

73 308,00 zł

2016-09-29 od: 2016-09-29 do: 2017-01-31 TXZ/TRP/260/233/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę systemu "Parkuj i jedź" we Wrocławiu - etap I dla: Zadania nr 2. Budowa parkingu "Parkuj i jedź" przy przystankach komunikacji miejskiej Ślężna - Kamienna

72 570,00 zł

2016-09-29 od: 2016-09-29 do: 2017-01-31 TXZ/TRP/261/233/2016
Rotomat Sp. z o.o.Uspokojenie ruchu na ul. Cybulskiego na odc. Maxa Borna do ul. Drobnera

103 074,00 zł

2016-09-28 od: 2016-09-28 do: 2016-10-24 TXZ/TRN/264/236/2016
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie nazwy ,,Przejście Słodowe'' przejścia podziemnego w ciągu ul. Oławskiej we Wrocławiu wraz z oprac. dok. proj..

50 000,00 zł

2016-09-22 od: 2016-09-22 do: 2016-10-15 TXZ/EEDI/265/237/2016
ProOffice Piotr Deutsch dostawa urządzeń drukujących

13 871,94 zł

2016-09-20 od: 2016-09-20 do: 2016-10-11 TXZ/NXXI/255/228/2016
PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWE ,,KARSTOL’’ STANISŁAW KARBOWSKI MEBLE I WYPOSAŻENIE WNĘTRZZakup mebli biurowych

24 272,82 zł

2016-09-16 od: 2016-09-16 do: 2016-10-15 TXZ/NXO/258/231/2016
Maciej Laskowski ATUT Komputerdostawa komputerów osobistych, notebooków,monitorów

131 474,70 zł

2016-09-16 od: 2016-09-16 do: 2016-10-14 TXZ/NXXI/256/229/2016
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaPoprawa stanu technicznego drogi gruntowej - ul. Brochowska we Wrocławiu

264 897,41 zł

2016-09-12 od: 2016-09-12 do: 2016-10-31 TXZ/EED/247/222/2016
ELEKTROTIM S.A.Budowy doświetlenia przejść dla pieszych i chodników

207 016,34 zł

2016-09-12 od: 2016-09-12 do: 2018-07-15 TXZ/TRN/257/230/2016
JAMP Sp. z o. o. Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Marca Polo na odcinku od ul.Swojczyckiej do ul.Krzysztofa Kolumba we Wrocławiu

220 058,82 zł

2016-09-12 od: 2016-09-12 do: 2016-11-30 TXZ/TRN/252/225/2016
Biuro Projektów SAN_PLAN Daniel PodkalickiOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Odwodnienie części ul. Wieruszowskiej we Wrocławiu"

14 760,00 zł

2016-09-12 od: 2016-09-12 do: 2016-12-20 TXZ/EEIM/232/207/2016
Konsorcjum: ROTOMAT Sp. z o.o. i ELEKTROTIM SAPrzebudowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na 11 skrzyżowaniach we Wrocławiu (pakiet 1)

507 605,27 zł

2016-09-09 od: 2016-09-09 do: 2016-12-09 TXZ/TRN/248/223/2016
Konsorcjum: ROTOMAT Sp. z o.o. i ELEKTROTIM SAPrzebudowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na 11 skrzyżowaniach we Wrocławiu (2 pakiet)

548 399,24 zł

2016-09-09 od: 2016-09-09 do: 2016-12-09 TXZ/TRN/249/223/2016
Konsorcjum: ROTOMAT Sp. z o.o. i ELEKTROTIM SAPrzebudowa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na 11 skrzyżowaniach we Wrocławiu (3 pakiet)

554 328,61 zł

2016-09-09 od: 2016-09-09 do: 2018-05-30 TXZ/EE/250/223/2016
ZABERD Zakład Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoPrzebudowa sygnalizacji świetlnej na wjeździe do obiektu Akademii Wychowania Fizycznego przez torowisko tramwajowe ul. Mickiewicza 58 we Wrocławiu

10 332,00 zł

2016-09-07 od: 2016-09-07 do: 2016-10-07 TXZ/TRNN/234/209/2016
Zakład Usług Informatycznych Stanisław Kowalski Rozbudowa funkcjonalności systemu RUZP

3 690,00 zł

2016-09-07 od: 2016-09-07 do: 2016-10-05 TXZ/NXXI/246/221/2016
Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o.Utwardzenie nawierzchni łącznika drogowego-ul. Smętna - Monte Cassino-Wrocławski Budżet Obywatelski nr274

197 457,50 zł

2016-09-07 od: 2016-09-07 do: 2016-11-18 TXZ/EED/245/220/2016
Aneta Broda ,,BETULA"Opracowanie projektu nasadzeń kompensacyjnych w związku z przebudową ulic Jeziorowej,ul. Starodębowej, ul. Chłopskiej, ul. Wilgotnej, ul. Kowalskiej i ul. Strachocińskiej we Wrocławiu.

5 535,00 zł

2016-09-07 od: 2016-09-07 do: 2016-12-07 TXZ/TRP/242/217/2016
Milestone Dom Wdrożeniowy sp. zo.o. zakup licencji oprogramowania Microsoft Office

3 049,99 zł

2016-09-01 od: 2016-09-01 do: 2016-09-15 TXZ/NXXI/244/219/2016
Sicińska Karolina MegaOgrodyRemont rampy ze schodami przy budynkach D1-D6 na terenie ZDIUM w technologii odciskanego, antypoślizgowego betonu wylewanego w monolicie.

46 617,25 zł

2016-09-01 od: 2016-09-02 do: 2016-10-31 TXZ/NXO/233/208/2016
APEXNET Sp. z o.o. sp. k.Szkolenie Nowelizacja PZP

6 500,00 zł

2016-09-01 od: 2016-09-02 do: 2016-09-02 TXZ/NXZ/251/224/2016
AUTOMIL MARZENA MAZURŚwiadczenie usług w zakresie napraw i serwisowania 24 sztuk samochodów służbowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

55 350,00 zł

2016-08-31 od: 2016-09-01 do: 2018-08-31 TXZ/NXO/243/218/2016
BOGIV S.C. Iwona Pietrykowska Bogdan PietrykowskiWykonanie prac pielęgnacyjno konserwatorskich pomnika fontanny Walka i Zwycięstwo zlokalizowanej na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu

48 585,00 zł

2016-08-31 od: 2016-09-15 do: 2016-11-15 TXZ/EEIM/241/216/2016
Rotomat Sp. z o.o.Wykonanie azyli dla pieszych oraz odnowienie oznakowania przejść dla pieszych na ul. Orlej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

29 520,00 zł

2016-08-26 od: 2016-08-26 do: 2016-09-02 TXZ/TRNN/253/226/2016
Advatech Sp. z o.o.Zakup usługi wsparcia technicznego dla systemu wirtualizacji VMWare

10 393,50 zł

2016-08-26 od: 2016-08-26 do: 2016-09-25 TXZ/NXXI/236/211/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHpoprawa stanu technicznego chodnika ul. Nowej we Wrocławiu

49 761,50 zł

2016-08-26 od: 2016-08-26 do: 2017-05-31 TXZ/EED/239/214/2016
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe INKOM spółka cywilnaWykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu kołowego na przejazdach kolejowych kategorii A - D we Wrocławiu

30 885,00 zł

2016-08-26 od: 2016-09-05 do: 2016-10-31 TXZ/EIR/238/213/2016
MultiSoft Eliza KrusińskaPrzedłużenie wsparcia Eset EndPoint Antywirus BE Suite (300 stanowisk)

33 948,00 zł

2016-08-26 od: 2016-08-26 do: 2016-10-28 TXZ/NXXI/237/212/2016
RED Marcin SzczurowskiInwentaryzacja zieleni na działce nr 6/8, AM-24, obręb Brochów we Wrocławiu

4 000,00 zł

2016-08-23 od: 2016-08-23 do: 2016-08-29 TXZ/EE/235/210/2016
Zbigniew Halski HAL-SAN Zakład ProjektowyOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie ul.Jarnołtowskiej - od skrzyżowania z ul.Samotworską do przystanku autobusowego w zakresie wykonania peronu przystankowego i chodnika.

4 305,00 zł

2016-08-22 od: 2016-08-22 do: 2016-09-30 TXZ/TRP/229/204/2016
KAMA BAR Mariola JasekZamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEIM/410/343/2015 z dnia 31.12.2015r. na Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia.

110 673,56 zł

2016-08-16 od: 2016-08-16 do: 2017-12-31 TXZ/EEIM/231/206/2016
Firma Projektowa WANECKI Sp z o.o.Ekspertyza Mostu Milenijnego we Wrocławiu

16 000,00 zł

2016-08-10 od: 2016-08-10 do: 2016-09-07 TXZ/EEDI/227/202/2016
SYSTEMEG Sp. z o.oŚwiadczenie usługi sprzedaży abonamentów parkingowych za pomocą sklepu internetowego

25 830,00 zł

2016-08-09 od: 2016-08-09 do: 2017-12-31 TXZ/EP/214/190/2016
Rotomat Sp. z o.o.Zmiana organizacji ruchu docelowego na skrzyżowaniu ulic Racławickiej, Gajowickiej i Orlej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

54 070,80 zł

2016-08-09 od: 2016-08-09 do: 2016-08-31 TXZ/TRP/226/201/2016
Bickhardt Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu

150 695,79 zł

2016-08-09 od: 2016-08-09 do: 2016-11-30 TXZ/EEDD/230/205/2016
Mikoda Grzegorz Doma-Wiert Usługi Wiertnicze Grzegorz MikodaBadanie podłoża gruntowego ul. 3 Maja we Wrocławiu

1 968,00 zł

2016-08-05 od: 2016-08-05 do: 2016-08-31 TXZ/EEIM/228/203/2016
Partner Papes Sp. z o.o.Dostawa materiałów biurowych

47 089,25 zł

2016-08-01 od: 2016-08-01 do: 2017-07-31 TXZ/NXO/225/200/2016
PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o.Wykonanie naprawy spodu konstrukcji przęsła środkowego mostu Pokoju wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

477 240,00 zł

2016-08-01 od: 2016-08-01 do: 2017-06-30 TXZ/EEDI/196/173/2016
Biuro Projektowe DRO-KOM Damian GeislerZmiana rozwiązań projektowych dla zadania polegającego na rozbudowie ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej

14 145,00 zł

2016-07-28 od: 2016-07-28 do: 2016-10-04 TXZ/TRP/215/191/2016
RESTOART SP. Z O. O.Wykonanie i montaż piór dla postaci pomnika Aleksandra hr. Fredry wraz z usunięciem uszkodzeń powłoki ochronnej pomnika.

12 000,00 zł

2016-07-27 od: 2016-08-27 do: TXZ/EEIM/204/181/2016
Pro-Tra Building Sp. z o.o.Przebudowa ul.Sarniej we Wrocławiu

1 510 050,53 zł

2016-07-26 od: 2016-07-26 do: 2016-12-22 TXZ/TRNN/221/196/2016
Pracownia Archeologiczna DELFA - Robert SzwedWykonanie ratowniczych badań archeologicznych oraz pełnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z realizacją zadania polegającego na przebudowie ul.Pełczyńskiej i Kominiarskiej we Wrocławiu, realizowanego w ramach umowy na p

3 690,00 zł

2016-07-26 od: 2016-07-26 do: 2017-07-14 TXZ/TRP/224/199/2016
PRODRO Maciej JanikPoprawa stanu technicznego nawierzchni chodników przez uzupełnienie zabruków- ul.Warmińska/Braniewska we Wrocławiu

9 600,00 zł

2016-07-22 od: 2016-07-22 do: 2016-08-05 TXZ/EED/218/194/2016
Konsorcjum: Lider: Zakład Sieci i Zaisilania Sp. z o.o., Partner: TAUMER Sp. z o.o.Zad.1 – Poprawa stanu technicznego Mostów Uniwersyteckich Północnego i Południowego we Wrocławiu w zakresie jezdni i międzymościa – Etap I

1 356 143,55 zł

2016-07-22 od: 2016-07-22 do: 2016-10-28 TXZ/EEDI/222/197/2016
Konsorcjum: Lider: Zakład Sieci i Zaisilania Sp. z o.o., Partner: TAUMER Sp. z o.o.Zad.2 – Wymiana rozjazdu dwutorowego pojedynczego w rejonie ul.Drobnera we Wrocławiu oraz wymiana torowiska na Mostach Uniwersyteckich

3 341 571,68 zł

2016-07-22 od: 2016-07-22 do: 2016-10-28 TXZ/EEDI/223/198/2016
LOB Master Key Sp. z o.o.Wymiana systemu zabezpieczeń kanałów MKt wraz z dostawą kłódek i zamków systemowych

30 579,00 zł

2016-07-22 od: 2016-07-22 do: 2016-08-19 TXZ/TXK/197/174/2016
,,B.I.P.'' Jarosław BrodaPełnienie nadzoru autorskiego dla zad. pn.:,,Rozbudowa drogi gminnej nr 105774 (ul. Buforowa -łącznik)

2 152,50 zł

2016-07-20 od: 2016-07-20 do: 2016-09-30 TXZ/TRN/200/177/2016
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Zamównenie uzupełniajace do umowy TXZ/EEDI/142/128/2016 wykonanie poprawy stanu przejścia podziemnego Słodowego we Wrocławiu

248 923,90 zł

2016-07-19 od: 2016-07-19 do: 2016-08-30 TXZ/EEDI/211/128/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji MKT wzdłuż ul.Żmigrodzkiej oraz objęcia wideomonitoringiem przejazdu rowerowego przy Moście Trzebnickim wraz z wlotem ul.Zawalnej we Wrocławiu

15 990,00 zł

2016-07-19 od: 2016-07-19 do: 2016-10-28 TXZ/TRP/207/185/2016
Drukarnia KCHEK Edward KrzywulskiWytworzenie i dostarczenie druków abonamentów oraz identyfikatorów

3 837,60 zł

2016-07-19 od: 2016-07-19 do: 2016-08-02 TXZ/EPXR/219/64/2016
P.U.P. Euroasfalt Sp. zo.o.Wykonanie likwidacji spękań nawierzchni bitumicznych na drogach miejskich we Wrocławiu

180 490,20 zł

2016-07-18 od: 2016-07-18 do: 2016-11-15 TXZ/EEDD/205/182/2016
Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.Wykonanie projektu remontu Kładki Grabiszyńskiej nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu

72 570,00 zł

2016-07-18 od: 2016-07-18 do: 2016-11-18 TXZ/EEDI/171/155/2016
DRO-KOM Damian Geisleropracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania p.n.: Przebudowa ulic Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego w celu wyznaczenia pasów rowerowych na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do pl. Dominikańskiego we Wrocławiu w zakresie usytuowania drogi dla

13 530,00 zł

2016-07-15 od: 2016-07-15 do: 2016-08-31 TXZ/TRP/209/186/2016
Pebud Sp. z o oDemontaż barier betonowych i zagospodarowanie odpadów w ramach zadania p.n.: ,,Przebudowa drogi łączącej ul. Warciańską z ul. Kosmonautów w zakresie wydzielenia chodnika i ścieżki rowerowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – projekt 699 w rama

8 856,00 zł

2016-07-15 od: 2016-07-15 do: 2016-10-31 TXZ/TRN/210/187/2016
City Traffic Systems Sp. z o. o.Dostawa wsparcia technicznego (przedłużenie licencji) dla dwóch urządzeń Fortigate FG310B

45 018,00 zł

2016-07-14 od: 2016-07-14 do: 2016-07-29 TXZ/TXC/199/176/2016
Rotomat Sp. z o.o.Montaż dwóch sygnalizatorów pomocniczych rowerowych 3xO100 LED wraz z niezbędnym okablowaniem na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. i ul. Sokolej we Wrocławiu

3 591,60 zł

2016-07-13 od: 2016-07-13 do: 2016-07-18 TXZ/TRNN/216/192/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIED Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Ołtaszyńskiej we Wrocławiu w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Ołtaszyńskiej i Wojszyckiej

7 995,00 zł

2016-07-13 od: 2016-07-13 do: 2016-07-15 TXZ/TRP/180/160/2016
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia z podziałem na dwa zadania: zadanie nr 2 - część zachodnia miasta Wrocławia

253 318,50 zł

2016-07-12 od: 2016-07-12 do: 2016-11-30 TXZ/EEDI/191/25/2016
MIWRO Zakład Ogólnobudowlany Ignacy MłotkowskiBudowa sygnalizacji świetlnej na wlocie południowym i północnym ronda Powstańców Śląskich we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa trzech sygnalizacji na skrzyżowaniach w ciągu ul.Powstańców Śląskich we Wrocławiu”

1 149 225,90 zł

2016-07-12 od: 2016-07-12 do: 2017-04-30 TXZ/TRNN/208/183/2016
TARCOPOL Sp. z o.o Oddział WrocławWykonanie remontów bieżących i awaryjnych obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia z podziałem na dwa zadania: zadanie nr 1 - część wschodnia miasta Wrocławia

233 999,14 zł

2016-07-08 od: 2016-07-08 do: 2016-11-30 TXZ/EEDI/190/25/2016
Alicja Borczyk "ABE" Pracownia ProjektowaOpracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: 1. Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu

41 820,00 zł

2016-07-08 od: 2016-07-08 do: 2017-01-08 TXZ/TRP/202/179/2016
Alicja Borczyk "ABE" Pracownia ProjektowaOpracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 57 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

41 820,00 zł

2016-07-08 od: 2016-07-08 do: 2016-12-01 TXZ/TRP/203/180/2016
MOSTY Józef RabiegaOpracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ślęzą i nad rzeką Widawa we Wrocławiu.

35 670,00 zł

2016-07-06 od: 2016-07-06 do: 2016-11-30 TXZ/TRP/198/175/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Olszewskiego na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Spółdzielczej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych

154 795,50 zł

2016-07-05 od: 2016-07-05 do: 2018-08-30 TXZ/TRP/194/171/2016
Rotomat Sp. z o.o.Zamówienie dodatkowe do umowy nr TXZ/TRN/413/345/2015 z dnia 04.01.2016 r. na przebudowę poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 2 na odcinku od ul. Sudeckiej do ul. Radosnej.

12 300,00 zł

2016-07-05 od: 2016-07-05 do: 2016-07-05 TXZ/TRN/206/184/2016
Piotr Trzaskacz CERT-ENERGOWykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków będących w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Długiej 49.

3 500,00 zł

2016-07-04 od: 2016-07-04 do: 2016-07-29 TXZ/NXO/192/169/2016
Skanska S.A.Rozbudowa drogi gminnej nr 105774 (ul. Buforowa - łącznik)

548 989,21 zł

2016-06-30 od: 2016-06-30 do: 2016-09-30 TXZ/TRN/187/166/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych w ciągu ul. Na Grobli (most Oławski), ul. Walońska i pl. Wróblewskiego oraz na ul. Trzebnickiej we Wrocławiu

99 384,00 zł

2016-06-29 od: 2016-06-29 do: 2017-06-30 TXZ/TRP/170/154/2016
TARCOPOL Sp. z o.o. - Lider, Firma Inżynierska GF-MOSTY Grzegorz Frej -PartnerWykonanie ekspertyz i orzeczeń technicznych wybranych drogowych obiektów inżynierskich oraz obiektów budowlanych Wrocławia

256 455,00 zł

2016-06-29 od: 2016-06-29 do: 2016-11-30 TXZ/EEDI/193/170/2016
A.R. -BIT Spółka KomandytowaPoprawa stanu technicznego nawierzchni pobocza ul. Opatowicka

153 727,86 zł

2016-06-28 od: 2016-06-28 do: 2016-10-28 TXZ/EED/184/164/2016
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Utrzymanie skarp, konserwacja urządzeń dylatacyjnych, oczyszczanie systemu odwodnienia, konserwacja stalowych łożysk obiektów inżynierskich, mycie obiektów i ekranów na terenie miasta Wrocławia

387 708,33 zł

2016-06-27 od: 2016-06-27 do: 2016-12-31 TXZ/EEDI/186/165/2016
Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.Zamówienie dodatkowe, udzielone z wolnej ręki do umowy TXZ/TRP /196/173/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., której przedmiotem jest „Przebudowa ul. Ślężnej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swobodnej do al. Armii Krajowej we Wrocławiu wraz z

170 970,00 zł

2016-06-27 od: 2016-06-27 do: 2016-07-15 TXZ/TRN/182/162/2016
Rotomat Sp. z o.o.Uspokojenie ruchu poprzez budowę wysp bocznych i zmianę organizacji ruchu docelowego na ul. Św. Antoniego we Wrocławiu

478 973,06 zł

2016-06-24 od: 2016-06-24 do: 2016-09-15 TXZ/TRNN/195/172/2016
Polkomtel Sp. z o.o.Usługa mobilnej transmisji danych w sieci GSM

154 053,81 zł

2016-06-23 od: 2016-06-23 do: 2018-06-23 TXZ/TXC/156/141/2016
Rabbit Sp. z o.o.Budowa oświetlenia drogowego w sięgaczu ul. Koszalińskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

26 937,00 zł

2016-06-21 od: 2016-06-21 do: 2016-11-15 TXZ/TRN/179/159/2016
Galeria Czystości Utrzymanie czystości na obiektach budowlanych i ekranach akustycznych przez usuwanie graffiti, trwałe zabezpieczenie powierzchni oraz mycie powierzchni obiektów na terenie miasta Wrocławia

250 920,00 zł

2016-06-20 od: 2016-06-20 do: 2017-06-30 TXZ/EEDI/163/147/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Strzegomskiej w celu wyznaczenia tymczasowego połączenia Nowego Dworu z siecią tras rowerowych

24 600,00 zł

2016-06-20 od: 2016-06-20 do: 2016-12-20 TXZ/TRP/181/161/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHbudowa chodnika w ul. Partynickiej na odcinku od ul. Siostrzanej do działki nr 20, AM – 2, Obr. Martynice wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

22 955,01 zł

2016-06-17 od: 2016-06-17 do: 2017-03-31 TXZ/TRN/175/158/2016
ELEKTROTIM S.A.Przebudowa ulic w celu wyznaczenia pasów rowerowych na ul. T. Kościuszki i ul. Stawowej we Wrocławiu - zamówienie uzupełniające

58 616,88 zł

2016-06-16 od: 2016-06-16 do: 2016-06-23 TXZ/TRN/172/60/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie projektu technicznego i wykonanie iluminacji w technologii ledowej we Wrocławiu dla obiektów: iluminacja klepsydry na bunkrze przy pl. Strzegomskim, iluminacja muralu ceramicznego za przejściem podziemnym na budynku ul. Świdnickiej 10, ilumina

33 825,00 zł

2016-06-15 od: 2016-06-15 do: 2016-08-25 TXZ/EEIM/189/168/2016
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDwykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno - bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: zadanie 3- Psie Pole

353 366,70 zł

2016-06-14 od: 2016-06-14 do: 2016-11-15 TXZ/EEDD/177/7/2016
Rotomat Sp. z o.o.Zamówienie uzupełniające do um. TXZ/TRN/412/345/2015 z dnia 04.01.2016r. na przebudowę poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 na odcinku od ul. Radosnej do ul. Swobodnej we Wrocławiu

28 290,00 zł

2016-06-13 od: 2016-06-13 do: 2016-06-15 TXZ/TRN/185/72/2016
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno - bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: zadanie 2 – Fabryczna

295 112,67 zł

2016-06-10 od: 2016-06-10 do: 2016-11-15 TXZ/EEDD/176/7/2016
Wojciech Bisek "BISEK"Zamówienie uzupełniające do um. TXZ/EEDD/013/7/2016 z dnia 27.01.2016r. na wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: Za

174 481,65 zł

2016-06-10 od: 2016-06-10 do: 2016-11-15 TXZ/EEDD/178/7/2016
,,B.I.P.'' Jarosław BrodaOpracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi zlokalizowanej na działkach nr 2/15, 2/16, 2/19, 2/20, 2/21 i 2/106, AM -11, obr. Partynice dla potrzeb wyznaczenia pętli autobusowej przy ul.Zwycięskiej.

30 750,00 zł

2016-06-10 od: 2016-06-10 do: 2016-12-30 TXZ/TRP/173/156/2016
MWT Solutions Sp. z o.o.Odnowienie rocznej licencji na oprogramowanie SupportCenter Plus Professional Multi-Language dla 55 serwisantów

67 925,89 zł

2016-06-09 od: 2016-10-22 do: 2017-10-21 TXZ/NXXI/166/150/2016
MWT Solutions Sp. z o.o.Odnowienie rocznej licencji na oprogramowanie ManageEngine ServiceDesk Plus Professional

17 940,14 zł

2016-06-09 od: 2016-07-27 do: 2017-07-26 TXZ/NXXI/169/153/2016
Konsorcjum firm: Rotomat sp z o.o.- Lider, Zaberd S.A.-PartnerWykonanie i konserwacja elementów zabezpieczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia

1 177 655,57 zł

2016-06-08 od: 2016-07-16 do: 2016-12-31 TXZ/EIO/164/148/2016
JAMP Sp. z o. o.Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej pod mostami Jagiellońskimi we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

58 425,00 zł

2016-06-08 od: 2016-06-08 do: 2017-03-30 TXZ/TRN/165/149/2016
P.U.B.I. Zemar sp. z o.o., sp. k.Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem terenu w rejonie ul. Ogórkowej, ul. Buraczanej i ul. Jutrzenki we Wrocławiu oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr XXXVIII/1227/09 jako 4KD-L/3, 5KD-D/7, 5KD-D/4, 5KD-D/5

1 681 799,43 zł

2016-06-07 od: 2016-06-07 do: 2017-03-30 TXZ/TRNN/168/152/2016
Usługowy Zakład Kominiarski s.c. Adamczyk&PłonkaWykonanie rocznego przeglądu przewodów wentylacyjnych w budynkach A, B, C, D, E, F, G i H na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49

2 398,50 zł

2016-06-03 od: 2016-06-03 do: 2016-07-03 TXZ/NXO/157/142/2016
DRO-KOM Damian GeislerRozszerzenie zakresu umowy nr TXZ/TRP/417/349/2015 z dnia 30.12.2015 r. o opracowanie dodatkowych materiałów i dokumentacji w związku z koniecznością rozbiórki budynku gospodarczego oraz w związku z koniecznością uzyskania dla części inwestycji decyzji o

8 075,00 zł

2016-06-03 od: 2016-06-03 do: 2016-07-15 TXZ/TRP/167/151/2016
Rotomat Sp. z o.o.Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/TRN/412/345/2015 na przebudowę poniemieckiej drogi rowerowej na ul.Powstańców Śląskich z podziałem na zadanie Zadania: Zadanie 1 na odcinku od ul.Radosnej do ul.Swobodnej

14 145,00 zł

2016-06-02 od: 2016-06-02 do: 2016-06-06 TXZ/TRP/161/72/2016
ELEKTROTIM S.A.Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu

526 340,15 zł

2016-06-01 od: 2016-06-01 do: 2016-12-31 TXZ/EEIM/154/139/2016
WASKO S.A.Usługa świadczenia gwarancji oraz wsparcia techniczno-merytorycznego dla Oprogramowania Systemu ITS we Wrocławiu

760 140,00 zł

2016-06-01 od: 2016-06-01 do: 2016-12-31 TXZ/TXC/160/145/2016
WASKO S.A.Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Skarbowców we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

136 776,00 zł

2016-06-01 od: 2016-06-01 do: 2016-10-01 TXZ/TRN/155/140/2016
P.U.B.I. Zemar sp. z o.o., sp. k.Przebudowa ul. Inflanckiej w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych na wysokości Zespółu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

72 570,00 zł

2016-06-01 od: 2016-06-01 do: 2016-08-31 TXZ/TRN/158/143/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa skrzyżowań ul. Wyszyńskiego z ul. Szczytnicką oraz ul. Wyszyńskiego z ul. Sienkiewicza w zakresie doposażenia w elementy zapewniające funkcjonowanie sygnalizacji świetlnych w systemie ITS”

77 490,00 zł

2016-05-31 od: 2016-05-31 do: 2016-10-31 TXZ/TRP/145/131/2016
Andrzej Dwojak "DWOJAK"Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych oraz pełnienie stałego nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ruskiej w celu wyznaczenia pasa dla rowerów na odcinku od ul. Sokolniczej do ul. Kaz

1 230,00 zł

2016-05-30 od: 2016-05-30 do: 2016-05-30 TXZ/TRP/159/144/2016
Rabbit Sp. z o.o.Zamówienie uzupełniajace do umowy nr TXZ/EEIM/155/136/2015 z dnia 01.06.2015r. na Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu.

41 089,61 zł

2016-05-24 od: 2016-05-24 do: 2016-06-30 TXZ/EEIM/150/101/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na zapewnieniu rowerzystom jazdy "pod prąd" na ulicach jednokierunkowych (45 ulic)

68 880,00 zł

2016-05-24 od: 2016-05-24 do: 2016-11-14 TXZ/TRP/149/135/2016
Kamil Szczęsny "Gastrona"Organizacja konferencji OPTICITIES

24 880,00 zł

2016-05-24 od: 2016-05-24 do: 2016-05-25 TXZ/TXXI/152/137/2016
Halina Nowak Autorska Pracownia ProjektowaWykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy stanu technicznego ul. Wapiennej we Wrocławiu i pobliskiego placu wraz z odwodnieniem

19 680,00 zł

2016-05-24 od: 2016-05-24 do: 2016-12-15 TXZ/EED/141/127/2016
ELEKTROTIM S.A.Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Ruskiej w celu wyznaczenia pasa dla rowerów na odcinku od ul. Sokolniczej do ul. K. Wielkiego we Wrocławiu - projekt nr 269 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

2 460,00 zł

2016-05-23 od: 2016-05-23 do: 2016-05-30 TXZ/TRP/151/136/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu nawierzchni peronów i dostosowanie ich parametrów do taboru tramwajowego typu PESA oraz opracowanie organizacji ruchu zastępczego - pętla Sępolno we Wrocławiu

30 750,00 zł

2016-05-23 od: 2016-05-23 do: 2016-06-30 TXZ/EE/148/134/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu nawierzchni peronów i dostosowanie ich parametrów do taboru tramwajowego typu PESA oraz opracowanie organizacji ruchu zastępczego perony wzdłuż linii tramwajowej ul. Kosmonautów

153 750,00 zł

2016-05-23 od: 2016-05-23 do: 2016-07-15 TXZ/EE/139/125/2016
Mikoda Grzegorz Doma-Wiert Usługi Wiertnicze Grzegorz MikodaBadanie podłoża gruntowego ul. Wieruszowskiej we Wrocławiu

2 460,00 zł

2016-05-23 od: 2016-05-23 do: 2016-05-31 TXZ/EE/162/146/2016
Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.Wymiana skrzyżowania torów z 8-miu krzyżownic i rozjazdu tramwajowego jednotorowego pojedynczego na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja we Wrocławiu

712 170,00 zł

2016-05-20 od: 2016-05-20 do: 2016-06-30 TXZ/EEDT/153/138/2016
Krzysztofa Sikora-Bigaj ''WODUS'' Usługi ProjektoweOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Kamieńskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. Polanowickiej we Wrocławiu

30 381,00 zł

2016-05-20 od: 2016-05-20 do: 2016-10-15 TXZ/TRP/129/115/2016
Alicja Borczyk "ABE" Pracownia Projektowa2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie projektu wykonawczego dotyczącego budowy chodnika szerokości 2,5m wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem /łączącego ul. Piwnika Ponurego z istniejącym chodnikiem wzdłuż ul. Zakrzowskiej/, wyznacze

28 000,00 zł

2016-05-19 od: 2016-05-19 do: 2017-01-31 TXZ/EEDD/147/133/2016
Karolina Stefaniuk A.R. - BIT Spółka KomandytowaWrocławski Budżet Obywatelski 2015 - Poprawa stanu technicznego nawierzchni w ciągu ulicy Schuberta we Wrocławiu

88 498,50 zł

2016-05-18 od: 2016-05-18 do: 2016-06-30 TXZ/EED/041/31/2016
Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o.Poprawa stanu technicznego nawierzchni gruntowej chodnika przy ul. Stodolnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

92 000,00 zł

2016-05-18 od: 2016-05-18 do: 2016-10-28 TXZ/EEDD/138/124/2016
ORANGE S.AŚwiadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego Internetu wraz z dostawą sprzętu dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

190 193,75 zł

2016-05-17 od: 2016-06-02 do: 2018-06-01 TXZ/NXO/146/132/2016
Biuro Projektowe DRO-KOM Damian GeislerNadzór Autorki nad Przebudową ulic Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego

2 460,00 zł

2016-05-16 od: 2016-05-16 do: 2016-05-30 TXZ/TRNN/144/130/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPoprawa stanu technicznego nawerzchni chodnika Poswtańców Ślaskich we Wrocławiu

75 138,85 zł

2016-05-16 od: 2016-06-16 do: 2016-08-31 TXZ/EED/137/123/2016
Pracownia Archeologiczna DELFA - Robert SzwedBadania archeologiczne Przebudowa ulic Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego w celu wyznaczenia pasów rowerowych na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do pl. Dominikańskiego we Wrocławiu

1 722,00 zł

2016-05-16 od: 2016-05-16 do: 2016-05-30 TXZ/TRNN/143/129/2016
Pracownia Archeologiczna DELFA - Robert SzwedPrzeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych i stały nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z budową oświetlenia na brakującym odcinku w ul. Staromłyńskiej we Wrocławiu

1 168,50 zł

2016-05-16 od: 2016-05-16 do: 2016-09-30 TXZ/TRN/097/84/2016
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie poprawy stanu przejścia podziemnego Słodowego we Wrocławiu - Etap I i Etap II.

499 181,97 zł

2016-05-16 od: 2016-05-16 do: 2016-07-29 TXZ/EEDI/142/128/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych na ul. Drobnera i Łokietka we Wrocławiu

78 720,00 zł

2016-05-16 od: 2016-05-16 do: 2017-03-30 TXZ/TRP/140/126/2016
Adam Bisek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BisekPlenerowae spotkanie integracyjne dla pracowników ZDiUM

10 500,00 zł

2016-05-13 od: 2016-06-03 do: 2016-06-04 TXZ/NXZ/130/116/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul.Gen.J.Hallera w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul.Grabiszyńskiej do ul.Odkrywców we Wrocławiu"

34 932,00 zł

2016-05-12 od: 2016-05-12 do: 2016-11-28 TXZ/TRP/135/121/2016
HVAC SERVICE Joanna MiszczakŚwiadczenie kompleksowych usług w zakresie serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w budynkach przy ul. Długiej 49 oraz w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym przy ul. Strzegomskiej 148 we

85 411,20 zł

2016-05-09 od: 2016-05-09 do: 2018-02-28 TXZ/NXO/134/120/2016
Pracownia Projektowa ABE Alicja BorczykOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia łącznika chodników ulicy Noteckiej - Królewieckiej we Wrocławiu

10 455,00 zł

2016-05-06 od: 2016-05-06 do: 2016-08-31 TXZ/EED/136/122/2016
WIST Sp. zo.o. SKZakup szaf metalowych.

10 891,53 zł

2016-05-04 od: 2016-04-18 do: 2016-05-30 TXZ/NXO/120/106/2016
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Mostowych Patrycja GosthorskaPrzebudowa drogi ul.Zatorskiej od nr 25 do pętli autobusowej w zakresie zarurowania rowu i budowy chodnika

232 170,13 zł

2016-04-29 od: 2016-04-29 do: 2016-07-29 TXZ/TRN/106/93/2016
Boheńska-Skałecka Anna Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Uspokojenie ruchu poprzez budowę wysp bocznych i zmianę organizacji ruchu docelowego na ul. Św. Antoniego we Wrocławiu – wariant II dotyczący konstrukcji platform

11 538,00 zł

2016-04-29 od: 2016-04-29 do: 2016-05-05 TXZ/TRP/117/103/2016
POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Białych Goździków we Wrocławiu

164 839,37 zł

2016-04-27 od: 2016-04-27 do: 2016-06-30 TXZ/EEDI/131/117/2016
ELEKTROTIM S.A.Renowacja skweru na placu Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu

42 000,00 zł

2016-04-27 od: 2016-04-27 do: 2016-07-25 TXZ/EEIM/125/111/2016
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka AkcyjnaMobilne niszczenie dokumentów na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

5 535,00 zł

2016-04-27 od: 2016-04-27 do: 2016-05-27 TXZ/NXO/133/119/2016
TARCOPOL Sp. z o.o Oddział WrocławWymiana urządzeń dylatacyjnych wiaduktu zachodniego w ciągu al.Armii Krajowej oraz estakady wjazdowej zachodniej w ciągu ul.Krakowskiej we Wrocławiu

371 312,40 zł

2016-04-27 od: 2016-04-27 do: 2016-08-26 TXZ/EEDI/127/113/2016
Rotomat Sp. z o.o.Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/TRN/412/345/2015 na przebudowę poniemieckiej drogi rowerowej na ul.Powstańców Śląskich z podziałem na zadanie Zadania: Zadanie 1 na odcinku od ul.Radosnej do ul.Swobodnej.

86 879,99 zł

2016-04-27 od: 2016-04-27 do: 2016-05-31 TXZ/TRN/085/72/2016
MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata RucińskaPrzebudowa ul.Blacharskiej we Wrocławiu w zakresie budowy chodnika i oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

116 850,00 zł

2016-04-25 od: 2016-04-25 do: 2016-08-25 TXZ/TRNN/128/114/2016
ELEKTROTIM S.A.Rozszerzenie robót polegających na przebudowie ul. R. Traugutta w celu wyznaczenia drogi rowerowej na odcinku id ul. Krasińskiego do pl. Wróblewskiego we Wrocławiu.

108 341,89 zł

2016-04-22 od: 2016-04-22 do: 2016-04-30 TXZ/TRNN/124/110/2016
Biuro Usług Projektowo-Budowlanych Maciej BoberskiOpracowanie dokumentacji ndla remontu kładki Pawłowickiej we Wrocławiu

16 900,20 zł

2016-04-21 od: 2016-04-21 do: 2016-06-21 TXZ/EEDI/123/109/2016
JOANNA POLAŃSKA ,,JOTPOL'' PRACOWNIA PROJEKTOWAOpracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Orzechowej w zakresie wyznaczenia miejsc postojowych.

16 700,00 zł

2016-04-20 od: 2016-04-20 do: 2016-10-20 TXZ/TRP/114/100/2016
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Steinbudex - J.M." Jerzy MajorekWykonanie nasadzeń dla zadania pn. „Zagospodarowanie Placu Miejskiego pomiędzy ulicami Lotniczą i Szybowcową we Wrocławiu - etap I”

120 666,00 zł

2016-04-19 od: 2016-04-19 do: 2016-05-03 TXZ/TRNN/121/107/2016
Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o.Przebudowa skrzyżowań ul. Wyspoańskiego Łukasiweicza, Wyspiańskiego-Norwida, Małopanewskiej- Kłodnicka + opr dok pr

68 265,00 zł

2016-04-19 od: 2016-04-19 do: 2016-09-20 TXZ/TRN/112/98/2016
Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard ZapałaZamówienie dodaktowe do umowy nr TXZ/EEDD/281/243/2015 z dnia 02.10.2015 r. w przedmiocie budowy parkingu (z wyłączeniem części drogi ul. Dolnej) dla Centrum Biznesu GRAFIT we Wrocławiu

5 967,68 zł

2016-04-18 od: 2016-04-18 do: 2016-04-26 TXZ/EEDD/132/118/2016
MANEWR Spółka cywilna Jolanta Gliszczyńska, Marek GliszczyńskiWynajem pojazdów ciężarowych dla celów badawczych systemu pomiarowego OPTICITIES

7 100,00 zł

2016-04-15 od: 2016-05-01 do: 2016-05-30 TXZ/TXXI/118/104/2016
JOANNA POLAŃSKA ,,JOTPOL'' PRACOWNIA PROJEKTOWA2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Projekt budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu, b) Projekty wykonawcze: • branża drogowa, • przebudowa kolizyjnego uzbrojenia /regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego/, • inwentaryzac

23 124,00 zł

2016-04-14 od: 2016-04-14 do: 2016-07-30 TXZ/TRP/086/73/2016
EUROKON Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Asystent mieszkańca"

13 407,00 zł

2016-04-13 od: 2016-04-13 do: 2016-09-30 TXZ/TXC/126/112/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie projektu konstrukcyjno-elektrycznego instalacji sygnalizacji tymczasowej na skrzyżowaniu Wilczycka - Strachocińska we Wrocławiu.

11 869,50 zł

2016-04-13 od: 2016-04-13 do: 2016-04-20 TXZ/EIS/122/108/2016
TAXCO Sp. z o.o.Pomiary natężenia ruchu kołowego na przejazdach kolejowych kategorii A÷D

40 590,00 zł

2016-04-12 od: 2016-04-12 do: 2016-05-31 TXZ/EIR/119/105/2016
NAWROT Sp. z o.o.Dostawa dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego

157 258,26 zł

2016-04-11 od: 2016-04-11 do: 2016-06-17 TXZ/NXO/116/102/2016
ELEKTROTIM S.A.Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Strachowskiego 45 oraz ul. Walońskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

58 548,00 zł

2016-04-11 od: 2016-04-11 do: 2016-09-11 TXZ/TRNN/102/89/2016
ELEKTROTIM S.A.Budowa oświetlenia sięgaczy osiedlowych ul. Popielskiego we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - projekt nr 410 z WBO

153 750,00 zł

2016-04-11 od: 2016-04-11 do: 2016-11-25 TXZ/TRNN/103/90/2016
Zakład Usług Informatycznych Stanisław KowalskiZakup dodatkowej licencji na oprogramowanie systemu OST 2010

4 243,50 zł

2016-04-11 od: 2016-04-11 do: TXZ/NOXE/110/96/2016
Industrial Plant Limited Sp. z o.o.Dostawa pylonów podatnych U-5b

86 346,00 zł

2016-04-11 od: 2016-04-11 do: 2016-04-26 TXZ/EIO/109/95/2016
Konsorcjum: ROTOMAT Sp. z o.o. i ELEKTROTIM SAzadanie 1 – przebudowę ul. Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego w celu wyznaczenia pasów rowerowych na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do pl. Dominikańskiego we Wrocławiu – projekt nr 269 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zadanie 2 – przebudowę

1 100 191,45 zł

2016-04-11 od: 2016-04-11 do: 2016-10-01 TXZ/TRN/111/97/2016
WASCO S.A.opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnych na rondzie we Wrocławiu

10 701,00 zł

2016-04-08 od: 2016-04-08 do: 2016-05-31 TXZ/TRP/113/99/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPrzebudowa ul. Dłużyckiej we Wrocławiu w zakresie wymiany nawierzchni wraz z oprac. dok. proj. - projekt nr 122 w ramach WBO

104 000,00 zł

2016-04-07 od: 2016-04-07 do: 2016-07-15 TXZ/TRN/099/86/2016
Rabbit Sp. z o.o.Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEIM/155/136/2015 z dnia 10.06.2015 r. w przedmiocie prowadzenia czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego we Wrocławiu

55 207,60 zł

2016-04-07 od: 2016-04-07 do: 2016-05-31 TXZ/EEIM/115/101/2016
AEDIUM s.c. J. Nogal, P. DrelichWykonanie operatów z szacowania wartości rynkowej elementów oświetlenia ulicznego należącego do TAURON Dystrybucja S.A. przeznaczonych do likwidacji w ramach zadań: Zadanie 1 - rozbudowa ul. Ślężnej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swo

15 682,50 zł

2016-04-05 od: 2016-04-05 do: 2018-12-31 TXZ/TRP/104/91/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: zad.1 - Przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych ul.Piaskowa/Janickiego/Kraińskiego/Św.Ducha zad.2 - Przebudowa dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych ul.Podwale/Komuny Paryskiej/Krasińskiego

97 293,00 zł

2016-04-04 od: 2016-04-04 do: 2017-05-15 TXZ/TRP/100/87/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul.Krzyckiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa rowerzystów poprzez budowę progów zwalniających oraz wyniesienie przejścia dla pieszych - projekt WBO 2015 nr 752

13 000,00 zł

2016-04-04 od: 2016-04-04 do: 2016-10-24 TXZ/TRP/101/88/2016
"EKO-TECH" Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe A. Mierzwa i W. KurpaskiPrzegląd i oczyszczenie separatora ropopochodnych SKG 55BP na instalacji odwodnienia pl. Wolności zamontowanego na poziomie parkingu podziemnego Narodowego Forum Muzyki wraz z utylizacją powstałych odpadów

15 120,00 zł

2016-04-04 od: 2016-04-04 do: 2016-05-04 TXZ/EEIM/098/85/2016
Pebud Sp. z o oBudowa ciagu pieszo - rowerowego łączącego ul. Trawową z rondem rtm Pileckiego

146 370,00 zł

2016-04-04 od: 2016-04-04 do: 2017-03-31 TXZ/TRN/094/81/2016
Pebud Sp. z o oPrzebudowa drogi łączącej ul. Warciańską z ul. Kosmonautów w zakresie wydzielenia chodnika i ścieżki rowerowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - projekt nr 699 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

92 559,96 zł

2016-04-04 od: 2016-04-04 do: 2016-10-31 TXZ/TRN/095/82/2016
Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej pod mostami Szczytnickim we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym"

4 059,00 zł

2016-04-04 od: 2016-04-04 do: 2016-09-30 TXZ/TRNN/107/94/2016
Paweł Poliński POLMANDostawa czytników kart zbliżeniowych do systemu RCP

10 381,20 zł

2016-04-01 od: 2016-04-01 do: 2016-04-15 TXZ/TXXI/093/80/2016
BAHN TECHNIK WROCŁAW Sp. z o.o. Zamówienie uzupełniające do umowy TXZ/EEDT/249/204/2014 z dnia 17.10.2014r. na "Szlifowanie korekcyjne szyn, napawanie szyn i rozjazdów oraz podbijanie podkładów w torach tramwajowych we Wrocławiu."

171 548,10 zł

2016-04-01 od: 2016-04-01 do: 2016-06-30 TXZ/EEDT/044/34/2016
Ryszard BizońWykonanie prac związanych z naprawą uszkodzonej rzeźby dziewczynki z kompozycji "Chłopak i dziewczynka" stanowiącej wystrój rzeźbiarski fontanny na rynku Psiego Pola we Wrocławiu

1 230,00 zł

2016-03-31 od: 2016-03-31 do: 2016-04-15 TXZ/EEIM/105/92/2016
"Gala" Jarosław OsikaChemiczne odchwaszczanie torowisk tramwajowych we Wrocławiu.

68 900,00 zł

2016-03-31 od: 2016-04-01 do: 2016-04-30 TXZ/EEDT/065/55/2016
Biuro Usług Projektowo-Budowlanych Maciej BoberskiWykonanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy stanu technicznego ul. Brochowskiej we Wrocławiu

13 530,00 zł

2016-03-30 od: 2016-03-30 do: 2016-08-30 TXZ/EED/089/76/2016
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "REMAT Sp. z o.o.Poprawa stanu technicznego nawierzchni chodnika przy ul. Międzyzdrojskiej we Wrocławiu

66 420,00 zł

2016-03-25 od: 2016-03-25 do: 2016-03-25 TXZ/EED/076/66/2016
Rotomat Sp. z o.o.Wykonanie aktualizacji projektu organizacji ruchu docelowego w ul. Brodzkiej we Wrocławiu.

3 628,50 zł

2016-03-24 od: 2016-03-24 do: 2016-05-12 TXZ/TRP/087/74/2016
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ASWRORozbiórka żelbetowych słupów ogłoszeniowych usytuowanych przy ul.Niepierzyńskiej 2/skrzyżowanie z ul.Średzką i ul.Krępickiej/Dolnobrzeskiej we Wrocławiu

9 225,00 zł

2016-03-24 od: 2016-03-24 do: 2016-04-07 TXZ/EEIM/088/75/2016
"EP ROAD" Eliza PodkalickaOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Uspokojenie ruchu na ul. Cybulskiego na odcinku od pl. Maxa Borna do ul. Drobnera we Wrocławiu" - projekt nr 22 w ramach WBO 2015

23 370,00 zł

2016-03-24 od: 2016-03-24 do: 2016-06-03 TXZ/TRP/073/63/2016
Karolina Stefaniuk A.R. - BIT Spółka KomandytowaWrocławski Budżet Obywatelski 2015 - Poprawa stanu technicznego ulicy Małomickiej we Wrocławiu

129 150,00 zł

2016-03-24 od: 2016-03-24 do: 2016-05-31 TXZ/EED/042/32/2016
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.Utrzymanie objazdu wraz z mostem tymczasowym dla zadania "Przebudowa mostu drogopwego Widawskiego we ciągu ul. Sułowskiej na rzece Widawie we Wrocławiu"

857 925,00 zł

2016-03-23 od: 2016-03-23 do: 2016-12-31 TXZ/EEDI/072/62/2016
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Likwidacja samowolnych zajęć pasa drogowego.

40 000,00 zł

2016-03-22 od: 2016-03-01 do: 2016-12-31 TXZ/NOZA/067/57/2016
Edward Krzywulski Drukarnia KCH-EKWydrukowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego druków abonamentów oraz identyfikatorów

2 044,88 zł

2016-03-21 od: 2016-03-14 do: 2016-03-27 TXZ/EPXR/074/64/2016
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaZamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEIM/349/270/2014 na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia - zadanie 2 - obszar dzielnicy Śródmieście

322 260,00 zł

2016-03-21 od: 2016-03-21 do: 2016-12-31 TXZ/EEIM/079/69/2016
HYDROWODKAN Sp. z o. o.Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEIM/334/270/2014 na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia - zadanie 3 - obszar dzielnicy Krzyki

252 137,70 zł

2016-03-21 od: 2016-03-21 do: 2016-12-31 TXZ/EEIM/080/69/2016
HYDROWODKAN Sp. z o. o.Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEIM/335/270/2014 na naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia - zadanie 4 - obszar dzielnicy Fabryczna

252 137,70 zł

2016-03-21 od: 2016-03-21 do: 2016-12-31 TXZ/EEIM/081/69/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHPrzebudowa nawierzchni Rynku we Wrocławiu w celu dostosowania do poruszania się osób niepiełnosprawnych

213 044,78 zł

2016-03-18 od: 2016-03-21 do: 2016-04-18 TXZ/TRNN/091/78/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: " Przebudowa ul. Ołtaszyńskiej na odcinku od ul. Malinowej (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wojszyckiej (wraz ze skrzyżowaniem|) oraz ul. Wojszyckiej na odcinku od ul. Ołtaszyńskiej do ul. Agrestowej we Wroc

47 970,00 zł

2016-03-18 od: 2016-03-18 do: 2016-08-18 TXZ/TRP/077/67/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHWykonanie obniżeń krawężników na przejściach dla pieszych i ścieżkach rowerowych w rejonie wybranych skrzyżowań we Wrocławiu

123 000,00 zł

2016-03-17 od: 2016-03-17 do: 2016-08-17 TXZ/EED/082/70/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Oprac. dok. proj. dla zadania składającego się z następujących części: Część A pn:”Rozbudowa ul.Cynamonowej na odcinku Pełczyńska-Tymiankowa”, Część B: pn:”Przebudowa ul. Cynamonowej na odcinku Tymiankowa-Waniliowa oraz dostosowanie ul.Waniliowej do dwuki

108 855,00 zł

2016-03-17 od: 2016-03-17 do: 2016-10-30 TXZ/TRP/056/46/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowych oznakowania poziomego płatnych miejsc postojowych we Wrocławiu w strefach B i C na wybranych ulicach

39 975,00 zł

2016-03-16 od: 2016-03-16 do: 2016-04-16 TXZ/EIR/084/71/2016
Zbigniew Halski HAL-SAN Zakład ProjektowyOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Przebudowa ul. Jarnołtowskiej we Wrocławiu od nr 25 do nr 27 w zakresie zarurowania rowu – projekt nr 116 z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i 2. Przebudowa ul. Jarnołtowskiej we Wrocławiu od nr 31 do

25 830,00 zł

2016-03-16 od: 2016-03-16 do: 2016-08-01 TXZ/TRP/075/65/2016
Nadzory Paweł WaszkisSprawowanie nadzoru nad realizacją umowy na wykonania oceny okresowej pięcioletniej stanu technicznego dróg gminnych we Wrocławiu - o długości 247,71 km

25 000,00 zł

2016-03-16 od: 2016-03-16 do: 2016-12-31 TXZ/NOXE/068/58/2016
Radosław Wolicki "RADPOL"Wykonanie interwencyjnej usługi w zakresie monitoringu i deratyzacji terenów zieleni przyulicznych zlokalizowanych na terenach pod zarządem ZDiUM we Wrocławiu

9 594,00 zł

2016-03-15 od: 2016-03-15 do: 2016-12-31 TXZ/EEIM/092/79/2016
ELEKTRJON Krystian JończykSerwis i konserwacja i urządzeń dostępowych sieci aktywnej ITS - Wrocław

50 000,00 zł

2016-03-14 od: 2016-03-14 do: 2016-12-31 TXZ/TXC/066/56/2016
ELEKTROTIM S.A.Przebudowa ulic w celu wyznaczenia pasów rowerowych w ciągu ul. Kościuszki i ul. Stawowej we Wrocławiu

523 416,30 zł

2016-03-11 od: 2016-03-11 do: 2016-06-10 TXZ/TRN/070/60/2016
ELEKTROTIM S.A.Oznakowanie przystani pasażerskich

68 584,80 zł

2016-03-11 od: 2016-03-11 do: 2016-12-31 TXZ/EEIM/083/24/2016
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.Zamówienie uzupełniające do TXZ/EEDI/256/210/2014 budowa objazdu tymczasowego w ciagu ul. Pęgowskiej we Wrocławiu

172 200,00 zł

2016-03-11 od: 2016-03-12 do: 2016-11-30 TXZ/EEDI/062/52/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Żmigrodzkiej na odcinku od ul.Na Polance do ul.Kasprowicza we Wrocławiu.

19 680,00 zł

2016-03-09 od: 2016-03-09 do: 2016-10-28 TXZ/TRP/061/51/2016
Rotomat Sp. z o.o.Wykonanie kanalizacji kablowej 2-otworowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul.Sokolej do ul.Jaworowej

27 060,00 zł

2016-03-09 od: 2016-03-09 do: 2016-03-30 TXZ/TRNN/069/59/2016
"EP ROAD" Eliza PodkalickaOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w sięgaczach ul. Starzyńskiego, zlokalizowanych pomiędzy posesjami 11 a 13, 23 a 25 i 43 a 45" -projekt nr 220 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

16 605,00 zł

2016-03-09 od: 2016-03-09 do: 2016-06-15 TXZ/TRP/063/53/2016
Firma Inżynierska GF-MostyWykonanie kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

109 549,95 zł

2016-03-07 od: 2016-03-07 do: 2016-08-07 TXZ/EEDI/060/50/2016
DRO-KOM Damian GeislerAktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej”.

60 270,00 zł

2016-03-04 od: 2016-03-04 do: 2016-10-04 TXZ/TRP/064/54/2016
Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Wymiana skrzyżowania torów z 8-miu krzyżownic i rozjazdu tramwajowego jednostronnego pojedynczego na skrzyżowaniu ul. K. Wielkiego - ul. św. Mikołaja we Wrocławiu".

20 910,00 zł

2016-03-04 od: 2016-03-04 do: 2016-03-31 TXZ/EEDT/051/41/2016
Alicja Borczyk "ABE" Pracownia ProjektowaOpracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy stanu technicznego łącznika ulic Smętnej – Monte Casino we Wrocławiu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – projekt nr 274.

11 000,00 zł

2016-03-04 od: 2016-03-04 do: 2016-06-06 TXZ/EED/055/45/2016
LEAF PROJECT STUDIO PIOTR REDAInwentaryzacja zieleni i opracowanie operatu dendrologicznego dla zieleni kolidujacej z budową ścieżki pod mostem Szczytnickim

1 230,00 zł

2016-03-04 od: 2016-03-04 do: 2016-03-11 TXZ/TRP/071/61/2016
ELPRIM Krzysztof NaksBudowa oświetlenia traktu pieszo - rowerowego pomiędzy ulicami Jana Ostroroga a al. Piastów na Oporowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - projekt WBO 2015 nr 681

56 580,00 zł

2016-03-03 od: 2016-03-03 do: 2016-10-03 TXZ/TRN/053/43/2016
Zakład Budowlano-Projektowy MARBUD MArek JakóbOcena okresowa 5-letnia stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych o długości 247,71 km w rozwinięciu na pierwszą i następne jezdnie

143 201,15 zł

2016-03-02 od: 2016-03-02 do: 2016-12-10 TXZ/NOXE/043/33/2016
E-DRO Projekt Ewelina DragańOpracowanie dokumentacji projektowej oznakowania poziomego płatnych miejsc postojowych we Wrocławiu - strefy I i IV

104 550,00 zł

2016-03-01 od: 2016-03-01 do: 2016-05-15 TXZ/EIR/054/44/2016
DRO-KOM Damian GeislerPełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn:"Przebudowa poniemieckiej drogi rowerowej na ul.Powstańców Śląskich we Wrocłaiwu z podziałem z podziałem na zadania:Zadania 1 na odcinku od ul. Radosnej do ul.Swobodnej, Zadanie 2 na odcinku od ul. Sudeckiej do

1 968,00 zł

2016-03-01 od: 2016-03-01 do: 2016-05-31 TXZ/TRP/048/38/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHRemont chodnika przy Kościele pw. Św. Ducha przy ul. Pięknej/Bardzkiej we Wrocławiu (WBO projekt nr 27)

110 000,00 zł

2016-02-29 od: 2016-02-29 do: 2016-05-31 TXZ/EED/018/12/2016
Wojciech Padurek "PW-SERVICE" ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCHRemont chodnika i wytyczenie przejścia dla pieszych na rogu ulicy Krzyckiej i ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka

58 000,00 zł

2016-02-29 od: 2016-02-29 do: 2016-05-31 TXZ/EED/019/13/2016
PROMOST Biuro Projektowo - Badawcze Edmund BudkaOpracowanie analizy zasadności podwyższenia ekranów akustycznych wzdłuż ul. Borowskiej we Wrocławiu

12 915,00 zł

2016-02-26 od: 2016-02-26 do: 2016-03-25 TXZ/TRP/052/42/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. L. Solskiego i ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. "

367 647,00 zł

2016-02-25 od: 2016-02-25 do: 2017-08-16 TXZ/TRP/045/35/2016
Softline PlusZakup abonamentu na uaktualnienia programu C-Geo na okres 2 lat.

1 968,00 zł

2016-02-24 od: 2016-02-24 do: 2017-04-30 TXZ/NXXI/057/47/2016
,,B.I.P.'' Jarosław BrodaNA - Budowa ciągów rowerowych i przejść dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie we Wrocławiu, odcinek 1: ul. Swojczycka od stacji Orlen do ul. F. Magellana, odcinek 3: ul. Strachocińska od ul. Mikołowskiej do ul. Zamoyskiego’’.

1 291,50 zł

2016-02-24 od: 2016-02-24 do: 2016-04-30 TXZ/TRP/046/36/2016
PPHU "Zieleń dawne MPZ" Sp. z o.o.Nasadzenia w ramach rekompensaty 15m2 (90 szt.) ozdobnych krzewów liściastych - śnieguliczka w związku z budową ciągów rowerowych i przejść dla pieszych na Swojczycach we Wrocławiu, odcinek 1: ul.Swojczycka od stacji Orlen do ul.F.Magellana

2 916,00 zł

2016-02-24 od: 2016-02-24 do: 2016-03-31 TXZ/TRNN/058/48/2016
BESKO Elżbieta, Bogdan Staworko s.c.Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "Przebudowa ul.Kard.S.Wyszyńskiego na odcinku od ul.Benedyktyńskiej do ul.ks.K.Damrota we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych"

40 590,00 zł

2016-02-19 od: 2016-02-19 do: 2016-11-15 TXZ/TRP/030/21/2016
AEDIUM s.c. J. Nogal, P. DrelichRozszerzenie operatu z szacowania wartości rynkowej elementów oświetlenia ulicznego należącego do TAURON Dystrybucja S.A. przeznaczonych do likwidacji w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki nad al. Jana III Sobieskiego''

369,00 zł

2016-02-18 od: 2016-02-18 do: 2016-03-04 TXZ/TRP/047/37/2016
ROBERT KUROŃ ,,PRO-ARK''Opracowanie dokumentacji projektowej - ,,Projekt docelowej organizacji ruchu – wydzielenie torowiska tramwajowego na ul. Traugutta we Wrocławiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Pułaskiego do ul. Krakowskiej’’.

14 514,00 zł

2016-02-18 od: 2016-02-18 do: 2016-05-09 TXZ/EIR/040/30/2016
ELEKTROTIM S.A.Opracowanie dokumentacji projektowej dla wymiany konstrukcji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żmigrodzkiej - al. J. Kasprowicza we Wrocławiu

24 477,00 zł

2016-02-17 od: 2016-02-17 do: 2016-05-17 TXZ/EIS/050/40/2016
Andrzej Dwojak "DWOJAK"Nadzór i ratownicze badania archeologiczne przy pracach ziemnych, związanych z realizacją zadania pn: "Przebudowa poniemieckiej drogi rowerowej na ul.Powstańców Śląskich we Wrocłaiwu z podziałem z podziałem na zadania:Zadania 1 na odcinku od ul. Radosnej

1 230,00 zł

2016-02-16 od: 2016-02-16 do: 2016-05-31 TXZ/TRP/049/39/2016
Plus Inwest P. Żygadło sp. j.Wykonanie remontów bieżących awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia - z podziałem na 2 rejony zadanie 2 - pakiet 2 Część zachodnia

855 941,26 zł

2016-02-15 od: 2016-02-15 do: 2016-12-31 TXZ/EEDI/035/25/2016
"EP ROAD" Eliza PodkalickaOpracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: "Przebudowa ul.J.Kochanowskiego, ul.T.Czackiego i ul.J.Mianowskiego we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych"

43 634,25 zł

2016-02-15 od: 2016-02-15 do: 2017-01-31 TXZ/TRP/031/22/2016
ALL-GEO Przemysław MastynaWykonanie metryk dróg publicznych i wewnętrznych we Wrocławiu o łącznej długości 104,92 km

85 948,36 zł

2016-02-12 od: 2016-02-12 do: 2016-12-15 TXZ/NOXE/023/17/2016
TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław ConsultingWykonanie remontów bieżących awaryjnych na obiektach inżynierskich miasta Wrocławia - z podziałem na 2 rejony zadanie 1 - pakiet 1 Część wschodnia,

837 821,88 zł

2016-02-10 od: 2016-02-10 do: 2016-12-31 TXZ/EEDI/034/25/2016
ELEKTROTIM S.A.Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Królewieckiej przy ul. Warmińskiej oraz przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego obok AOW wraz z opr dok proj - WBO 249

47 724,00 zł

2016-02-09 od: 2016-02-09 do: 2016-07-09 TXZ/TRN/039/29/2016
MTI PROJEKT Tomasz CabałaOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej na działkach o nr: 39/8, 47 AM-14 obręb Gaj we Wrocławiu - projekt 560 w ramach WBO

42 435,00 zł

2016-02-04 od: 2016-02-04 do: 2016-08-16 TXZ/TRP/037/27/2016
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c.Wykonanie projektów wykonawczych dla oznakowania przystani pasażerskich na terenie Wrocławia

66 420,00 zł

2016-02-03 od: 2016-02-03 do: 2016-12-31 TXZ/EEIM/033/24/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczeństwa na przejeździe rowerowym i przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej z jezdnią odbarczającą przed wjazdem na Rondo Rotm. W. Pileckiego we Wrocławiu

9 840,00 zł

2016-02-03 od: 2016-02-03 do: 2016-05-15 TXZ/TRP/038/28/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych

152 520,00 zł

2016-02-02 od: 2016-02-02 do: 2018-01-30 TXZ/TRP/029/20/2016
GEOTAXA Sp. z o.o.Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb jednostki

50 000,00 zł

2016-02-01 od: 2016-02-01 do: 2016-12-15 TXZ/NOXE/021/15/2016
Rabbit Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Marca Polo na odcinku od ul. Swojczyckiej do ul. Krzysztofa Kolumba we Wrocławiu (projekt nr 153 WBO 2015)

40 590,00 zł

2016-02-01 od: 2016-02-01 do: 2016-04-30 TXZ/TRP/014/8/2016
Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.Zamówienie uzupełniające do Umowy nr TXZ/EED/230/205/2015 z dnia 28.08.2015 r. na wykonanie poprawy stanu technicznego nawierzchni nieutwardzonych dróg miejskich we Wrocławiu

140 318,28 zł

2016-02-01 od: 2016-02-01 do: 2016-10-30 TXZ/EED/036/26/2016
Benefit Systems Spółka AkcyjnaŚwiadczenie usług na rzecz Pracowników Klienta w ramach Programu Korzyści Pracowniczych przez Partnerów Benefit Systems oraz Benefit Systems

110 000,00 zł

2016-02-01 od: 2016-02-01 do: 2017-01-31 TXZ/NXXO/032/23/2016
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDWykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: Zadanie 3 – Psie Pole

735 798,30 zł

2016-01-29 od: 2016-01-29 do: 2016-12-31 TXZ/EEDD/012/7/2016
SPÓŁDZIELNIA PRACY AGROBUDWykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: Zadanie 1 – Krzyki

1 217 112,68 zł

2016-01-29 od: 2016-01-29 do: 2016-12-30 TXZ/EEDD/010/7/2016
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Marian RadaszewskiWykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu - Zadanie 4. Stare Miasto i Śródmieście

861 557,46 zł

2016-01-28 od: 2016-01-28 do: 2016-12-31 TXZ/EEDD/028/19/2016
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaWykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu - Zadanie 1. Krzyki

425 476,68 zł

2016-01-28 od: 2016-01-28 do: 2016-12-31 TXZ/EEDD/025/19/2016
Wojciech Bisek "BISEK"Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: Zadanie 4 – Stare Miasto i Śródmieście

349 123,20 zł

2016-01-27 od: 2016-01-27 do: 2016-12-31 TXZ/EEDD/013/7/2016
FRIED-POL PAWEŁ FRIEDOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul.J.Piłsudskiego na odcinku od pl.Legionów do ul.Świdnickiej oraz ul.T.Zielińskiego od ul.J.Piłsudskiego do ul.Swobodnej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych” – projekt

91 635,00 zł

2016-01-27 od: 2016-01-27 do: 2016-10-14 TXZ/TRP/024/18/2016
Zakład Usług Informatycznych Stanisław KowalskiZakup dodatkowej licencji na oprogramowanie systemu EWIDR 2010.

4 292,70 zł

2016-01-27 od: 2016-03-15 do: 2016-03-29 TXZ/NOXE/022/16/2016
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu - Zadanie 2. Fabryczna

400 738,00 zł

2016-01-26 od: 2016-01-26 do: 2016-12-31 TXZ/EEDD/026/19/2016
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Wykonywanie remontów nawierzchni kamiennych i betonowych dróg miejskich we Wrocławiu - Zadanie 3. Psie Pole

452 711,00 zł

2016-01-26 od: 2016-01-26 do: 2016-12-31 TXZ/EEDD/027/19/2016
Joanna Tajchman RE-TE-KOWykonanie i weryfikacja dokumentów dot. rozliczenia szkód w pojazdach

27 736,50 zł

2016-01-26 od: 2016-02-01 do: 2016-12-31 TXZ/EXI/004/3/2016
Tomasz Bolanowski KONSULTANT & PARTNERZYSzkolenie: "Realizacja obiektów budowlanych w 2016r. na podstawie zmienionego prawa budowlanego ze szczególnym omówieniem budowy dróg po zasadniczych zmianach specustawy drogowej"

4 500,00 zł

2016-01-26 od: 2016-01-26 do: 2016-01-26 TXZ/NXZ/020/14/2016
MIWRO Zakład Ogólnobudowlany Ignacy MłotkowskiUtrzymanie i konserwacja miejskich Kanałów Technologicznych na terenie miasta Wrocławia

299 407,83 zł

2016-01-25 od: 2016-01-25 do: 2016-12-31 TXZ/TXK/005/4/2016
ELEKTROTIM S.A.Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa ul. R. Traugutta w celu wyznaczenia drogi rowerowej na odc. od ul. Z. Krasińskiego do pl. Wróblewskiego we Wrocławiu – projekt nr 173 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.’’

4 920,00 zł

2016-01-22 od: 2016-01-22 do: 2016-04-30 TXZ/TRP/006/5/2016
FORM-ARCHITECTURAL OFFICE MONIKA MAZUREKRozszerzenie zakresu zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy stanu przejścia Słodowego w ciągu ul. Oławskiej we Wrocławiu.

1 968,00 zł

2016-01-22 od: 2016-01-22 do: 2016-02-09 TXZ/EEDI/016/10/2016
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Obsługa obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich - Zadanie 1: rejon zachodni

1 857 988,80 zł

2016-01-21 od: 2016-01-21 do: 2017-12-31 TXZ/EEIP/421/352/2015
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RADPOL" Sp. z o.o.Wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic z podziałem na zadania: Zadanie 2 – Fabryczna

590 439,98 zł

2016-01-21 od: 2016-01-21 do: 2016-12-31 TXZ/EEDD/011/7/2016
Celmar Sp. z o.o.Obsługa obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich - Zadanie 2: rejon wschodni

1 291 175,28 zł

2016-01-21 od: 2016-01-21 do: 2017-12-31 TXZ/EEIP/422/352/2015
T-Mobile Polska S.A. Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu dla ZDIUM

23 221,96 zł

2016-01-19 od: 2016-01-21 do: 2016-06-01 TXZ/NXO/015/9/2016
Trax Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp.j.Eksploatacja i konserwacja 8 drogowych stacji pogodowych we Wrocławiu wraz z utrzymaniem łączności GPS z firmą obsługującą dane

179 304,48 zł

2016-01-15 od: 2016-01-15 do: 2017-01-15 TXZ/EEIM/003/2/2016
JAMP Sp. z o. o.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań obejmujących budowę, 8 lokalizacji: Rychtalska, Redycka, Opolska, Kochanowskiego, Paderewskiegox2, Różyckiego Na Grobli

43 050,00 zł

2016-01-15 od: 2016-01-15 do: 2017-11-08 TXZ/TRP/423/353/2015
CITY SYSTEMS Sp. z o. o.Wykonanie oprogramowania przekazującego stan zajętości parkingu przy Hali Stulecia do systemu ITS

23 483,62 zł

2016-01-15 od: 2016-01-15 do: 2016-01-29 TXZ/TXC/416/348/2015
Biuro Projektowania Wycen i Obrotu Nieruchomościami mgr inż. Ryszard BorekPełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania pn."Przebudowa drogi wewnętrznej dla potrzeb WCB EIT+ wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbiórką muru"

1 200,00 zł

2016-01-13 od: 2016-01-13 do: 2016-02-29 TXZ/TRP/425/355/2015
Roboty Inżynieryjne Barbara PrzysadaUsunięcie awarii sieci wodociągowej na terenie ZDIUM we Wrocławiu przy ul. Michalczyka 23

45 000,00 zł

2016-01-11 od: 2016-01-05 do: 2016-02-16 TXZ/NXO/078/68/2016
ZABERD Zakład Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoZamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/TRP/052/43/2014 z dnia 10.04.2014 r., w przedmiocie budowy doświetlenia przejść dla pieszych dla następujących lokalizacji: Zadanie nr 1: ul. Strachocińska - Niedziałkowskiego, ul. Wróblewskiego - Tramwajowa, ul. D

35 303,29 zł

2016-01-07 od: 2016-01-07 do: 2016-04-30 TXZ/TRN/407/340/2015
Biuro Projektowe DRO-KOM Damian GeislerOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ulic Stawowej, Borowskiej, Peronowej, Kołłątaja we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych"

74 415,00 zł

2016-01-07 od: 2016-01-07 do: 2016-08-07 TXZ/TRP/409/342/2015
JAMP Sp. z o. o.Budowa oświetlenia na brakującym odcinku w ul. Staromłyńskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

102 090,00 zł

2016-01-07 od: 2016-01-07 do: 2016-09-30 TXZ/TRP/419/351/2015
EL-CO Krzysztof NakoniecznyObsługa stacji transformatorowej R-1740, rozdzielni WN i NN zlokalizowanej przy ul. Michalczyka 23

18 204,00 zł

2016-01-07 od: 2016-01-07 do: 2016-12-31 TXZ/NXO/424/354/2015
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEIP/036/33/2015 z dnia 16.02.2015r. na "Obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania - zadanie 1 - rejon zachodni"

98 637,51 zł

2016-01-05 od: 2016-01-05 do: 2016-02-15 TXZ/EEIP/001/1/2016
ASWRO Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Bohdam Jetz,Zamówienie uzupełniające do umowy nr TXZ/EEIP/037/33/2015 z dnia 16.02.2015r. na "Obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania - zadanie 2 - rejon wschodni"

117 340,22 zł

2016-01-05 od: 2016-01-05 do: 2016-02-15 TXZ/EEIP/002/1/2016
Rotomat Sp. z o.o.Przebudowa poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 na odcinku: od ul. Radosnej do ul. Swobodnej

418 498,89 zł

2016-01-04 od: 2016-01-04 do: 2016-06-06 TXZ/TRN/412/345/2015
Rotomat Sp. z o.o.Przebudowa poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu z podziałem na zadania Zadanie 2 na odcinku od ul. Sudeckiej do ul. Radosnej.

569 010,76 zł

2016-01-04 od: 2016-01-04 do: 2016-05-31 TXZ/TRN/413/345/2015
Konsorcjum: PW "RADPOL" Sp. z o.o. - pełnomocnik i PW "RADPOL" Marian Radaszewski Montaż, wymiana i naprawa uszkodzonych balustrad, ekranów dźwiękochłonnych i barier energochłonnych na terenie miasta Wrocławia

494 611,29 zł

2016-01-04 od: 2016-01-04 do: 2016-12-31 TXZ/EEDI/415/347/2015